Uplakaná Brněnská růže

Podmračená obloha a drobný déšť vítal soutěžící 8. ročníku největší moravské soutěže floristů, pořádané Svazem květinářů a floristů ČR a Střední zahradnickou školou Brno-Bohunice. V letošním roce našla soutěž přístřeší a zázemí v areálu bývalého Pomologického ústavu (dnes SZaŠ Brno-Bohunice), který by v letošním roce oslavil stoleté výročí.

Čím byl tento ročník charakteristický?
Podle slov hlavního organizátora Slávka Rabušice především nebývalým zájmem ze strany středních zahradnických škol. Letos poprvé byly proto vypsány kategorie jak pro seniory tak i juniory. Z českých zahradnických škol přijeli na soutěž studenti ze SZaŠ Mělník, SZaŠ Ostrava-Hulváky, SZaŠ a SOU Litomyšl, SZaŠ Děčín-Libverda a ZF MZLU v Lednici. Nesmíme zapomenout na studenty domácí a zahraniční hosty ze SZአPiešťany. V kategorii juniorů se mezi sebou utkalo 15 soutěžících a v kategorii seniorů 11.
V jakých tématech floristé soutěžili?
Prvním soutěžním tématem byla Kytice z jednoho květu. Soutěžící vytvářeli dárkovou kytici s použitím jediného živého květu zpracovanou jakoukoli technikou s použitím libovolného doplňujícího materiálu. Druhým tématem, se kterým soutěžící zápolili, byl Dámský klobouk. Fantazii ve vytváření přízdoby ze sušených květin a jakýchkoli doplňujících materiálů neživé povahy se nekladly žádné meze. Posledním tématem byla Přízdoba společenských šatů. Soutěžící vytvářeli přízdobu individálně dovezených dámských společenských šatů živými květinami za použití jakýchkoliv doplňků.
Na všech soutěžících mohl každý pozorovat velké soustředění nad právě tvořícím se dekorativním doplňkem, a i když všude vládlo decentní ticho, panovala mezi floristy „decentní“ přátelská atmosféra. Snahu představit svou fantazii, vědomosti a dovednosti v co nejlepším světle měl každý. Rozdíly v technické zručnosti a fantazii hodnotila porota ve složení Luboš Dobrovolný, Ing. Olina Fojtíková, Marie Hynková a Jan Dopita.
Kteří floristé uspěli nejlépe?
V početně silně obsazené kategorii juniorů dosáhli, i přes velmi malé zastoupení, největších úspěchů slovenští studenti. Nejúspěšnějším soutěžícím se stal Róbert Bartolen ze SZአPiešťany, který obsadil dvě první a jedno druhé místo. Na celkově druhém místě se umístil László Földes, student MZLU Brno, ZF Lednice na Moravě, který se umístil na třetím, druhém a prvním místě. Celkově třetí pozici vybojovala Jana Sejkorová ze SZaŠ a SOU Litomyšl, která obsadila jedno třetí místo v tématu Kytice z jednoho květu. Alena Vlachová, SZaŠ Děčín-Libverda, skončila velmi těsně čtvrtá, ale získala druhou a třetí pozici v tématech Dámský klobouk a Přízdoba dámských šatů.
Mezi jedenácti soutěžícími v kategorii seniorů si celkově nejlépe se soutěžními tématy poradil Petr Kopáč, zastupující Holandské květiny, Praha. Umístění na prvním a dvakrát druhém místě mluví jistě za vše. Milým překvapením se stalo celkově druhé místo Ing. Václavy Lojdové, která obsadila druhé, třetí a čtvrté místo. Třetí pozici vybojoval Petr Matuška s exceletním umístěním v kategorii Přízdoba společenských šatů. Z oceněných prací je nutné se zmínit o dvou třetích místech Renaty Kroutilové z firmy Květiny keramika – Huszárová, Brno a zvláště prvním místě Ing. Marie Bittnerové v kategorii Dámský klobouk, soutěžící za Bohemiaseed Praha.
Absolutním vítězem s největším počtem bodů se stal Petr Kopáč.
Díky za soutěžně i společensky velmi zdařilou akci patří výše zmíněným pořadatelům, sponzorům a zvláště hlavnímu organizátorovi Slávku Rabušicovi. Floristům, ale i návštěvníkům, kteří si mohli během víkendu soutěžní práce prohlédnout nezbývá, než se opět těšit na příští – devátý ročník.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *