Vánoční vazačská soutěž

V předvánočním čase, kdy prožíváme shánění dárků, stromečků a kaprů se studenti Střední zahradnické školy v Mělníku zúčastňují školní vazačské soutěže. Její počátky spadají do šedesátých let, kdy ještě nebylo mnoho vazačských materiálů a kromě několika málo pěstovaných květin, jako například statice, slaměnek či žebříčků se sušila naše přirozená vegetace.

Studenti, kteří se tehdy základy vazačství dozvěděli v předmětu květinářství, dostali za domácí úkol vytvořit vazačskou práci na volné téma.
Od té doby již vazačům přibylo mnoho různých materiálů a našim studentům předmět vazačství. Také soutěž se stala tradiční a nedílnou součástí zdejších Vánoc.
Práce studentů se hodnotí ve třech samostatných kategoriích. Jedna je pro ty, kteří si ve čtvrtém ročníku zvolí floristický blok a má téma Vánoční dárek aranžovaný. Zde se objevují i poměrně nápaditá díla – letos byla nejlepší Michaela Předotová se svým kovovým svícnem ozdobeným hvězdou z různých korálků a drátků. Není tu žádný rostlinný materiál a přesto jde o velmi pěkné dílo v moderním duchu.
Další skupina – Práce s vánoční tématikou je povinná pro třetí ročníky, kdy se vazačskému umění učí všichni studenti. Většinou se tohoto úkolu ujmou se snahou o co nejlepší práci. Jako první se umístil Zdeněk Kupilík svým netradičním adventním věncem. Hodil by se někam do moderního vestibulu či recepční haly. Má patrovité uspořádání – nejníže jsou šišky obalené cukrem, nad nimi upoutá bílá síť určená původně pro odchyt ptactva doplněná o borové jehličí. Na vrchu si v rašeliníku (Sphagnum) spokojeně odpočívají jablka a květy Cymbidium. Vrcholem všech těchto nápadů je dvanáct nepravidelně rozmístěných svíček. Jsou v jakýchsi spirálkách z hliníkového floristického drátu doplněného vlákny z tavné pistole a umělým sněhem. Celkově vánoční efekt je ještě umocněn skleněnými koulemi a perličkami.
V poslední kategorii bylo téma opět Vánoce. Zahrnují se sem práce těch, kteří ještě nejsou studenty třetího či čtvrtého ročníku, ale navštěvují nepovinný vazačský kroužek pro nižší ročníky. Nejlepší byl Jaromír Kokeš se svým věncem v košíku. Má čtrnáct svíček a je laděn do ledových tónů zelené a stříbrné.
V celkovém pořadí se Zdeněk Kupilík umístil první, Jaromír Kokeš druhý a Jaroslav Mencl třetí. Odměnou za první dvě místa je příspěvek na třídenní zájezd na floristickou výstavu IPM v německém Essenu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *