02.12.2011 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V kraji zahradníků

Nizozemsko je bezpochyby evropskou zahradnickou velmocí. S tím souvisí i pořádání mezinárodních zahradnických veletrhů a výstav. Mezi největší a nejprestižnější patřil v posledních letech Hortifair, který od roku 2000 probíhá na amsterodamském výstavišti RAI.

Svou špičkovou pozici si držel do roku 2007, kdy došlo k přesunu termínu z časně listopadového do poloviny října. Pokles návštěvníků a vystavovatelů však pořadatelům veletrhu jasně ukázal, že tento tah nebyl právě vhodný. V loňském roce se tak konání veletrhu vrátilo do starého termínu v prvních listopadových dnech.

Zkušení producenti a obchodníci
O tom, že obyvatelé Nizozemska to s půdou a pěstebními substráty opravdu umí, není pochyb. A to i přes to, že v rámci celého světa zaujímají pouhých 0,008%, což odpovídá více než čtyřem milionům hektarů. Jedna čtvrtina plochy se nachází pod úrovní moře a k obdělávání dochází na 2,3 milionech hektarů (my zhruba 3,5 milionu hektarů). Žije zde přes bezmála 17 milionů obyvatel.
Nizozemci nejsou pouze špičkovými zahradníky, ale i zemědělci. V roce 2008 zaujímal zemědělský komplex hodnotu 24 miliard eur, což odpovídá 1,6 % HDP. O necelou polovinu se postarala rostlinná výroba (a o polovinu z ní produkce okrasných výpěstků), druhá část připadá na živočišnou (především produkce mléka).
A aby toho nebylo málo, řadí se ke špičkám světových obchodníků. Nizozemsko je po USA největším exportérem zemědělských produktů. Po něm následuje Německo, Francie a Brazílie. Zboží z Nizozemska směřuje z 80 % do ostatních států EU a čtvrtinu z tohoto množství dováží Německo. V komoditě zelenina jim patří dokonce místo první.

Zaměstná 400 000 lidí
Nizozemsko disponuje více než deseti tisíci hektary krytých ploch. Ty se využívají z poloviny na pěstování zeleniny, druhá část připadá na květiny, jak řezané tak hrnkové. Na 140 tisících hektarů venkovních ploch se pěstuje z poloviny zelenina a houby, zbytek zaujímají i cibuloviny a okrasné a ovocné výpěstky. Nizozemská zahradnická produkce byla v roce 2010 zodpovědná za 39 % zemědělské produkce a zaměstnání zde našlo na 400 000 lidí.
V rámci vývoje zahradnické produkce se snižuje množství pěstitelů, zvyšují se výměry podniků a důležitost zajištění odbytu. Vysoký důraz je kladen na modernizaci produkce, především na úspory energií, vody a biologickou ochranu. Před kvantitou a nízkou cenou je jednoznačně dávána přednost kvalitě.
Úspěchy nizozemského zahradnictví se přičítají několika faktorům. Prvním z nich je příznivé mírné klima a umístění ve výhodné pozici mezi trojúhelníkem velkých evropských měst – Berlín, Paříž a Londýn. Nizozemsko je považováno nejen za výborného producenta, ale díky své historii se stalo i centrem obchodu. K úspěchu přispívá i vysoká podnikavost producentů a vzájemná spolupráce mezi nimi. Její ukázkou je i aukční systém. První aukce s tímto sortimentem proběhla již v roce 1887.

Obchodní velmoc
I přes to, že Nizozemci květiny milují, spotřebovat obrovskou produkci není v jejich silách. Více než 8 z deseti vypěstovaných okrasných květin je vyvezeno do zahraničí. Zhruba jedna polovina mezinárodně obchodovaných řezaných květin a rostlin projde přes nizozemské aukce a obchodníky. Nizozemci ovládají osmdesát procent trhu s cibulovinami. Ročně dochází k exportům rostlin a cibulovin za více než šest miliard eur. Uvádí se, že více než 40 procent všech odrůd květin a okrasných rostlin je původem z Nizozemska. Každoročně uvádí na trh bezmála 1200 odrůd. A nejedná se pouze o šlechtění na krásu, nutností je odolnost proti chorobám a škůdcům. Ke zvyšování produkce je nezbytné i zlepšování pěstebních technologií a postupů. Snižuje se potřeba lidských zásahů při pěstování a nahrazují je roboti, kamery či scanery. Nizozemci se díky tomu stali největšími vývozci skleníkového vybavení. K produkci samozřejmě nedochází pouze na území Nizozemska, mnoho producentů se posunulo na jih, do afrických států, kde jsou podmínky produkce příznivější.
S rozvojem obchodu úzce souvisí zvládnutý logistický systém. Jen tak je možné dopravit řezané květiny na místo určení ten samý den, kdy byly sklizeny.

Výzkum je nezbytný
Důležitost oboru si uvědomují i politici. Vláda, která zasedla v roce 2010, zařadila zahradnickou produkci do top sektoru. Dochází tak k vyšším podporám, např. v rámci výzkumu úspory energií. Jelikož náklady na energie neustále stoupají a zaujímají okolo jedné čtvrtiny celkových nákladů na produkci, v plánu je do roku 2020 představit nový typ energeticky soběstačného skleníku. Na tomto projektu spolupracuje vláda jak s výzkumnými zařízeními tak se soukromými pěstiteli.
Mezi tyto projekty patří např. snaha o uchování letního tepla ve vodě uložené v podzemí a jeho užití v průběhu zimních měsíců. K dalším projektům patří využití geotermální energie. Zde by se jednalo o dvě trubky, které by z hloubky 1800 metrů nasávaly vodu o teplotě 65 °C a zpět ji vracely zhruba 35 °C. Za podobné projekty je v plánu utratit 890 milionů eur, z čehož 725 milionů půjde z kapes producentů.

Trojice veletrhů kousek od sebe
S vysokou úrovní zahradnické produkce a výzkumu je spojena i nutnost prezentace těchto výsledků v okruhu ostatních profesionálů. K tomu slouží mezinárodní veletrhy a výstavy. V Amsterodamu probíhá známy Hortifair. První listopadové dny však profesionálním návštěvníkům z řad zahradníků nabízí i další možnosti. Společně s branami výstaviště RAI v Amsterodamu probíhal v nedalekém Aalsmeeru veletrh Flora Holland Trade Fair a výstaviště ve Vijfhuizenu hostilo International Floriculture Trade Fair (IFTF).
Veletrh Hortifair je považován za největší přehlídku technologií, novinek a inspirací v zahradnictví. V minulých letech došlo k poklesu počtu vystavovatelů a návštěvníků, letos se jejich množství začalo opět zvyšovat. Na ploše čtyř výstavních hal představilo svůj sortiment 599 společností a v průběhu čtyř výstavních dní jej zhlédlo více než 23 tisíc návštěvníků, kteří přijeli ze 67 zemí. Byl rozdělen do devíti tématicky zaměřených částí a mnohé z nich nabídly zajímavý program.

Mnoho oceněných
V průběhu veletrhu došlo i na ukázku nových technologií a postupů, a ty nejlepší z nich mohly získat různá ocenění. Pro ty, kteří jej získají, se tak otevírají další obchodní kontakty i zájem novinářů. Pro letošní hodnocení jich bylo přihlášeno více než 100, což je o 20 procent více než v roce loňském. Z nich bylo porotou nominováno 11. Vítězové získávají poukázku na výstavní plochu pro následující veletrh Hortifair.
Hlavní ocenění za vývoj nových produktů získala společnost Mardenkro B. V. Představila ReduFuse, odstranitelný nátěr, který přímé sluneční záření přeměňuje na rozptýlené (difuzní). Toto světlo vniká hlouběji do pěstované rostliny a nezvyšuje tolik teplotu rostliny. Rostlina roste mnohem rychleji a stoupá tak výnos a kvalita produktu. ReduFuse je přizpůsobivé a lze jej využít v jakémkoliv termínu. Nanáší se na stropní skla skleníku. Podle výrobce je cenově dostupný, trvanlivý, ale na konci sezóny jednoduše odstranitelný přípravkem ReduClean.
Dalším z nominovaných produktů v sekci věnované technologiím byl Easy Ice Clean. Přístroj se ve skleníku pohybuje po potrubí a čistí reflektory a ostatní zdroje světla. Šetří se tak náklady na lidskou pracovní sílu. Čištěné plochy se nemusí nikam přenášet a přesouvat a lze je čistit i při chodu. Používá se suchého ledu (zmrazeného CO2) a díky tomu se do skleníku nepřináší žádná voda potažmo vlhkost. Celý přístroj je možno opláchnout, aby se předešlo případnému přenosu chorob a škůdců.
Mezi rostlinami porota ocenila kompaktně rostoucí a odolnou odrůdu krásné Medinilla. Jedná se o rostlinu ze skupiny Florinilla®, která byla vyšlechtěna po 15 letech usilovné práce. Odrůda ´Bella´ vykvétá převislými jasně růžovým květenstvím a může kvést po celý rok. Jedná se o nádhernou kvetoucí rostlinu vhodnou do interiéru. Rostlinu na veletrhu představila společnost Corn. Bak BV.
Další z nominovaných rostlin byla Alstroemeria Indian Summer ´Tesronto´, která porotu zaujala oranžovožlutá kombinace barev květu s tmavě zelenými listy. Ocenila i dlouhou dobu kvetení na venkovním stanovišti.

Nabitý HortiWeek
Ale veletrh Hortifair nebyl tím jediným, který čekal na návštěvníky v prvních listopadových dnech. V rámci mezinárodního zahradnického týdne HortiWeek mohli návštěvníci využít bezplatnou přepravu mezi jednotlivými veletrhy a inspirovat se např. na IFTF.
Tento veletrh představuje všechny součásti produkce řezaných a hrnkových květin. Veletrh se usídlil v budově navržené pro výstavu Floriade v roce 2002, která je vlastně obrovským skleníkem. Návštěvnost tohoto druhého ročníku stopla oproti loňskému o 70 % a v průběhu výstavy se zde vystřídalo více než sedm tisíc profesionálních návštěvníků. Podle pořadatelů převládali mezi zahraničními návštěvníky ti, kteří přijeli z východní Evropy. Ve třech naditých výstavních halách bylo po všechny tři dny konání veletrhu opravdu nabito a počet vystavovatelů se vyšplhal ke dvěma stovkám. V rámci veletrhu probíhala i floristická soutěž.
Do programu zahradnického týdne HortiWeek se řadí i nedaleko probíhající Flora Holland Trade Fair. Tato obrovská organizace sdružuje pěstitele okrasného rostlinného materiálu a zajišťuje odbyt jejich zboží. Každý den zde několik tisíc obchodníků prodává své zboží prostřednictvím jedněch ze 14 aukčních hodin zde v Aalsmeeru. Dohromady s dalšími pěti aukcemi jich však funguje 39. Ročně přes ně projde 12 miliard rostlin. V loňském roce Flora Holland oslavila 100 let a z rukou královny Beatrix získala královské označení – Royal FloraHolland Flower Auction Cooperative.
V rámci týdne Hortiweek představilo své produkty na 1400 vystavovatelů. Kromě profesionálních veletrhů mohli návštěvníci navštívit provozy vybraných společností, řadu kongresů a seminářů. Takto obsáhlou akci nelze popsat v jednom článku, proto se k ní vrátíme v některém z následujících čísel našeho časopisu. Díky pozvání nizozemského velvyslanectví jsme se v rámci podívali nejen na popsané veletrhy, ale i do předních zahradnických společností. I o tyto poznatky se s vámi v budoucnu podělíme.

Text a foto Helena Piková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down