Úspěšné dny otevřených dveří

Stalo se již dobrou tradicí, že se zahradnictví Zahrada Teplá dva krát do roka otvírá také široké veřejnosti a nabídne jí nejen možnost zakoupení svých produktů, ale také široký odborný a zábavný program. Ne jinak tomu bylo i letos začátkem května, kdy tuto vyhlášenou akci navštívili doslova davy nadšenců.

Základy zahradnictví v Teplé jsou datovány rokem 1959, kdy byl areál vybudován pro potřeby tehdejších státních statků jako rychlírna zeleniny. Hospodařilo se zde na 20 ha orné půdy, 2200 m² zasklené plochy (20 skleníků typu Japan) a 1350 m² pařenišť. V roce 1970 přechází zahradnický areál pod vedení státního podniku Sempra Praha, který zahajuje produkci karafiátů, gerber a doplňkové zeleně k řezu. Byla provedena přestavba skleníků tak, aby vyhovovala dané produkci (současná podoba skleníků). Dalším mezním rokem byl rok 1985, kdy se v nizozemské licenci započalo s ozdravným množením frézií (produkce květů a hlíz). V roce 1992 končí produkce karafiátů a je založena kultura porostů Strelitzia (produkce květů k řezu). V dalších letech dochází k útlumu výroby a postupné likvidaci produkce. Činnost zahradnictví se omezuje již jen na údržbu. V roce 1997 začíná areál obhospodařovat firma HBR Teplá, která obnovuje produkci zeleně k řezu a kulturu Strelitzia, a dále se zabývá produkcí sezónních kultur.

Nová etapa
V roce 2000 přebírá zahradnictví současný majitel Ing. Petr Šindelář a firma vystupuje pod novým názvem Ing. Petr Šindelář – Zahrada Teplá. Celková obhospodařovaná plocha čítá 0,75 ha zasklené plochy, 0,25 ha stínovišť a asi 2 ha venkovní volné plochy.
V roce 2004 začíná v celé firmě fungovat Projekt zavedení a certifikace systému jakosti, jehož clem je postupně zavést systém organizačního opatření a dokumentovaných postupů řízení jakosti. V červenci 2004 firma získává certifikaci systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, který se vztahuje na: specializovaný obchod, projekci a realizaci zahradních a krajinářských úprav a také služby pro zahradnictví, zemědělství a lesnictví.
Zahrada Teplá si za poměrně krátkou dobu své nové historie získala věhlas nejen v blízkém okolí, ale i v celém regionu a také v rámci celé ČR. Pravidelně se prezentuje na různých výstavách a veletrzích, jako jsou Zahrada Čech v Litoměřicích, Flora Olomouc, 2. Saská zemská zahradnická výstavá v Zittau/Olbersdorf nebo výstavy na výstavišti v Lysé nad Labem. Zde také několikrát vytvořili expozici doplněnou postiženými zvířaty, zapůjčenými ze ZO ČSOP Berkut v Lázních Kynžvart a podíleli se i na úpravě venkovní plochy výstaviště. Ve spolupráci s vedením ČZS pomáhá Zahrada Teplá tvořit společné expozice na výstavišti v Praze – Letňanech.
Současnost
Současná nabídka Zahrady Teplá je velmi široká od komplexního řešení úprav všech forem zeleně (biotické a biotické prvky), přes zakládání všech forem zeleně až po její údržbu. Mezi přednosti této nabídky patří komplexnost poskytovaných služeb od projektu k realizaci a následnou údržbu, vlastní speciální mechanizace, dlouholeté zkušenosti v oboru zahradní a krajinářská architektura, disponování širokým sortimentem rostlin a doplňkových materiálů, vlastní produkce rostlinného materiálu v místních klimatických a půdních podmínkách, úzká spolupráce s firmami a institucemi jejichž činnosti úzce souvisí s oborem zahradní a krajinářská architektura, systém záruk za provedené práce i materiál, okamžité řešení problémů a přání, vysoká odbornost pracovníků dosaženým vzděláním a systémem celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě také poradenská činnost
Mezi hlavní činnosti tedy patří:
1. Produkce vlastních výpěstků trvalek, letniček, balkónových rostlin, bylin, okrasných listnatých i jehličnatých stromů a keřů apod.
2. Realizace zahradní a krajinářské architektury, od zajištění projektové dokumentace, přes zpracování cenových nabídek, vlastní realizaci a komplexní péči a údržbu o vegetační prvky. Při komplexní dodávce je garantována záruka 24 měsíců.
3. V jednotlivých provozovnách jsou poskytovány zahradnické a floristické služby, spočívající v aranžmá z řezaných květin a sušiny, sesazování sezónních truhlíků a nádob, řešení exteriérových i interiérových prostor, včetně řešení historických interiérů.
4. Firma kromě těchto základních činností zajišťuje i další řemeslné práce (zednické, truhlářské, kamenické, apod.) včetně zahradního nábytku, keramiky a dalších doplňků pro maximální a komplexní uspokojení zákazníků.
Firma má kolem 25 zaměstnanců, z toho čtyři s vysokoškolským vzděláním v oboru. Vzhledem k umístění produkčních ploch ve vysoké nadmořské výšce (666 m.n.m.) je zaručena dostatečná mrazuvzdornost vlastních výpěstků. Další službou pro zákazníky je i možnost dočasného umístění rostlin (zazimování, regenerace) ve vlastním zařízení, jejich příprava na instalaci či výsadbu. Součástí provozovny jsou kompletně vybavené opravárenské dílny, včetně vnitřních i venkovních skladovacích prostor, vlastní kompostovací zařízení a sklady biotických materiálů.
Zahradnictví Zahrada Teplá je členem Svazu zakládání a údržby zeleně, Společnosti pro zahradní a krajinářskou architekturu, Svazu škokařů ČR, Českého svazu ochránců přírody a také členem Rosa klubu.
Politika jakosti
O tom, že se jedná o moderní a velmi dynamickou firmu svědčí i tzv. politika jakosti, která zde byla přijata. V zaměření na zákazníka je hlavním měřítkem kvality produktu jeho trvalá spokojenost. Důležité jsou zajišťování vysoké kvality všech firemních výstupů a jejich neustálé zlepšování, inovace a zvyšování užitné hodnoty v hlavních oblastech činnosti s cílem dokonalejšího plnění požadavků zákazníka, profesionální jednání při úvodních kontaktech se zákazníkem, rychlé a odborné zpracování nabídek a dodržování sjednaných termínů. Velká pozornost je věnována také prostředí ve firmě. Na všech stupních firemní struktury jsou neustále připomínány principy a metody zlepšování kvality všech firemních činností. Ty musí být vykonávány podle dohodnutých pravidel, bez chyb, rychle a hospodárně. Všichni si musí být vědomi, že předcházení chybám má v systému řízení jakosti prioritu před jejich následným odstraňováním. Snahou vedení společnosti je trvale zlepšovat infrastrukturu a pracovní prostředí s cílem vytvořit podmínky pro dosažení vyšší kvality a spokojenosti zákazníka. V neposlední řadě je důležité také zaměření na zaměstnance. Každý zaměstnanec si musí být vědom toho, že je účastníkem systému řízení jakosti. Má proto právo, ale i povinnost kontrolovat práci, kterou vykonali zaměstnanci před ním. Musí plnit jemu svěřené úkoly, zodpovídat za kvalitu vykonané práce a také se ji snažit zlepšovat, využívat principy samokontroly. Všichni pracovníci musí neustále zdokonalovat své znalosti a dovednosti
Produkce
Výrobní činnost je orientována na poptávku a vývoj trhu. Produkce je soustředěna na pěstování sezónních kultur – balkónové rostliny (muškáty, fuchsie, Surfinia, Milion Bells, Verbena), letničky, macešky, prvosenky, chryzantémy. Částečně jsou ponechány kultury rodu Nephrolepis, Asparagus, Strelitzia, nově se objevuje produkce Zantedeschia k řezu. Nechybí široká nabídka hrnkových bylin a koření (v omezeném množství též produkce bylin k řezu). V současné době je snaha o rozšíření výroby trvalek a listnatých keřů.
Dny otevřených dveří
Bez nadsázky lze tuto akci, kterou Zahrada Teplá pořádá na jaře a na podzim nazvat největší zahradnickou akcí v karlovarském kraji. Počet návštěvníků v posledních letech neustále roste a to je ta nejlepší motivace pro organizátory o její další zdokonalování a obohacování. Program letošních jarních Dnů otevřených dveří byl nadmíru bohatý. K dispozici byla široká nabídka a prezentace balkónových rostlin, letniček a trvalek, které si mohli zájemci osobně vybrat přímo ve sklenících a dalších produkčních prostorách. Nechyběla ani zeleninová sadba, bylinky a aromatické rostliny, okrasné dřeviny, substráty a hnojiva, zahradní technika a nábytek, zahradní jezírka a také výstava osázených truhlíků a nádob. Dále zde bylo možné absolvovat odborné přednášky RNDr. Stanislava Pelešky, prohlédnout si výstavu práce neziskových organizací působících v regionu, ochutnat regionální speciality, kvalitní moravská vína či bylinkové čaje, pobavit se kulturním pestrým programem a nebo také vyhrát v tombole v rámci slosovatelného vstupného. Malou atrakcí zejména pro ty nejmenší byla Krajská výstava chovatelů ovcí a koz a také projížďky na ponících. Za pozornost stál také přednáškový stan, kde byla veřejnost seznámena s projektem Partnerství pro budoucnost a možnostmi rozvoje sociálních služeb a sociální integrace ve venkovském prostoru pomocí dotačních titulů Společného regionálního programu a Evropského sociálního fondu.

