Velkopěstírna žampiónů se představuje

Cílem zakladatelů společnosti Agaricus, spol. s r. o., bylo vybudovat první velkopěstírnu žampiónů v České republice. Její vznik se váže k roku 1992 a od té doby prošla zajímavým vývojem a nezbytnou modernizací. Letošní předpokládaná roční produkce by měla přesáhnout 1100 tun žampiónů a díky tomu se tato pěstírna stává největším producentem těchto hub v České republice.

V roce 1992 odkoupili zakladatelé společnosti od státu objekt v areálu bývalého chemického podniku v Kaznějově na sever od Plně a o rok později, po nutné rekostrukci, zde začali s pěstováním a prodejem žampiónů.

Mezníky ve vývoji společnosti

V roce 1993 tedy došlo nedaleko Plzně k zahájení výroby žampiónů a i zde využívali původně zavedený způsob pěstování žampiónů v pytlích. O sedm let později začínají zavádět způsob modernější – s využitím policového pěstování s úplnou mechanizací manipulace. V roce 2002 byla již veškerá výroba realizována pouze tímto způsobem, který se řadí mezi nejmodernější evropské technologie. V roce 2004 došlo k vybudování vlastního logistického centra v České republice a v Bavorsku, což umožnilo denní zásobení centrálních skladů řetězců. Poté se v Agaricusu pustili do rekonstrukce váhovny a balicí linky, jejíž kapacita nyní dosahuje 3000 kg žampiónů za směnu.
Rok 2005 přinesl vstup strategického partnera – firmy Agrospol Czech spol. s r. o. Díky tomu došlo k zásadní obnově vozového parku společnosti a významné rekonstrukci prostor objektu.
V loňském roce zavedli nově výrobu hlívy ústřičné a krémových žampiónů. V tomto roce také došlo k vybudování vlastního energetického centra o tepelném výkonu 500 kW. Jedná se o dva uhelné kotle, plně automatizované. Jsou určeny hlavně k vytápění žampiónových kojí, ale i ubytoven pracovníků či kanceláří.
Podle Dipl. Ing. Zdeňka Skaly, jednatele společnosti Agaricus, považují za největší úspěch loňského roku udělení certifikace GlobalGAP (Good Agriculture Practice – správná zemědělská praxe). „ Jedná se o celosvětově uznávaný systém jakosti a bezpečnosti zemědělských produktů a podle mých informací jsme prvním a jediným producentem žampiónů v ČR, kterému byl udělen“, dodal Zdeněk Skala. Tento systém zaručuje úplnou sledovatelnost a dohledatelnost produktu.

Jak na to

Základem kvalitní produkce je prověřený pěstební substrát. Společnost Agaricus jej dováží od německého výrobce substrátů a to již osm let. V jednom kamionu je 55 tzv. postelí a týdně jich do podniku zamíří 4,5. V přepočtu je plodící plocha z jednoho kamionu 150 m2, což odpovídá zhruba 675 m2 dovezeného substrátu za týden.
Jedná se o již naočkovaný substrát se zárodky plodnic. Substrát je v průběhu čtyř týdnů udržován v optimálních podmínkách pro růst hub a za tuto dobu dojde ke třem sklizním žampiónů.
Pro optimální růst hub je vhodná teplota 20 oC. Nutné je udržování optimálního klimatu a doplnění vody, jelikož okolo 90 % těla žampiónu je z vody. Průměrná sklizeň 1. a 2. produkční vlny se pohybuje okolo 2 tun a je tedy nutné doplnit zhruba 1800 litrů vody.
Vyplozený substrát je posléze vyvážen do těžebních kaolinových jam, čímž dochází k rekultivaci krajiny. Pěstební proces je ukončen vyvezením pěstebních polic z kóje, její důkladnou hygienou včetně desinfekce všech pracovních nástrojů.

Produkce v číslech

Původní produkce žampiónů společnosti Agaricus dosahovala sta tun za rok, dnes vedou s více než tisíci tunami bílých žampiónů ročně českou produkci. Vedle žampiónů klasických, bílých, pěstují i krémové a hlívu ústřičnou.
Na ploše 18 produkčních hal se pohybuje 55 zaměstnanců. V letošním roce dokončili navíc dvě nové haly a jsou tedy schopni přijímat již pět kamionů týdně.
V přepočtu na metr čtvereční dosahuje průměrná produkce 30 kg. Z jedné kóje se sebere pět až sedm tun žampiónů měsíčně. Všechny kóje dohromady vyprodukují kolem 20 tun hub za týden, 82 až 90 tun za měsíc a ročně dosáhne produkce tisíce tun.
Sběr se provádí ručně dvakrát denně a jedna vlna se sklízí čtyři až šest dní. První dvě produkční vlny jsou výnosově totožné, sklizeň třetí vlny je nižší, okolo 700 kg. První dvě dosahují sklizní okolo dvou tun. Mezi hlavními vlnami jsou patrné tzv. mezivlny, jejichž výnosy jsou však zanedbatelné.
Hlívu ústřičnou pěstují v pytlích. Plodí ve dvou vlnách, jedna trvá zhruba pět týdnů. V šesti halách dosahují produkce více než dvě tuny měsíčně.

Dohled na kvalitu

Pro dodržení kvality je nezbytný minimální otlak sebraných plodnic. Je zde kladen velký důraz na hygienu a čistotu – pracovníci se po pěstírně pohybují v čistých pláštích a hlavu mají pokrytu přikrývkou. Při vstupu do kójí musí být použity desinfekční rohože a houby pracovníci sbírají a balí v jednorázových latexových rukavicích. Co nejdříve po sběru musí být houby zchlazeny na teplotu +2 až +6 oC. Přepravky se nesmějí z důvodu možného znečištění produktů pokládat na zem, nýbrž pouze na vozíky či palety.
Žampióny se rozdělují podle stanovených tříd kvality na výběr (malé 2 až 4 cm, střední 4 až 6 cm a velké, které jsou větší než 6 cm). Do nestandardu je houba zařazena v případě, že je otevřená či mechanicky poškozená.

Postavení na trhu

Veškerá produkce je distribuována vlastními chladicími vozy. Každý den dochází k přesunů denní sklizně, která se pohybuje kolem tří tun. Vlastní logistické centrum je však schopné v jednom okamžiku distribuovat zákazníkům až 18 000 kg žampiónů
Výhodou společnosti je optimální vzdálenost k zákazníkům v ČR i Německu.
Na tuzemském trhu realizují zhruba 50 % produkce, druhá polovina směřuje na trhy zemí EU – zejména do Německa, Polska a Nizozemska. Okolo 80 % veškeré produkce je zaváženo do centrálních skladů mezinárodních sítí, v ČR dodává Agaricus své zboží do Kauflandu, Billy, Plusu a Normy. Podle jejich požadavků jsou žampióny baleny do 200, 250 g či 400 g plastových vaniček. Každá dodávka je díky zavedenému systému dohledatelná a společnost má každý den k dispozici aktuální data o provedené sklizni.
Zhruba stejné množství roční produkce vykazuje společnost Funghi CZ, a. s. Sídlí ve Lhotce u Bílovic nedaleko Ostravy a žampióny dodává do sítí jako Makro a Hypernova či do velkoobchodu Hruška, a. s.
Největšími tuzemskými konkurenty pro Agaricus jsou zejména levné dovozy žampiónů z Polska.
Doba mezi sběrem čerstvého žampiónu, jeho zchlazením, zabalením a dodávkou k zákazníkovi dosahuje přibližně 24 hodin. Společnost se může pochlubit propracovaným systémem kontroly a řízení jakosti produkce, jakož i kontrolou bezpečnosti produkce v celém výrobním řetězci.

Podle předpokladů Zdeňka Skaly dosáhne v roce 2008 kapacita vlastní produkce 1100 tun žampiónů zahradních, 40 tun hlívy ústřičné, 20 tun žampiónů krémových.

Komentáře ke článku 1

  • Ing. František Janda

    Vážení přátele, velmi mě zaujaly výborné výsledky Vaší pěstírny žampionů. Na severu Čech máme plné obchody polských žampionů. proto mám zájem o pěstování žampionů ve své farmě. Je dobře napojená na silniční dopravu na D8 a na sever Čech. Forma spolupráce je možná dle dohody. POskytnu všechny potřebné informace. Děkuji za odpověď. S pozdravem Ing. František Janda. Mob. 604821073

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *