23.02.2005 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Určenie správneho termínu zberu jadrového ovocia

Popri plnom vývoji jadrového ovocia má pre jeho úspešné skladovanie a kvalitnú chuť veľký význam určenie správneho obdobia zberu. Skorší, ako aj neskorší termín sa negatívne prejavujú na kvalite a skladovateľnosti ovocia. V tomto príspevku sa zameriame na rôzne metódy určovania termínu zberu.

Na stanovovanie optimálneho termínu zberu sú dôležité viaceré kritériá, ktoré určujú na jednej strane kvalitu a na druhej aj zrelosť plodov. Toto umožňuje len kombinácia rôznych testov zrelosti, ktoré musia preukázať merateľné zmeny, musia byť zrozumiteľné, viac rokov relatívne konštantné, rýchlo rešpektovateľné a jednoducho uskutočniteľné.

Skúsenosti s prognózou pri určovaní optimálneho termínu zberu

* Dlhodobé metódy
Tieto skúsenosti umožňujú vo veľmi krátkom čase určiť približné obdobie zberu a majú veľký význam pre plánovanie (organizácia zberu, pracovné sily). Nevýhodou je predovšetkým neexaktné určenie termínu zberu.

* Počet dní od plného kvitnutia po zber
Túto metódu môžeme použiť len v tých oblastiach, kde býva počasie v období 4 až 6 týždňov po odkvitnutí (primárna fáza vývoja plodu) každoročne približne konštantné. V oblastiach, kde sa v tomto období vyskytujú veľké výkyvy počasia sa potvrdilo, že výpočet správneho termínu zberu je pomocou tejto metódy neuskutočniteľný. Poznateľné zlepšenie tejto metódy je možné použitím meteorologických faktorov.
* Meteorologické metódy
- Suma teplôt v prvých 30 až 50 dňoch po kvitnutí (základná teplota 5 °C)
- Začiatok kvitnutia a rozdiel teplôt ( max.-min.) v máji

Príklad pre meteorologické metódy ( ´Coxova oranžová reneta´, ´Wilhelminadorp´)
D = 212 – (1,03 x B) – (0,15 x ▲t máj)
B = počet dní od 1. apríla po plné kvitnutie
Počet dní od plného kvitnutia po zber (D) je závislý od rôznych faktorov, ako sú teplota (minimum, maximum, teplotné rozdiely), zrážky, slnečný svit, typ pôdy a zavlažovanie.

* Potvrdenie optimálneho termínu zberu podľa T–štádia ( počet dní od T–štádia po zber)
Vývoj medzi T- štádiom a optimálnym zberom (sekundárna fáza) vykazuje pre určitú odrodu a rovnaké stanovište len zanedbateľné výkyvy. Dĺžka sekundárnej fázy je oproti primárnej fáze viac-menej konštantná, a preto platí ako prípustná metóda pre hrubé potvrdenie predpovede termínu zberu

T–štádium
Prvý týždeň po odkvitnutí ešte nie je viditeľná stopková jamka. Asi 4 až 6 týždňov po plnom kvitnutí, pri prechode od delenia buniek (primárna fáza) do zväčšovania buniek (sekundárna fáza) prechádza plod T–štádiom. Miesto pripojenia stopky je oblé a stopka ešte nezapustená. Pre stanovenie T–štádia musíme kontrolovať najmenej 10 vzoriek. T–štádium sa lepšie určuje pri väčších než pri stredne veľkých plodoch.
Potvrdenie T–štádia
Meranie priemernej hĺbky stopkovej jamky a prepočítanie na T–štádium je viac-menej lineárne závislé od prehlbovania stopkovej jamky (0,2 mm za 1 deň).
Príklad:
Meranie napr. 25. mája
Hĺbka stopkovej jamky: 2,0 mm
Dni od T–štádia: 2,0:0,2 = 10 dní
T–štádium bolo 15. mája
Pri odrode Golden Delicious sa spravidla dosiahne pri veľkosti plodov asi 18 mm.
T–štádium platí pre určité stanovište ako prípustný fixovací bod na potvrdenie predpovede termínu zberu. V podnikoch, ktoré sú napojené na projekt analýzy zberu - OPS sa sprostredkováva pri určení času plného kvitnutia aj T–štádium. Keď porovnáme tieto prognostikované termíny zberu s minuloročnou.
Predpokladaný termín zberu podľa dní od T–štádia môže slúžiť zhruba hlavne pre ovocinárov, aby sa mohli pripraviť na zberové práce. V žiadnom prípade by určenie podľa T–štádia nemalo ovocinárom slúžiť na presné určenie obdobia zberu jednotlivých odrôd. Oveľa lepšie na tento účel vyhovuje stanovenie obsahu škrobu spolu s kritériami pevnosti dužiny a obsahu cukru (°Brix), z ktorých sa vypočíta index zrelosti podľa Streifa ( RI-Streif).

