18.05.2023 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Upozornění pro pěstitele jádrovin, peckovin a révy vinné – obaleči a mšice

Výstupy monitoringu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukazují na záchyty 1. generace obalečů v ovocných sadech a vinicích. Dále se potvrzují škodlivé výskyty mšic na mladých letorostech jabloní a slivoní. Ty bohužel nezredukovaly ani silné dešťové přeháňky v minulých dnech.

V jabloňových sadech je od 19. týdne ve feromonových lapácích zachytáváno zvyšující se množství imag obaleče jablečného (Cydia pomonella), což potvrzuje blížící se vrchol letové křivky 1. generace. V lapácích se začínají objevovat též samci obaleče jabloňového (Hedya nubiferana) a obaleče zimolézového (Adoxophyes orana). Souběžně probíhá monitoring mšic na jabloních (mšice jitrocelové a m. jabloňové). Detekované výskyty překračují práh škodlivosti a je vhodné zaměřit se na ochranné ošetření. 
Ve výsadbách slivoní panuje obdobná situace. Od 19. týdne se začínají objevovat první záchyty samců obalečů rodu Grapholita (obaleč švestkový a o. východní) ve feromonových lapácích. Se zvyšující teplotou lze očekávat vrchol letové křivky přibližně za dva týdny. S oteplením dojde k migraci mšice slívové (Brachycaudus helichrysi) a m. švestkové (Hyalopterus pruni) na slivoně. Ochrana proti mšicím se dělá především z preventivních důvodů. Mšice jsou vektorem viru šarky švestky (Plum pox virus). 
V révě vinné byly zaznamenány první záchyty obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) a obalečíka jednopásného (Eupoecilia ambiguella) již v 18. týdnu. S ohledem na nízkou škodlivost 1. generace v našich podmínkách je možné zaměřit ochranu až proti 2. generaci. 
Základem stanovení vhodného termínu ochranných opatření je systematický monitoring a signalizace. Poté lze směřovat co nejefektivněji ochranný zásah proti obalečům a dalším škůdcům. Ošetření proti obalečům ovocných dřevin a révy vinné je vhodné provést zhruba osm dní po vrcholu letové křivky. Proti 1. generaci obalečů to zpravidla bývá na přelomu května a června. U peckovin a révy vinné je důležité ošetření až 2. generace obalečů, která škodí více. Přípravky určené na obaleče mají zpravidla i aficidní účinky a redukují kolonie mšic. Přípravky na ochranu rostlin musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití (etiketou). Většinou je problematika obalečů ve vinicích a sadech řešena metodou matení samců.  
Zdroj: ÚKZÚZ, Rostlinolékařský portál*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down