Vánoční stromky nejen na Vánoce

Vánoční svátky – svátky klidu a pohody, období, kdy v domácnostech se rozlévá specifická vůně a nálada, kterou nelze popsat. Ty tam jsou doby, kdy jsme se s obdivem dívali na západ od našich hranic a záviděli jim krásně rostlé vánoční stromky a nepřeberné množství ozdob v mnoha barvách.

Dnes naše obchody, stejně jako v cizině, přetékají ozdobami a vánoční stromky umíme vypěstovat ve stejné kvalitně jako oni.
V duchu blížících se Vánoc jsem se po několika letech opět vydala na návštěvu k jednomu z největších pěstitelů vánočních stromků –k Ing. Jiřímu Štreitovi do Bruntálu (Informace pro zahradnictví 11/1999), abych se dozvěděla, co je nového v této oblasti a kam se ubírají jeho podnikatelské záměry.
Od poslední návštěvy se plocha výsadeb vánočních stromků zvýšila o 6 ha na celkových 46 ha. Stromky, které byly tehdy právě vysazené nebo měly několik málo let, se nyní vypínají k obloze v plné kráse. Všechny plochy se postupně odtěžují pomocí probírky a následně dosazují.
Pomalu se ustupuje od kontejnerovaných stromků (připravuje se jich pouze několik set kusů) a myšlenka na půjčování se zatím opustila. Čas ještě nedozrál na tento způsob podnikání.
Firma Štreit Bruntál se stále více zaměřuje na ozelenění veřejných prostranství –na vegetační úpravu silnic, dálnic a vodních děl nebo výsadby komerčních soukromých pozemků, kde nové dřeviny dokonale splývají s přírodou a již po půl nebo jednom roce nepoznáte, co je „uměle“ dosazeno a co zde roste již několik let. Při osazování veřejných ploch se zaměřuje na těžko obhospodařovatelná místa, kde převládá skalní podloží a ujímatelnost je minimální. Pod jeho rukama se zazelenají i kamenná pole, jak dokazuje např. silniční koridor nedaleko Bruntálu v Oborné, kam vysadil 10 000 ks stromů a keřů. Vysoké cítění a soužití s přírodou vedou Ing. Štreita k tomu, že i tam, kde bylo v projektu 7500 ks dřevin, dodal 10 000 ks, protože tím došlo k lepšímu propojení s okolní přírodou a během krátké doby se na nově vysazených místech (vylámané koridory ve skále kolem nových komunikací) vytvoří nová, kompaktní zeleň.
Jednou z posledních akcí je dosadba dřevin na golfové hřiště. V loňském roce sem přesadil 130 ks vzrostlých stromů o výšce 4 až 6 m (javory, jasany, olše …), které dnes nerozeznáte od původního porostu. Stromy jsou vysazeny ve skupinkách, které jednak oddělují jednotlivé části od sebe a jsou tak přirozenými bariérami nebo slouží hráčům jako zaměřovací body. V letošním roce se počet stromů zvýší asi o dalších 160.
Velkou předností je to, že zkušenosti Ing. Štreita vedou zadavatele projektu k tomu, že mu nechávají „volnou ruku“ při realizaci a někdy i při výběru jednotlivých druhů.
Výsadba vzrostlých stromů je vždy mistrovským činem. Již vlastní vyzdvihávání stromu s balem je velmi složité a následné posazení a upevnění na nové místo také. Kořenové baly chrání před vytřesením síť, která je totožná s tou, která se používá na balení vánočních stromků.vysoká úspěšnost ujímání je i v tom, že používá vlastní, kvalitní, zdravý rostlinný materiál
Svoje síly upírá i ke kulturnímu prodeji stromků a proto z jeho plantáží neodchází ani jeden, který by nebyl zabalen v síti. Proto i ostatním pěstitelům nabízí laciné, ale spolehlivé sítě a jednoduché ruční dělo, což zvyšuje kulturu prodeje. Vždyť i ten nejslabší počtář si může spočítat, kolik nebalených a balených stromků se vejde na jedno auto. V případě nebalených se zvyšují přepravní náklady, protože auto je nevytížené, naproti tomu při balení do sítí plně naložené auto odpovídá i tonáži. Dnes se pěstitelé nemohou vymlouvat na vysokou cenu za 1 m síťoviny. Během několika let vyzkoušel Ing. J. Štreit celou řadu nabízených sítí, porovnával jejich mechanické vlastnosti, pružnost v tahu a trhu. Dnes může nabídnout kolegům vhodný obalový materiál za nepoměrně nižší ceny, než byly původní.
Uvidíte-li před vánočními svátky krásné, pravidelný stromek, zeptejte se, z které plantáže pochází. Dnes již neplatí, že pouze stromky z dovozu jsou kvalitní. Věřte, že naše jim plně konkurují, včetně ceny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *