Vesnicí roku 2010 je obec Ratměřice

Obec Ratměřice na Benešovsku zvítězila v letošním ročníku soutěže a získala tak titul Vesnice roku 2010. Na druhém místě se umístil městys Koloveč z Plzeňského kraje a třetí místo si odnesla obec Hlavnice z Moravskoslezského kraje.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Vyhlášení již 16. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se uskutečnilo dne 2. března 2010 v Praze při příležitosti konání Dne malých obcí. Do konce měsíce dubna obce posílaly přihlášky do soutěže a měsíce květen a červen byly pro soutěž Vesnice roku 2010 ve znamení hodnocení jednotlivých přihlášených obcí. V letošním roce tak bylo navštíveno a hodnoceno rekordních 361 obcí ze třinácti krajů České republiky. Vítězné obce jednotlivých krajských kol soutěže a nositelé ocenění Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole byly v termínu od 30. srpna do 5. září navštíveny a hodnoceny celostátní hodnotitelskou komisí složenou ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže. Předsedou této komise je pan Jiří Řezníček, starosta obce Tučín, která v minulém ročníku soutěže zvítězila a získala titul Vesnice roku 2009.
Slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích se za vyhlašovatele soutěže zúčastnili ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a zástupce Svazu měst a obcí ČR Ladislav Kryštof. Čestným hostem mezinárodního festivalu a také slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2010 byl předseda vlády České republiky Petr Nečas.

Podle www.vesniceroku.cz upravila Helena Piková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *