21.02.2022 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V krajinnej architektúre s najvyšším medzinárodným uznaním

Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre Ústav krajinnej architektúry FZKI organizuje sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. V polovici februára  sme na ÚKA privítali nášho emeritného profesora Jána Supuku.

Prof. Ján Supuka je v medzinárodnom i domácom prostredí považovaný za jedného z popredných predstaviteľov odboru krajinná architektúra. SPU v Nitre zapojil do Európskej rady škôl krajinnej architektúry, v ktorej nás dlhodobo reprezentoval (2001-2017). K jeho menu sa viaže úspešná akreditácia odboru krajinná a záhradná architektúra, ako aj jeho uznanie Medzinárodnou federáciou krajinných architektov (IFLA Europe). Bol hlavný riešiteľ za Slovensko v mnohých projektoch EU-COST, člen redakčnej rady 3 medzinárodných vedeckých časopisov, člen vedeckých rád SAV a univerzít v SR a ČR a člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie vlády SR pre vysoké školy. Prof. J. Supuka je známy svojou húževnatosťou a mimoriadnou pracovitosťou. O jeho činorodosti svedčí množstvo mimoriadne významných ocenení, vyše 300 publikácií (z nich 120 pôvodných vedeckých prác v časopisoch, 13 vedeckých monografií a kapitol a 13 VŠ učebníc a skrípt). Má viac ako 1 200 ohlasov na svoje publikácie. Naši študenti a absolventi si pamätajú jeho podnetné prednášky, počas ktorých zaujal vynikajúcimi odbornými vedomosťami, výborným všeobecným prehľadom a dobrým zmyslom pre humor. Krásnou spomienkou sú spoločné odborné exkurzie do historických záhrad Západného Slovenska, tradičných vinohradov v Sebechleboch-Stará Hora či kultúrnej krajiny Banskej Štiavnice.

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., sa narodil v roku 1944 v obci Hrabičov (okres Žarnovica). Vyštudoval lesné inžinierstvo, so špecializáciou na krajinárstvo (1967) na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene (dnes TUZVO), kde v roku 1976 získal titul kandidát vied v odbore meliorácie, so zameraním na tvorbu a ochranu krajiny. Na Vysokej škole zemědělskej v Brne (dnes MENDELU) získal v roku 1988 titul docent v odbore zahradní a krajinářská architektura, so špecializáciou na dendrológiu. Je doktorom vied v odbore poľnohospodárstvo a lesnícke vedy (TUZVO, 1994) a profesorom v odbore aplikovaná ekológia, so zameraním na tvorbu a ochranu krajiny (TUZVO, 1997). Prof. J. Supuka pôsobil 24 rokov ako vedecký pracovník SAV na Ústave dendrobiológie v Arboréte Mlyňany (1970-1993), kde viedol Oddelenie tvorby a ochrany zelene a na nitrianskej Pobočke biológie drevín Ústavu ekológie lesa (1993-1994). Jeho dlhodobá úspešná a produktívna vedecká dráha pokračovala v akademickom prostredí. Pôsobil ako profesor a vedúci Katedry plánovania a tvorby krajiny FEE TUZVO (1995-1999) a následne vyše dve desaťročia posilňoval náš kolektív ako profesor na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (2000-2021), ktorú viedol v rokoch 2000-2006. V rokoch 2006-2010 bol prorektorom SPU v Nitre pre vedu a výskum. Je držiteľom významných národných ocenení udelených SAV, SPU v Nitre a TUZVO, ako aj významných ocenení MENDELU v Brne, vrátane čestného doktorátu (2013). Jeho kariéru v krajinnej architektúre s medzinárodným prínosom ocenila aj Európska rada škôl krajinnej architektúry (ECLAS, 2019) najvyšším ocenením - Cenou ECLAS za celoživotné dielo.

Zdroj: SPU Nitra

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down