11.02.2005 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Valná hromada pěstitelů vánočních stromků

Rozvoj pěstování českých vánočních stromků, získávání zkušeností a nových poznatků pro své členy je hlavní náplní Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Valná hromada se uskutečnila na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Důležitým bodem jednání byla popularizace výpěstků z českých plantáží.

K tomuto cíli by měla přispět další inovace webových stránek, články v tisku, případně reklama v televizi aj. Na trhu se už začínají také zabydlovat nové certifikační štítky upozorňující na tuzemský původ výpěstků.

Z loňských aktivit
V loňském roce se uskutečnila odborná exkurze do Francie, Německa a Rakouska. Přínosem byla především návštěva Bavorska, tamní pěstitelé byli velmi sdílní a rádi se podělili o všechny zkušenosti. Francouzi naopak tajili informace o provozu a managementu plantáží. Velký ohlas měla návštěva pěstitelů z Dolního Rakouska, která vysoce hodnotila práci našich pěstitelů.

Plán činnosti na příští rok
Nejzávažnějším bodem jednání bylo téma potřeby popularizace a osvěta spotřeby vánočních stromků a zboží z plantáží. Důraz by měl být kladený především na hledisko ochrany přírody (obnovitelnost zdroje, recykloovatelnost, poutání CO2, poskytnutí životního prostředí a úkrytu pro živočichy, ochranu proti erozi, možnost nepotravinářské výroby na zemědělské půdě, podporu zaměstnanosti a příjmů malých zemědělců aj.).
Z dalších bodů jednání:
 sdružení poskytne konečným spotřebitelům informace o údržbě a likvidaci vánočních stromků v období vánoc,
 zájem ze strany pěstitelů je o trvanlivé visačky na stromky s označením tuzemského původu, které schválilo sdružení,
 předplacení časopisu německých pěstitelů vánočních stromků, které doplní informace z již odebíraného časopisu americké asociace pěstitelů vánočních stromků,
 zatraktivnění a rozšíření informací pro členy i širokou veřejnost pomocí informací na webové stránce (podchycení zájmu dětí, zobrazení více kontaktů na související organizace u nás i zahraničí, akce, semináře, zpřístupnění kvalitativních norem EU a USA, otevření diskusního klubu aj.),
 vzhledem k absenci odborné publikace byla navrženo její vydání, tento záměr však členové nepodpořili,
 návrh na uskutečnění odborné exkurze do Irska v příštím roce,
 vstup do Evropské rady pěstitelů vánočních stromků, ve které jsou sdruženy národní organizace pěstitelů. Předseda sdružení Ing. Karel Michalík podotkl, že české sdružení pěstitelů vánočních stromků je jedinou profesní organizací v nově přistoupených členských zemích. Členství obnáší účast na dvou zasedáních – jarním pro jednoho zástupce z každé zemské organizace a podzimním otevřeném všem členům a placení ročního příspěvku 500 Eur,
 příprava mezinárodního semináře o pěstování vánočních stromků, který by se měl uskutečnit u nás v roce 2006,
 Vyhodnocení druhového pokusu, které sdružení finančně podpořilo před třemi lety. Pokusy byly založeny na pěti plantážích s druhy Abies lasiocarpa, A. nobilis, A. fraseri, A. koreana, A. veitchii.

Z diskuse
Během diskuse členové sdružení se vysoce hodnotili existenci certifikačních pásků (ve třech barvách – červené, modré a žlutozelené), které slouží k propagaci českých výpěstků. Čerpání financí z fondů EU je prakticky nedostupné, předsednictvo se z nich pokusí získat peníze na propagaci českých výpěstků (reklama v televizi) podle vzoru rakouských pěstitelů. Postoj členů k vydání publikace byl negativní, nicméně podpořili vydání sborníku z plánované mezinárodní konference.

Návštěva pěstitele z vysočiny
Před vlastní prohlídkou školky proběhla prezentace francouzské mulčovací sekačky Etesia Attila AV 95 s náhonem na zadní kola. Ta díky nízko uloženému těžišti dokáže sekat i na prudkých svazích, používá se především na údržbu ruderálních ploch. Druhým předváděným strojem byla sekačka (jednoosý nosič) Agrie s mulčovačem Humus. Oba stroje vzbudili velký zájem.
Školka existuje již od roku 1992, během uplynulých dvanácti let se skladba stromků měnila. Nejdříve začali pěstováním jedle obrovské a bělokoré, doplněnými o Piccea pungens, borovici černou a douglasku, posléze přešli na pěstování jedle kavkazské, která tvoří převahu sortimentu. V menší míře jsou vysazeny jedle bělokorá, jedle ojínělá (Abies concolor) a sortiment v pokusu. Dnes vyvstává otázka, jestli výběr tohoto druhu byl šťastným řešením. Jedle kavkazská je sice perspektivní vánoční stromek, ale na tomto stanovišti často vymrzají pupeny. Příčinou je nevhodná svahová orientace k jihu. Při přechodném oteplení především na konci zimy zde pak dochází k předčasnému rašení, následné ochlazení způsobí vymrznutí několika pupenů nebo i celého narašeného vrcholového patra. Pro pěstování jedle kavkazské je navíc vhodnější lehčí půda (hlinito-písčitá).
Z vysazeného materiálu se sklidí a prodá v průměru přibližně 50 % jedinců, záleží na dřevině a povětrnostních okolnostech. Odbyt 1,7 – 2,2 metrů vysokých stromků je realizován přes skupinu šesti odběratelů, kteří jsou cílovými prodejci.
Na práci se podílí jen rodinní příslušníci (nárazově na sklizeň a sázení). Hnojení provádí jednou ročně časně zjara kombinovaným hnojivem Hydrokomplex, protože je zde nižší obsah hořčíku.
Po výsadbě sazenic jedle kavkazské provádí první řez v šesti letech, ve stáří 8 – 10 let dochází ke sklizni. Po ní následuje frézování a vysetí zeleného hnojení, po roce odpočinku opět nová výsadba. Vysazuje se do optimálního sponu 1,2 x 1,2 m (minimálně 1 x 1).
Podle spolumajitele firmy je při tomto podnikání případný zisk zatím používaný k rozvoji a rozšiřování ploch (v této i obdobných firmách). To dokumentuje i postupný nárůst pěstebních ploch v této školce ze dvou na devět hektarů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down