V rámci regulace invazních nepůvodních druhů se Ministerstvo životního prostředí zaměřilo na pajasan žláznatý

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje Zásady regulace pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima). Pajasan žláznatý patří mezi 88 invazních nepůvodních druhů z unijního seznamu. Pro tyto široce rozšířené druhy zpracovávají členské státy tzv. zásady regulace. 

Pajasan žláznatý se dnes řadí mezi vysoce invazní nepůvodní druhy Evropy i Severní Ameriky. Dokáže likvidovat přírodní ekosystémy, obsazuje přírodně cenná území, ničí i lidské aktivity, narušuje stavby a dopravní infrastrukturu. Tento druh má nezanedbatelné zdravotní dopady – způsobuje např. záněty kůže. Cílem ČR je tento invazní nepůvodní druh vymýtit.

Výskyt a šíření

Jedná se o rychle rostoucí dvoudomý strom s velmi časným nástupem plodnosti. Šíří se křídlatými semeny, která se velmi snadno rozšiřují větrem a vodou. Z toho důvodu se pajasan hojně vyskytuje podél liniových struktur v krajině i ve značné vzdálenosti od míst pěstování. Vegetativní šíření je důležité jen na malé škále, nicméně je velmi významné pro tvorbu hustých porostů a vysokou regenerační schopnost po poškození. Současný charakter rozšíření pajasanu v ČR odpovídá historickým lokalitám, kde byl pěstován a odkud se šíří dál do krajiny. Záměrně byl vysazován v intravilánu pro dekoratinví účely, odolnost vůči herbivorům a dobrou snášenlivost znečištěného prostředí, v extravilánu pak jako větrolam, protierozní dřevina na svazích i pro zalesňování výsypek. Těžiště výskytu pajasanu je na jižní Moravě a ve středních Čechách a dále pak v městských tepelných ostrovech, což odráží jeho požadavek na dlouhou a teplou vegetační sezónou s pravidelnými obdobími chladu. Jedná se o druh otevřených a z velké míry člověkem ovlivněných stanovišť, z nich je však schopen invadovat i otevřené polopřirozené plochy (lesní světliny, křovitou vegetaci, pobřežní vegetaci).
Pajasan má negativní dopad jak na přírodu, tak i na lidské aktivity. Jeho negativní impakt na biodiverzitu se projevuje zejména v druhově bohatých lokalitách chráněných území. Invaduje v mnoha ochranářsky cenných územích, kde je považován za jeden z nejproblematičtějších druhů. Pajasan narušuje stavby a dopravní infrastrukturu vlivem prorůstání kořenů, dochází ke zvýšeným nákladům na údržbu zeleně s nálety pajasanu, zarůstání a narušování zpevněných ploch a zdí. Druh má také nezanedbatelné zdravotní dopady; listy a květy pajasanu způsobují dermatitidu a produkovaný pyl je alergenní. I přes zmíněné dopady je druh často přehlížen, a to zejména v urbánním prostředí, a jeho likvidace není prováděna důsledně.

Zásady regulace pro pajasan žláznatý (PDF, 3 MB) (Ailanthus altissima) v ČR. Více o pajasanu žláznatém: zde.*

Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí logo

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down