Špeciálny infoservis OPSt
OPSt (Obst Partner Steiermark GmbH) ponúka svojim členom už 3 roky servis na určenie optimálneho času a dĺžky zberu. Hlavné body analýzy určenia času zberu spočívajú v rozdelení produkčných oblastí do zón zrelosti (juh, stred, sever) a definícii referenčných parciel (skoré, stredné, neskoré) v jednotlivých zónach zrelosti. Popri štandardnom sortimente odrôd jabloní (´Elstar´, ´Gala´, ´Arlet´, ´Jonagold´, ´Golden Delicious´, ´Idared´, a ´Braeburn´) sú do programu analýzy zaradené aj ´Topaz´, ´Pinova´ a ´Fuji´ a z hrušiek odrody štajerského sortimentu (´Williamsova´, ´Dobrá Luisa´, ´Boskova fľaška´ a ´Packhams Triumf´).
OPSt začala pri odrodách jabĺk ´Elstar´ a ´Gala´ s analýzami tykajúcimi sa postupu dozrievania, ktoré ukončila asi v polovici augusta. Pri neskorých odrodách ´Braeburn´ a ´Fuji´ ich ukončí asi v polovici októbra. S pomocou uvedených testov určenia zrelosti sa pre jednotlivé zóny stanovuje začiatok a koniec zberového obdobia podľa jednotlivých odrôd z hľadiska vhodnosti pre dlhodobé uskladňovanie.
Určenie konca zberu je veľmi rozhodujúci faktor, pretože v ostatných rokoch neskoro zberané partie majú zlú uchovateľnosť a kvalitu (mastné plody s mäkkou dužinou).
Všetci členovia OPSt môžu tieto informácie získať bezplatne cez internet na webovej stránke www.frisch-saftig-steirisch.at.
Informácie OPSt môžu slúžiť ako usmernenie pre určenie optimálneho obdobia zberu. Na základe rozdielnych polôh, hustoty porastu a smeru radov môže sa začiatok a ukončenie zberu posunúť. Preto je potrebné, aby si ovocinár sám pre jednotlivé parcely určil exaktný termín začatia a ukončenia zberu pre jednotlivé odrody.
Pre každú odrodu je optimálne zberové okno (dĺžka zberového obdobia) iné. Určité odrody, ako napr. ´Braeburn´, ´Rubinette´ a tiež ´Elstar´ vyžadujú pre dlhodobé skladovanie veľmi krátke zberové obdobie. Iné odrody sú zase veľmi tolerantné, možno ich zberať pre dlhodobé skladovanie v širšom zberovom období (´Jonagold´, ´Golden Delicious´ klon B, ´Pinova´, atď.). V rokoch s dynamickejším rastom sa zberové okno skracuje a v rokoch, kedy sa predlžuje dozrievanie, býva širšie.
Zber predstavuje pre ovocinárov najväčšie zaťaženie v roku. Každá parcela by mala byť v čo najkratšom období (1 týždeň) pozberaná, a preto je potrebné krátko pred zberom zabezpečiť pracovné sily a postarať sa o potrebné technické vybavenie, aby zberové práce prebehli v určenom termíne. Veľa ovocinárov zabezpečuje zber len s členmi rodiny, čo však nestačí na dodržanie optimálnych zberových termínov. Ide to na úkor kvality a trvanlivosti uskladňovaných jabĺk.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down