03.05.2022 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

 Upozornění pro pěstitele jádrovin, peckovin a révy

V nejteplejších oblastech naší republiky jako je jižní Morava a Polabí dochází od 17. týdne k líhnutí dospělců obalečů. Začíná období letové aktivity dospělců 1. generace, což potvrzují i první záchyty ve feromonových lapácích na Břeclavsku a Mělnicku. Záchyty prvních dospělců potvrdily, že již konec dubna byl optimálním termínem na vyvěšení feromonových lapáků a zahájení sledování průběhu letu obalečů na jádrovinách, peckovinách a na révě vinné. I v chladnějších oblastech je doporučeno zahájit sledování obalečů nejpozději v prvních dnech května.

Zahrádkářům postačí vyvěšení jednoho lapáku na zahradě. Velkopěstitelé by měli rozmístit minimálně 3 lapáky v bloku jedné odrůdy, aby byla pokryta celá plocha výsadby – okraj i střed. Kontrola lapáků se provádí v pravidelných termínech, minimálně 2x týdně vždy ve stejný čas. Ulovení jedinci se spočítají a zaznamenají se. Sledování letu motýlů pomocí feromonových lapáků nelze provádět, pokud se současně v blízkosti sadu nebo vinice provádí ochrana proti obalečům metodou matení samců.
Feromonové lapáky se používají jako základní metoda monitorování letové aktivity samců sledovaného druhu. V ovocných sadech a vinicích se nejčastěji využívají Delta lapáky, které mají trojúhelníkovitý tvar, vevnitř vložený feromonový odparník a lepovou vyměnitelnou vložku, na kterou se samci zachytí. Samci jsou lákáni na druhově specifický a synteticky vyrobený sexuální atraktant – feromon. Z množství ulovených imag samců v lapácích ve stanovených pravidelných termínech odpočtů lze zjistit dynamiku letu samců a počet generací v příslušném roce, termíny vrcholů letových vln pro účel ochranných opatření a z víceletého sledování odhadnout změnu velikosti populace škodlivého organismu a následně případnou změnu jeho významu. Feromonové lapáky lze objednat u českých výrobců nebo zakoupit v běžně dostupných hobbymarketech.
Pro stanovení vhodného termínu ošetření na základě náletu samců do feromonových lapáků je důležité určení vrcholu letové vlny. Vrchol letové vlny se rozumí nejméně 3 až 4násobně vyšší počet motýlů než některý z předchozích úlovků. Ochranný zásah se provede vždy po vyvrcholení výrazné letové vlny, zpravidla 8 dnů po vrcholu letové křivky, pokud trvají vhodné podmínky pro kladení vajíček.
Rostlinolékařský portál nabízí uživatelům informace o vývoji sum efektivních teplot (SET) pro vybrané ŠO. Tyto prognostické modely jsou graficky zobrazeny i u vybraných druhů obalečů, které škodí v sadech.
Aktuální informace o výskytu sledovaných druhů obalečů v jádrovinách, peckovinách a révě vinné lze sledovat na Rostlinolékařském portálu v Mapách výskytu daného druhu.

Zdroj:ÚKZUZ

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down