Text a foto: Miroslav Mokoš

Popisky:

7209
Na Dnech otevřených dveří mají možnost se prezentovat i různé veřejnoprospěšné spolky a sdružení. Jedním z nich je i občanské sdružení Česká západ, jehož posláním je na území Toužimska budovat občanskou společnost, ve které nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti

7153
Zájem o rostliny byl obrovský a návštěvníci měli často problém se na úzkých chodnících ve sklenících obejít. Nicméně všichni odcházeli velmi spokojení

7148
Jak je vidět i mladá generace má zájem o pěstování rostlin a výpěstky si vybírala velmi pečlivě

7174
Pro návštěvníky byl připraven i bohatý doplňkový program v podobě prodejní výstavy kaktusů a sukulentů,českého dřevěného hračkářství nebo ukázek tradičních řemesel

7177 + 7188
Výstava ovcí a koz byla lákadlem zejména pro děti a jejich největší zájem budila tato usměvavá lama

7193
Při pohledu na tohoto pohodového svačícího dědečka měl člověk pocit, že na výstavu zavítal dokonce i sám dobrý voják Švejk

7199
Zájem budila nejen prodejní výstava zahradnické a zemědělské techniky s poradenskou činností, ale i krásné veterány

7204
Novinkou letošních Dnů otevřených dveří Zahrady Teplá byly i slosovatelné vstupenky s bohatou tombolou

7227
V přednáškovém stanu probíhal odborný program a zájemci měli možnost vyslechnout množství zajímavých přednášek. na obrázku manažer území NNO v sociální oblasti Pavel Andrejkiv při přednášce Šance pro neziskový sektor z Evropských fondů

Z historie Teplé
Město Teplá leží v jihovýchodní části Karlovarského kraje v Tepelské vrchovině. Nadmořská výška dosahuje 690 m.n.m. Město bylo zbudováno na svahu až k temeni vrchu nad stejnojmennou řekou. Tepelská vrchovina otevřená větrům ze všech světových stran, s chladným a drsným podnebím (průměrná roční teplota 7 – 8 ºC, roční průměrný úhrn srážek 600 – 800 mm) vůbec neodpovídá představám, které v nás její název vzbuzuje.
Důležitý strategický význam získala Teplá v 11. století. Přes její území vedla významná zemská cesta z Würzburgu a Chebu, která se u Teplé větvila na Plzeň a Prahu. Povinností zdejších obyvatel (Chodů) byla ochrana hranic, stavění opevnění a zadržení prvního náporu nepřítele.
V poslední třetině 12. století se knížecím správcem kraje, vlastníkem Teplé a velitelem hraničářů stává jeden z nejmocnějších šlechticů a velmožů vojvoda Hroznata. Pravděpodobně jeho snaha o využití doposud ladem ležící půdy, byla hlavní příčinou založení premonstrátského kláštera (1193) v Teplé. Ten se stal její významnou dominantou a tvoří ji až do současnosti. Klášterní knihovna je se svými více jak 100 000 svazky druhá největší této kategorie v České republice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *