13.03.2024 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vedení MENDELU jednalo s ministrem Hladíkem a německou ministryní Lemke

V pondělí v podvečer Mendelovu univerzitu v Brně navštívila ministryně životního prostředí Spolkové republiky Německo Steffi Lemke a ministr životního prostředí České republiky Petr Hladík. S vedením univerzity jednali o projektu CHKO Soutok, o navazujícím výzkumu a diskutovali nad současnými problémy souvisejícími s adaptací na klimatickou změnu, hospodařením s vodou v krajině nebo krajinotvorbou.

Setkání se zúčastnili i zástupci jednotlivých fakult reprezentující vědecké týmy řešící dotčená témata a ředitel Školního lesního podniku. Setkání delegací ministerstev se zástupci MENDELU se neslo hlavně v pracovní rovině. „Předmětem jednání bylo představení projektu CHKO Soutok a následná diskuse s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně týkající se nejen výměny zkušeností s hospodařením a ochranou přírody v lužních lesích, ale rovněž sdílení názorů na zachování úrodností půdy a významu ekosystémových služeb spojených se zemědělstvím a lesnictvím,“ přiblížil probíraná témata Jiří Skládanka, prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy.

V průběhu diskuse rektor Jan Mareš zdůraznil nutnost spolupráce ochrany přírody a hospodářů v krajině na odborné bázi akceptující moderní přístupy k hospodaření využívající nejnovější poznatky vznikající díky spolupráci špičkových vědeckých týmů s provozními subjekty. Děkan Agronomické fakulty Leoš Pavlata jako příklad zmínil připravovaný mezinárodní projekt zaměřený právě na zmírnění vlivu zemědělského hospodaření na krajinu a životní prostředí.

Mendelova univerzita v Brně se prezentovala jako výzkumná a vzdělávací instituce propojující oblast zemědělství, lesnictví, krajinotvorby, regionálního rozvoje a ekonomie.  „Vzájemná spolupráce v těchto oblastech je základem udržitelného hospodaření v krajině, které v období změny klimatu přispěje zachování úrodnosti půdy, zadržení vody v krajině a kvalitě života. Velmi si vážíme toho, že Ministerstvo životního prostředí je připraveno spolupracovat s Mendelovou univerzitou v Brně nejen na implementaci výsledků výzkumu do praxe, ale rovněž na zvýšení informovanosti směrem k veřejnosti. Účast nejvyšších představitelů Ministerstva životního prostředí Spolkové republiky Německo a rovněž velvyslance Spolkové republiky Německo Andrease Künne potvrzuje, že ochranu životního prostředí je třeba řešit ve spolupráci s dalšími zeměmi Evropské unie,“ uvedl rektor univerzity Jan Mareš.

Zdroj: MENDELU

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down