V kompostování je budoucnost

Zakládání a údržba zeleně, zařízení pro komunální údržbu obcí a komunikací a v neposlední řadě také zpracování a využití bioodpadů. Témata, o kterých se v současnosti velmi hovoří. Společnosti SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., SOME SEVER Roudnice nad Labem, s. r. o. a Ekodendra Chudeřice se rozhodly přiblížit některé technologie a stroje zájemcům prostřednictvím semináře nazvaného Zelená budoucnost.

I když hlavním bodem akce byla prohlídka a praktické předvádění strojů nabízených firmou Some, mohli se účastníci těšit i na tématické přednášky renomovaných odborníků. V úterý 16. května zavítala do areálu kompostárny Pitterling v Chudeřicích u Bíliny více než stovka návštěvníků.
Využívání a kvalita kompostů
Jako první vystoupil Ing. Antonín Slejška, zástupce CZ Biom – českého sdružení pro biomasu. Jeho přednáška se zabývala legislativou biologického zpracování BRO (biologicky rozložitelných odpadů). Historie kompostování v ČR sahá zhruba do roku 1915, kdy byla v Praze vybudována první kompostárna na čistírenské kaly, popel a rašelinu. Nejvíce kompostů se, v důsledku vysoké podpory státu vyplývající ze snahy zabezpečit potravinovou soběstačnost včetně zvyšování úrodnosti půd pomocí organominerálních kompostů, v českých zemích produkovalo okolo roku 1987 (přibližně 2,8 mil. tun). Po roce 1989 přestala podpora fungovat a výroba kompostu klesla na 1,3 mil. tun/rok. Ani v současné době stát produkci kompostů nepodporuje. Proto se členové sdružení CZ Biom snaží prosadit zapojení trvalého ukládání organické hmoty do půdy jako součást emisního obchodování v rámci EU.
V červenci roku 2003 začal platit Plán odpadového hospodářství ČR. Dne 23. 5. 2005 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která by měla obsahovat zmocnění pro ministerstva k přípravě nových vyhlášek souvisejících s kvalitativními požadavky na složení kompostů. Novela je významná také tím, že kromě nových opatření omezujících riziko nelegálních dovozů odpadů, přináší také důležitá opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně v případě biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů).
Podle sdružení CZ Biom je pro fungování českého kompostářství nezbytné zavedení certifikace produktů, a to i v případě, že požadavky na jejich kvalitu jsou dány zákonem. Význam certifikace spočívá zejména v jednotně zřetelné značce kvality, snadno rozpoznatelné i pro zákazníky a obchodní partnery, zjednodušení administrativy a uznání produktu i v EU (evropské certifikáty).
Jako druhý se představil Luboš Hora ze společnosti Ekodendra, aby pohovořil o využívání kompostů a kompostových substrátů při obohacování půd. Přínosem aplikace kompostů je zejména obohacení půdy humusem a snížení vodní i větrné eroze. Kompostárna Pitterling byla založena v roce 1997 a dnes zpracovává přibližně tři tisíce tun bioodpadu, což odpovídá množství, které vyprodukuje město o velikosti 50 000 obyvatel. V jejím sortimentu nalezneme pod názvem Agrobentos tři frakce kompostových substrátů: nejhrubší z nich, označená písmenem A (do 3 cm) je vhodná pro zřizování spodní vegetační vrstvy a rekultivaci výsypek. Písmeno B označuje zahradnický organominerální substrát o zrnitosti do dvou centimetrů používaný k zakládání silniční zeleně, trávníků a dalším výsadbám. Frakce C (do 1 cm) je pak vhodná pro zakládání zeleně v interiérech, přesadby nebo hrnkování.
Zakládání zelených ploch, především trávníků, bylo náplní posledního teoretického příspěvku, který přednesl Ing. Jan Novotný z firmy SOME Jindřichův Hradec s. r. o. Důvodem použití travních směsí a nikoliv jednodruhových výsevů jsou především různé nároky a vlastnosti konkrétních travních druhů. Aby trávník dobře vypadal za odlišných podmínek, musí se v něm objevit spektrum různě reagujících trav. Prvotním rozhodnutím při volbě složení travní směsi je využití zatravněných ploch. Jiné trávy jsou vhodné pro intenzivně ošetřované trávníky (např. golfová hřiště a další sportoviště), další se používají k zatravnění ploch v intravilánu obcí, zahrad apod. a jiné pro extenzivní porosty veřejné a parkové zeleně, parkoviště atd. Například kostřava ovčí a kostřava rákosovitá velmi dobře snáší přísušek, metlice trsnatá je zase vhodná do dlouhodobě zamokřených půd a je schopna nějaký čas růst i pod ledovým příkrovem. Jednou z možností, jak před výsevem či pokládkou travního koberce zlepšit vlastnosti půdy (zvýšení podílu humusu) je právě aplikace kompostu na pozemek.
Technika v praxi
Blok praktických ukázek strojů zaměřili organizátoři na techniku na zpracování dřevního a komunálního odpadu německé firmy Doppstadt GmbH, které na českém trhu společnost SOME také nabízí. Firma Doppstadt byla založena v roce 1965 nedaleko Düsseldorfu a nyní ve dvou výrobních závodech produkuje více než šest set strojů ročně, čímž se řadí mezi největší výrobce nejen v Evropě.
Široký výrobní sortiment firmy tvoří rychloběžné a pomaloběžné drtiče, rotační a vzduchové třídiče , překopávače kompostů, míchače a v poslední době zejména univerzální nosiče nářadí Doppstadt Grizzly a výkonný bubnový štěpkovač DH 910.
Stroje Doppstadt se vyznačují vysokými výkony, spolehlivostí, robustností, dlouhou životností a nízkými nároky kladenými na obsluhu a údržbu.
Pro přihlížející byla spuštěna sestava, kde jako první byl zařazen pomaloběžný drtič DW 3060, za ním nejmenší z nabídky rychloběžných drtičů AK 230 a rotační třídič SM 518 s délkou bubnu pět metrů.
Rychloběžné drtiče řady AK jsou vybaveny rychle se otáčejícím rotorem s volně uloženými kladivy. Velikost výstupujícího materiálu je možné volit použitím celé řady dodrcovacích košů s různým průměrem otvorů (50 – 280 mm). Drtiče řady AK jsou vhodné pro zpracování bioodpadů, starého dřeva, palet, zahradních a parkových odpadů, ořezů ze stromů atd. V nabídce jsou stroje o výkonech 204, 428 a 609 HP. Pomaloběžné drtiče řady DW jsou vhodné pro drcení objemných materiálů (pařezy a kmeny, staré dřevo, nábytek, pražce) a jejich výhodou je nízká náchylnost k poškození kovem a dalšími příměsemi. Stroje pracují s podélně uloženým válcem se zuby, který protlačuje materiál přes hydraulicky přítlačný hřeben. V případě průchodu nepodrtitelného materiálu se hřeben otevře a materiál má možnost propadnout ven bez nebezpečí porušení stroje. Drtič DW 3060 má výkon pohonné jednotky 430 HP, firma Doppstadt vyrábí ještě pomaloběžné drtiče o výkonech 204, 394 a 609 HP. Rotační bubnové třídiče řady SM slouží ke třídění kompostu, bioodpadů, rozdrceného dřeva, stavebních odpadů, kamenů, písku a podobně. Stroje jsou standardně montovány na podvozky, je možno je dodat jako stacionární poháněné elektromotory. Třídiče SM jsou ideální při použití s dalšími výrobky firmy Doppstadt – s drtiči, vzduchovými třídiči, překopávači atd.. Sortiment třídičů čítá stroje s délkou bubnu od čtyř do osmi metrů.
Bubnový štěpkovač DH 910 byl vyvinut pro nejvyšší výkony při výrobě energetické štěpky ze dřevní hmoty. Díky své konstrukci a výkonné pohonné jednotce (610 HP) je schopen zpracovávat dřevní hmotu až do průměru 900 mm (měkké dřevo) a 650 mm (tvrdé dřevo). Při dobrém logistickém vkládání je schopen vyprodukovat 200 m3 štěpky za hodinu, při spotřebě 40 – 60 l nafty/hod. Stroj se vyznačuje velmi nízkými časovými nároky na výměnu nožů (pět nožů na rotoru), kalibrovacího koše a na celkovou obsluhu a údržbu. Předveden byl v kombinaci s upraveným tahačem vybaveným hydraulickou rukou Loglift s dosahem 10 m.
Přestože praktické ukázky strojů brzy odpoledne trochu nekompromisně a netradičně ukončil prudký déšť, organizátoři stihli účastníkům semináře předat množství zajímavých informací, které jim jistě budou k užitku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *