12.03.2023 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Upozornění pro pěstitele ovocných dřevin

S blížícím se nástupem jara je vhodné se zaměřit na sledování přezimujících škůdců na větvích jádrovin a peckovin. Jedná se především o vajíčka svilušek, mšic, mer a píďalek, housenky obalečů, štítky s nymfami a vajíčky štítenek a puklic.

Monitoring přezimujících škůdců se provádí v předjaří a spočívá v prohlédnutí dvouletých větviček pomocí lupy. Prohlíží se 20 dvouletých větviček o délce 20 cm s květními pupeny. Odběr se provádí ideálně na deseti místech minimálně dvě větve z jednoho stromu, které se následně zkrátí na požadovanou délku. Na větvičkách jabloní se sledují vajíčka mšic, mery jabloňové, svilušky ovocné píďalky podzimní a tmavoskvrnáče zhoubného, dále housenky obalečů a živé štítky štítenek. U peckovin jde o podobný seznam škůdců navíc rozšířený i o molovku pupenovou, u meruňek i o makadlovku broskvoňovou. Hodnoty nalezených přezimujících stadií se přepočítávají na 1 m a zařadí se do kategorie slabý, střední nebo silný výskyt. Prahové hodnoty pro určení třídy výskytu přezimujících škůdců na jádrovinách a peckovinách naleznete zde.
Přezimující škůdci se ve většině případů nacházejí přímo na větvích ovocných dřevin, a to konkrétně v úžlabí pupenů, v paždí větví, na kůře ve štěrbinách, trhlinách a prasklinách ve vývojové fázi vajíček, štítky s vajíčky či housenek. Se zvyšující se teplotou a tím i sumou efektivních teplot (SET) dochází k vývoji škůdců a následnému poškození na pupenech, listech, květech, později na letorostech a plůdcích. Informace o SET pro vybrané škodlivé organismy lze nalézt na Rostlinolékařském portálu v hlavním menu ŠKODLIVÉ ORGANISMY pod konkrétním ŠKŮDCEM v záložce PROGNÓZA. Zde jsou k nalezení Mapy SET vybraných ŠO a vývoj SET vybraných ŠO.
Po monitoringu a zjištění aktuální situace na ovocných dřevinách je doporučeno ošetřovat povolenými přípravky na ochranu rostlin, které naleznete na Rostlinolékařském portálu. Pro zahrádkáře lze využít režim malobalení a pro profesionální pěstitele režim velkobalení. Jarní postřik ovocných stromů, jako jsou jádroviny, peckoviny a drobného ovoce, se běžně aplikuje ke konci vegetačního klidu. Nejvhodnější je období od počátku rašení do stadia zeleného poupěte, kdy se škůdci líhnou nebo jsou už vylíhlí a účinek ošetření je nejefektivnější.
Při ošetření je třeba dodržet zásady správné aplikace přípravku na ochranu rostlin.
1. Teplota nad 7 °C (ideálně kolem 15 °C, neaplikovat během mrazů nebo v období, kdy je ještě předpovědi počasí očekávají).
2. Bezvětří nebo jen do 3 m/s (mohlo by dojít k přestřiku na necílové rostliny).
*

Zdroj: ÚKZÚZ

úvodní foto Ing. Michal Skalský

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down