V Plzni se oblékli do nového kabátu

Jedním ze způsobů, jak zkvalitnit výrobu rostlin pěstovaných pod krytou pěstební plochou je rekonstrukce stávajících staveb. Tato investice je finančně více dostupnější pro mnoho pěstitelů ve srovnání s výstavbou nových objektů.

Zahradnické řemeslo v rodině Miltů má dlouholetou tradici. Dědeček Jaroslava Milta založil nedaleko centra Plzně, po návratu z války v roce 1927, zelinářskou zahradu. Zahradničení se stalo osudným i pro Jaroslava. Dlouhá léta působil jako zaměstnanec Zahradnického závodu Plzeň. Získané zkušenosti z oblasti zahradnické výroby, vazby květin a vedení obchodu rozhodně sehráli nemalou roly při rozhodování zdali se vydat na soukromou podnikatelskou dráhu. Otevření vlastního obchodu v roce 1992 v plzeňské Doubravce se ukázalo dobrou volbou. Díky prosperujícímu odchodu se podnikání rozšířilo i o vlastní produkci květin. K výroba této produkce jsou využívaný původních pozemky zelinářské zahrady.Celková výrobní plocha je přibližně pět hektarů včetně krytých pěstebních ploch o velikosti kolem 1500 m2.
Z pěstovaných rostlin zaujímají prvenství violy v celkovém množství 18 000 kusů následují prvosenky počtu 16 000 kusů. Chryzantémy ze skupiny Multiflor v počtu 6 000 kusů v různých velikostech. Součástí výroby je i produkce balkónových rostlin v široké druhové skladbě. Venkovní prostory slouží k dopěstování chryzantém do prodejní velikosti a produkci květin k řezu, jako jsou například mečíky a slunečnice. Své místo zde mají i rostliny, které jsou dekorativní v suchém stavu a jsou používány při výrobě dušičkové dekorace.
Převážná část vypěstovaných rostlin je prodána prostřednictvím vlastní prodejny, která si za léta svého působení vybudoval širokou klientelu. Jednou z nabízených služeb obchodu je osazování nádob a truhlíků. „Tento servis je čím dál tím více využíván především zákazníky, kteří jsou pracovně vytížení a na zahradničení jim už nezbývá čas.“ Dodává Jaroslav Milt.
Z důvodu zkvalitnění produkce a zvýšení efektivnosti výroby se v roce 2006 rozhodl o rekonstrukci krytých pěstebních ploch. Hlavními kritérii při výběru firmy pro realizaci tohoto požadavku nebyla pouze nabízená technologie provedení rekonstrukce, kvalita práce, finanční rozpočet, ale i oboustranná komunikace. Po oslovení několika firem byla zakázka svěřena firmě Konstrukce Schwarz, s. r. o., která je nejenom dodavatelem konstrukcí pro zahradnické fóliovníky a lehké haly, ale provádí i rekonstrukce starších konstrukcí.

Prvním krokem rekonstrukce byla povrchová úprava stávajících obloků proti korozi a izolace ostrých hran a přechodů, která by mohli zapříčinit roztržení fólie. Poté následovala montáž lištových profilů, které slouží k uchycení třívrstvé koextrudované polyetilenové fólie typu EVA o síle 0,20 mm. Přesto, že její minimální garantovaná životnost je čtyři roky je zpravidla vyměněna po šesti až osmi letech. Potažením konstrukce dvojitou vrstvou této fólie se docílí lepší tepelné izolace. Montáž prostupů pro dofukování vzduchu mezi tyto dvě vrstvy byla provedena po celkovém natažení fólie na konstrukci. Dále následovalo uchycení fólie na konstrukci a nainstalování přítlačných oblouků, které chrání ventilaci při větru. Ventilace je zajištěna bočním stranovým větráním, která je vytvořené uchycením fólie na rolovací hřídel. Ta je ovládána motorem, který je spouštěn automatickou meteostanicí regulující klima fóliovníku. Konečná fáze rekonstrukce byla ukončena instalací rozvodové skříně, kabelů, nastavení koncových vypínačů, senzorů a jejich kalibrace, ventilátoru na dofukování dvojité fólie a napojení na ovládání motoru.
Fóliovníky o délce 26 x 8 m jsou na obou stranách ukončeny čely. K jejich výplni byly zvoleny polykarbonátové desky. Průjezdnost fóliovníků, která je využívána při naskladňování a vyskladňování rostlinného materiálu na pěstební ploše, umožňuje osazení vrat se širokým záběrem na čelních stranách.

Po úspěšné přestavbě dvou fóliovníků a osvědčení jejich funkčnosti pro potřeby výroby následovala v roce 2007 rekonstrukce dalšího fóliovníku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *