Vánoční poinzecie z kadaňského TU-Floru

Kdo chce navštívit jednoho z největších producentů sadby květin v České republice, zamíří zcela jistě do kadaňské firmy Tu-Flor, s. r. o. Vznik skleníkového komplexu byl spojen s výstavbou a uvedením do provozu Elektrárny Tušimice I a II, jako dodavatele levného zdroje vytápění.

Silná pozice na trhu se sadbou i hrnkovými květinami je umožněna jednak díky vysoké kvalitě rostlinného materiálu, výhradním právům na množení širokého sortimentu žádaných odrůd a také členstvím v odbytovém družstvu CZ Flora, které zajišťuje odbyt hrnkových květin a rostlin do mnoha obchodních řetězců. Zdálo by se, že podniku, jehož kapacity jsou téměř zcela využity, se komplikace vyhýbají. Nesmíme ale zapomenout na existenci v současnosti již zastaralých skleníků a faktu, že výška finančních nákladů na hektar nové skleníkové plochy se pohybuje v řádu několika desítek milionů korun.
Více než třicetiletá tradice
Z původně 18ha areálu patřícího státnímu podniku Sempra využívá Tu-Flor přibližně 6,46 ha. Kromě 6,46 ha pod sklem náleží firmě i 2 ha venkovních a 4 ha ostatních ploch. Skleníky byly postupně budovány v letech 1968 – 1971. Produkovala se zde zelenina (především okurky, rajčata), řezané květiny (karafiáty, chryzantémy, gerbery) a zelené květiny.
Změna v sortimentu i ve vlastnických vztazích nastala po roce 1989. Majiteli středisek 01 – 03 kadaňského zahradnictví se stali, v rámci velké privatizace v roce 1994, tři členové managementu podniku. Sortiment zelených rostlin nahradily postupně balkónové květiny a produkce mladých rostlin.
Sortiment
Zárukou prodeje kvalitního rostlinného materiálu je licenční množení elitních rostlin z testovaných matečních rostlin. Matečnice je zakládána každý rok nově. Pelargonie jsou například množeny z matečného materiálu pocházejícího od firmy Elsner (Německo) a vedeny pod ochrannou značkou PAC®. Z petunií vlastní licenci na chráněné obchodní známky Surfinia®, Million Bells® od firmy Suntory, Ltd., Tumbelina®, Designer ® od D. W. & P. G. Kerley a Verbenu Temari® od Suntory, Ltd., PLA® Poinsettia.
Kromě množení se v Tu-Floru pěstuje i široké spektrum hrnkových květin (Cyclamen, Impatiens New Guinea, Primula, Fuchsia, Saitpaulia a mnoho dalších). U tohoto sortimentu se sazenice nakupují.
Tržby z výroby se pohybují v rozmezí 90 – 100 mil. Kč. Nejvíce se na nich podílí produkce sadby pelargoní objemem 3 – 4 mil. kusů, surfinií 700 tis. (sadba + hrnky), Million Bells® 500 tis. (sadba + hrnky), verben 170 tis. (sadba + hrnky), poinzecií 800 tis., Begonia semperflorens 150 tis., fuchsie 360 tis. (sadba + hrnky), Lobelia 230 tis. a Cyclamen 85 tis. kusů.
Zajímavostí je produkce 0,5 – 1 mil. kusů sadby chmele pro smluvního partnera (´Žatecký poloraný červeňák´, ´Sládek´, ´Premiant´ a ´Agnus´).
Skleníky a technologie ve sklenících
Díky typové zastaralosti kadaňských skleníků, které jsou vybaveny pouze jednoduchými skly, jsou tepelné ztráty přibližně dvojnásobné ve srovnání s novými stavbami například v Nizozemsku. Konstrukce navíc neumožňuje instalaci tepelných clon. Jejich případné použití by navíc bylo problematické z důvodu konstrukčních netěsností. Tepelná izolace je proto prováděna aplikací bublinkové fólie po obvodu určených skleníků.
Ve sklenících UR a LUR 1 jsou původní pěstební stoly. Závlaha je většinou spodní, případně podle kultury horní (mlžení, ruční postřik) nebo kapilární. Voda je čerpána vlastní čerpací stanicí z řeky Ohře, prochází přes pískové filtry a podle potřeby i přes jemné filtry. Výhodou je stálá měkkost, nevýhodou proměnlivé složení (nečistoty, pH, občasný obsah pesticidů aj.).
Zajištění požadované teploty ve skleníky zajišťuje přívod parovodního potrubí z blízké elektrárny Tušimice II. Náklady na energii jsou v cenových relacích srovnatelných s vytápěním plynovým.
Ochrana
Vzhledem k přísným podmínkám pěstování a zvláště množení mladých rostlin, se provádí v případě potřeby takřka výhradně ochrana chemická. Biologickou lze využít pouze okrajově při pěstování hrnkových kultur. Velmi důležitou úlohu k zajištění dobrého zdravotního stavu rostlin hraje prevence a používání vysoce kvalitního rostlinného materiálu (mladý materiál se odebírá pouze od prověřených firem).
Ke zjišťování a likvidaci výskytu škodlivého hmyzu slouží i lepící desky. Nejčastěji se vyskytuje smutnice pařeništní. Třásněky (otázka výchozího materiálu) a molice se zde nevyskytují.
Substráty, hnojiva a technika
Rašelina pochází převážně z rašelinišť z Hory Svatého Šebestiána od firmy Rašelina Soběslav, a. s., kombinovaná dovozem z Litvy. Speciální substráty dodává Agro, CS, a. s., Česká Skalice a litevský partner. Část substrátů si v zahradnictví míchají sami.
Hnojení je jednak zásobní nebo se dávkuje pomocí injekčních pump do závlahy (především Kristalony resp. DAM).
Velký podnik se neobejde bez hrnkovacích strojů. Používá se pět let starý Mayer a kromě něj i Heto. Výkon se pohybuje podle kultury a velikosti květináčů do 3000 ks/h. Ing. Jaroslav Dračka doplňuje, že jejich použití se vyplatí při velikosti partií o 10 – 15 tis. kusech. Pro menší partie (5 tis. kusů) je ekonomičtější hrkování ruční. Kritériem pro efektivní hrnkování je stihnout vše v čas. Ke strojům je možné využít 60m dopravník, případně 120m válečkovou dráhu. K výrobě vliesových balíčků pro množení řízků (pelargonie, poinzecie aj.) slouží stroj od nizozemské firmy Heto. Pro maipulaci jsou určeny tři traktory, tři multikáry, dva vysokozdvižné vozíky, UNC nakladač a nakladač s rukou.
Zaměstnanci
Celkový počet pracovníků je přibližně 140. Na pracovní sílu je zvláště náročné množení mladých rostlin.
K práci v zahradnictví je nutné mít pozitivní vztah a přístup. V Tu-Floru z deseti přijatých zaměstnanců během roku 7 – 8 odejde. Zásadou je, že každý nový středoškolák i vysokoškolák, musí projít během roku celou výrobou, pak teprve lze uvažovat o pozici vedoucího oddělení.
Tradici má i studentská praxe. Pravidelně ji zde vykonávali posluchači SZaŠ Mělník, letos je vystřídalo 16 žáků SZaŠ Děčín-Libverda. Jejich přístup i znalosti jsou většinou na dobré úrovni. O práci v zahradnické výrobě ovšem téměř neuvažují. Možná také proto zde našli uplatnění absolventi SZeŠ Kadaň.
Management
Každé výrobní středisko má vlastní ekonomiku, výroba je úplně oddělena od obchodní činnosti. Díky tomuto systému je přesný přehled o efektivitě výroby.
Budoucnost
Podle Ing. Jaroslava Dračky, spolumajitele a vedoucího skleníků jsou investice do rekonstrukcí stávajících skleníků již neefektivní a do tří let začne bourání starých a výstavba zcela nových pěstebních ploch pod sklem. Nejprve přijdou na řadu skleníky střediska 01. Ve sklenících 02 se zatím osvědčilo použití ochranného nátěru na korodující části konstrukce.
Prodej vypěstovaných hrnkových rostlin i sadby je realizován prostřednictvím odbytového družstva CZ Flora, které má velmi silnou pozici na trhu. Tu-Flor je jedním ze zakládajících členů, který aktivně ovlivňuje jeho obchodní strategii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *