21.08.2018 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Údržba smíšených trvalkových výsadeb ve stínu a polostínu

Článek shrnuje výsledky prvních tří let hodnocení nároků na údržbu u 13 různých smíšených trvalkových výsadeb pro stinná a polostinná stanoviště. Hodnocené výsadby byly založeny na podzim 2014 v areálu Dendrologické zahradě v Průhonicích. Sběr dat probíhal v letech 2015 až 2017. Výsledky ukazují velmi nízké nároky na údržbu (v průměru za tři sledované roky 2,43 až 3,12 min/m2/rok v rámci jednotlivých směsí) a také rozdíly v rámci jednotlivých stanovišť.

V urbánním prostoru je každá plocha zeleně velmi hodnotná a pod velkým tlakem zástavby. Nové plochy veřejné zeleně vznikají ojediněle, většinou je nutno pracovat ve stávající vegetaci, kde se často nalézají vzrostlé dřeviny. Pokud tedy chceme výraznějším způsoben zkvalitnit a zatraktivnit prostředí pro obyvatele měst, je nutno maximálně využít již stávající prostor, a to i ten, který je zčásti již zastíněn. Takové stanoviště však není příliš vhodné pro velkou část běžně pěstovaných atraktivních rostlin nebo pro trávník. Limitujícími faktory jsou zde zejména množství využitelného slunečního záření, kořenová konkurence stávajících vzrostlých dřevin a s tím související dostupnost vody a živin. Přitom však využití tohoto nepříznivého prostoru může znamenat mnohonásobné zkvalitnění životního prostředí. Jednou z možností, jak tento prostor využít a zatraktivnit, jsou výsadby vhodných, tedy stín tolerujících trvalek. Velmi pozitivní přínos nových trvalkových výsadeb je také zvýšení biodiverzity (zejména bezobratlých živočichů) mnohdy velice chudého městského prostředí. Dalším efektem výsadeb v podrostech je jistě také zvětšení možné retence vody, snížení prašnosti a ochrana kmene a kořenové zóny stromu před poškozením. Snaha o větší využití tohoto, pro rostliny na první pohled nepříznivého stanoviště, však naráží na dvě základní úskalí.

Text a foto

Ing. Adam Baroš,

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 8/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down