05.09.2007 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěšná výstava orchidejí

Mnohem více exemplářů, večerní provázení, aranžování, kresby, přednášky a další zajímavosti – to vše nabízel 2. ročník výstavy orchidejí, kterou pro své návštěvníky připravila v termínu 10. až 25. února Botanická zahrada hl. města Prahy. Hlavní moto organizátorů – Když je něco dobré, mělo by se v tom pokračovat a snažit se udělat to ještě lepší... – bylo zcela naplněno, o čem svědčí i obrovské množství spokojených milovníků a obdivovatelů orchidejí.

Hned od prvního dne se výstava orchidejí těšila obrovskému zájmu návštěvníků a mnozí zde strávili téměř celý den. Vzácné rostliny čeledi Orchidaceae (vstavačovité) byly rozmístěné v expozicích tropického skleníku Fata Morgana. Pocházely ze sbírek Botanické zahrady hl. m. Prahy, Botanické zahrady Liberec, Botanické zahrady při Slovenské poľnohospodárské universitě v Nitře, České zemědělské univerzitě, Střední odborné škole stavební a zahradnické Praha 9, Terra Koruna – Ludo Verdick (Belgie), Karla Willingera (Rakousko), Jiřího a Martina Zimandelových, Aleše Dvořáka, Václava Koláře, Romana Marušky, Eduarda Vodrlinta, Pavla Arlta, RNDr. Jaroslava Máchy, Jiřího Rilla, Ing. Eduarda Chvosty, Renfil s. r. o. a Milana Šnedara. Výstava orchidejí však nespočívala pouze v prohlídce exponátů. Organizátoři připravili pro orchidejové nadšence i několik cyklů zajímavých přednášek Světem slovem i obrazem, výstavu kreseb orchidejí Pavla Artla, výstavu fotografií Orchideje Evropy, ukázky pěstebních opatřenípředváděné kurátorem výstavy Ing. Eduardem Chvostou a Miroslavem Pazderou, víkendové podvečerní provázení s odborným výkladem, prodej rostlin a poradenství či předvádění aranžmá vytvořených z orchidejí. Mimořádný ohlas měla zmíněná podvečerní provázení, což potvrdila skutečnost, že původně zamýšlenou jednu populárně-odborným slovem doprovázenou prohlídku bylo třeba doplnit dalšími třemi. Poslední víkend, kdy výstava vrcholila, prodloužilo vedení zahrady mimořádně otevírací dobu od 9. do 17. hodin. A jak výstavu zhodnotil její kurátor? Ing. Eduard Chvosta nám zodpověděl na několik otázek:

Jak vznikl nápad organizovat výstavu orchidejí, jaký byl její první ročník?
První ročník vznikl spíše spontánní potřebou než důkladně připravovanou koncepcí. Původně jsem připravoval pouze malou výstavu chladnomilných orchidejí z rodu Pleione. Poptávka nakonec dala základ daleko monstróznější akci.
Samozřejmě se spontánnost podepsala i na celé akci. Nepodařilo se zajistit dostatečné množství exponátů, chyběly informační materiály, propagace nebyla také úplně dokonalá a i zajištění prostor pro doprovodný program nebylo vyhovující. I tak byl ohlas veřejnosti neočekávaně pozitivní.
V čem se lišil letošní ročník od loňského, co nového přinesl nebo čeho se vyvaroval? Jaké jsou aktuální číselné výsledky?
Rozdíl byl především v množství vystavovaných exponátů a hlavně v jejich skladbě orientované na druhy nehybridní, původní. Přibyly informační panely o známějších rodech, velký efekt udělaly nové expoziční vitríny. Samozřejmě doprovodný program byl daleko pestřejší.
Pro nás zajímavými čísly může být okolo 150 vystavovaných taxonů, počet kusů nedokáži odhadnout. Druhé číslo ukazující zájem veřejnosti je návštěvnost – okolo 25 000.
Podle jakého konceptu byla expozice vytvořena, odkud byly jednotlivé položky?
Filozofií celé výstavy bylo představit orchidej v jejím původním biotopu, odstranit tím mýty okolo jejího života a dát návštěvníkovi pochopit jak se k nim chovat. Přirozeně také ukázat celou čeleď v její neuvěřitelné pestrosti barev a tvarů. Z tohoto vyplývala celá koncepce. Druhy byly tříděny podle geografické příslušnosti do jednotlivých sekcí skleníku Fata Morgana. Z aridních a monzunových oblastí do sukulentní sekce, z deštných lesů do tropické části a z horských poloh do chlazené sekce. Zvláštní částí byla ukázka genetického potenciálu v hybridním potomstvu, neboli pestrosti kultivarů.
Jednotlivé exponáty pocházely jak z mnoha amatérských sbírek (které ovšem dosahují profesionální světové úrovně), tak z několika botanických zahrad a škol. Mezi českými vystavovateli byli i slovenští, rakouští a belgičtí kolegové. Celkem okolo 15 vystavovatelů.
Jak dlouho trvala příprava výstavy, kdo se na ní podílel?
Marketingová příprava trvala několik měsíců, samotné navážení a instalace týden. Převážnou část přípravy nesla na svých bedrech Botanická zahrada hl. m. Prahy.
Jaké nejzajímavější exponáty bylo možné vidět?
Nerad bych zdůrazňoval nějaký jednotlivý exemplář – to by bylo na úkor ostatních. Ale velmi povedená, unikátní kolekce byla z rodu Paphiopedilum zastoupená velkým množstvím druhů vzácných i nově popsaných.
Co bylo nejúspěšnější z doprovodného programu?
Velký úspěch měl prodej rostlin. Nebylo snad návštěvníka, který by si domů neodnášel orchidej. Velkou návštěvnost měly přednášky, ukázky aranžování, workshopy. Velký zájem vzbudilo také noční provázení.
Bude příští ročník? Pokud ano, přinese nějaké změny?
Chceme vytvořit tradici a velký zájem dokazuje potřebu dalšího ročníku, takže ano. Změny budou překvapením. Pár nových nápadů mám již připravených.
Jaké zajímavé osobnosti výstavu navštívili?
Všichni návštěvníci vnímali výstavu orchidejí jako oázu relaxace, takže oficiálních hostů nebylo mnoho. Soukromně navštívil výstavu např. Jiří Paroubek s manželkou, kteří jsou vášnivými pěstiteli květin, orchidejí zvlášť, herečka Iva Janžurová a další. Pro nás pořadatele měly však velkou hodnotu především návštěvy našich odborných kolegů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down