12.05.2014 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účelnost venkovních stínovišť

Letošní tropické letní dny s velkou dávkou slunečního svitu spojené s častým výskytem krupobití a mohutných dešťů zapříčinily ztráty na mnohých pěstebních plochách. Mnoho školkařů, drobných pěstitelů, ale i prodejních center se tak rozhodlo pro pořízení venkovních stínovišť z důvodu zlepšení pěstebních podmínek, ale i kvality prodejního sortimentu. Jendou z firem, která má s realizací staveb pro zahradníky dlouholetou zkušenost, je společnost Konstrukce Schwarz
s. r. o. z Rýmařova.

Firma založená v roce 2007 má se stavbami krytých pěstebních ploch pro zahradníky praxi již od roku 2001. Dodává, ale i realizuje stavby skleníků, fóliových krytů, stínovišť, skladových hal či dešťových krytů a meteostanic pro účely produkčního pěstování, zahradnických center, ale i pro drobné pěstitele.

Nezbytnost stínování 

Konstrukce venkovních stínovišť zajišťuje ochranu před některými atmosférickými vlivy. Chrání tak rostliny kontejneroven, volných pěstebních ploch, ale i ostatních prezenčních míst u zahradních center před ostrým sluncem, silným větrem, mrazem a kroupami.

Stínoviště se rovněž uplatní pro otužení rostlin, které nejsou v přechodném období (jaro) zvyklé na oslunění, nebo pro pěstování mladých rostlin stínomilných druhů.

Masivní konstrukce s rovnou nebo zaoblenou střechou pokrytou volně či pěvně uchycenou stínicí tkaninou je k dispozici ve třech typech:

  • stínovky určené proti kroupám, stínicí faktor je velmi nízký
  • stínovka clonící z 50 až 80 %
  • zatemňovací stínovka tmavá

Eventualita stahovat a roztahovat stínovku umožňuje odstínit jednotlivé pěstební plochy podle nároků pěstovaného rostlinného materiálu. Stínoviště jsou lehké stavby. Jejich jistou nevýhodu je nutnost sejmutí stínovky před zimním obdobím, jelikož nejsou dimenzovány na zatížení sněhem.Výhodou je ovšem snadná manipulace, které zabrání jejímu případnému mechanickému poškození.

Vhodnou eventualitou, jak umožnit časté stahování stínovky, je pomocí motoru (s možností napojení na automatickou meteostanici). V tomto případě však stavba vyžaduje velmi pevnou a zároveň cenově nákladnější konstrukci.

Realizace stínovišť 

Realizace je možná i v mírně zvlněném terénu, konstrukčně lze vyrovnat až metrový výškový rozdíl, přičemž však stínovka musí být vždy umístěna vodorovně. Samotnou robustní ocelovou pozinkovanou konstrukci s trubkami o průměru 60 mm lze postavit dvojím způsobem. Jednak usazením na betonové základové patky a jednak bez nutnosti betonování - vyvrtáním děr a zakopáním základových stojek. Rozteč noh konstrukce se pohybuje od tří do pěti metrů s výškou stínoviště od 2,5 do 4 metrů.

Z hlediska stavebního zákona je u montáže těchto staveb výhodou, že do velikosti 300 m2 není vyžadováno stavební povolení.

Samotná montáž je velice rychlá, v rozmezí dvou tří dnů, v závislosti na rozměru stavby.

Vnitřní stínování 

Vedle venkovních stínovišt je neméně důležité i stínění ve skleníkových podmínkách, kde je jeho význam značně vyšší než v otevřeném prostoru. V létě se ve sklenících atmosféra rychleji ohřívá a hrozí riziko poškození rostlin. Účelem stínování je proto omezit přímý dopad paprsků slunečního záření na svrchní strany listů rostlin, kde může vyvolávat nadměrné zvýšení jejich teploty až popálení.

  • Stínovací clony

Používání pohyblivých stínovacích clon umožňuje operativně reagovat na změny počasí a vytvářet tak podmínky, které se přibližují optimu. Pohyb clony se ovládá ručně nebo regulátorem klimatu. Existuje mnoho typů clon, které se liší mírou propustnosti světla a tepla nebo i barvou, jejich volba ovšem musí odpovídat potřebám pěstované kultury, konstrukci stavby, ale i klimatickým podmínkám. Z hlediska použití se dělí na stínovací, energetické, ale i dekorativní, používané především v zahradnických centrech.

  • Zatemňovací clony

Tento druh clon nepropouští prakticky žádné světlo a slouží pro zkracování délky dne při regulaci fotoperiody. Zatemňovací clony mohou v zimním období částečně sloužit jako dodatečné energetické clony.

  • Energetické clony

Energetickými clonami lze v noci výrazně ušetřit spotřebu energie, jejich využitím dochází k potlačení stresu rostlin chladem. Ve dne se clony shrnují a způsobují jen nepatrné snížení světelnosti.

Pro stínování skleníků byla vyvinuta celá řada speciálních tkanin. V široké míře se používá těch, u nichž jsou v polyesterové osnově vetkány hliníkové proužky. Ty stavbu stíní, ale odrážejí i infračervené sluneční záření mimo prostor skleníku, takže se účinně snižuje jeho přehřívání. Má-li být zajištěna náležitá efektivnost clony, je nutné řídit její rozvinování a shrnování na základě měřené intenzity slunečního záření. *

Text Jana Lapáčková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down