03.01.2022 | 06:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tvorba smíšených porostů s douglaskou

Poptávka po nových informacích o pěstování douglasky tisolisté se projevuje ve zvýšení výzkumných aktivit zaměřených na ověřování dosavadních poznatků v různých podmínkách. Příspěvek přináší informace o některých výsledcích probíhajících šetření v uměle zakládaných kulturách s douglaskou. Při umělé obnově je podle dosavadních výsledků výhodnější použít skupinovitého smíšení, zejména ve směsích douglasky s dřevinami s různou dynamikou růstu.

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb. / Franco) je v mnoha případech v České republice považována za již zdomácnělou dřevinu. V lesním hospodářství ve střední Evropě je douglaska využívána už více než 100 let. V českých lesích je však její současné zastoupení velmi nízké – cca 6 tis. ha, tj. 0,24 % (UHUL 2017), a to i přes historickou snahu posílit její postavení formou ověřování nových poznatků ze zahraničí a tvorbou doporučených postupů (Hofman 1964, Šika, Vinš 1980). Situace se zlepšuje v posledním desetiletí, kdy jsou na základě řešení nových projektů přinášeny další poznatky o pěstování douglasky, které jsou postupně zaváděné i do praxe (např. Kantor 2008, Tauchman et al. 2010, Podrázský et al. 2010, Bartoš, Kacálek 2011, Mauer, Palátová 2012, Slodičák et al. 2014a, Dušek et al. 2018). Na druhou stranu lze zaznamenat i obavy z příliš velkého rozšiřování této introdukované dřeviny do domácích lesních společenstev. Tomuto riziku je předcházeno především získáváním nových poznatků, kdy bylo například doloženo, že zejména ve srovnání s domácími jehličnany douglaska neochuzuje domácí rostlinná společenstva (Matějka et al. 2014) a je na většině stanovišť dřevinou zpevňující a na vybraných stanovištích i meliorační (Kacálek et al. 2017). Druhým faktorem, který minimalizuje případná rizika je doporučení, pěstovat douglasku zásadně ve směsích. S tvorbou směsí s douglaskou již má lesnická praxe určité zkušenosti, avšak stále chybí komplexní přístup založený na exaktně ověřených poznatcích.*

Ing. Jan Leugner, Ph.D.,

Ing. Jiří Novák, Ph.D.,

VÚLHM, v. v. i., VS Opočno

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 1/2022

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down