10.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trvalky ve veřejné zeleni

Veřejné zeleni se v posledních letech věnuje zvýšená pozornost. Svědčí o tom nejen zvýšená poptávka po školkařských výpěstcích a tudíž i jejich prodej, ale především krásně upravená místa v našich městech a obcích, která zkvalitňují a zpříjemňují život jejich obyvatelům. Významné místo ve veřejné zeleni mají trvalky, a právě jim byl věnován seminář, který se v polovině června uskutečnil v Jihlavě.

Seminář uspořádala agentura Plant Publicity Holland pod záštitou Ing. Patricie de Vries, radové pro zemědělství, přírodu a kvalitu potravin Nizozemského velvyslanectví v Praze. Jeho hlavním posláním bylo seznámit pracovníky příslušných odborů měst a obcí s novými poznatky významu veřejné zeleně a její dopad na zdraví populace, a také s možnostmi využití trvalek ve veřejné zeleni.
Koncepce Zeleného města je úspěšná nejen v Nizozemsku, ale i v jiných zemích a investice do veřejné zeleně mají dalekosáhlý celospolečenský přínos. Je tedy předpoklad, že se tato koncepce ujme i v České republice, která má v oblasti školkařství, parkové a zahradní architektury dlouholetou tradici. Nedávného se ve Španělsku uskutečnilo setkání zástupců sedmi zemí za účelem zformování přístupu k této problematice a ustavení organizace pod názvem European Green City (Evropské zelené město). V této snaze bude hrát samozřejmě ústřední úlohu spolupráce a výměna know-how. K tomu patří například nejnovější poznatky, které jednoznačně potvrzují, že zeleň ve veřejných prostorách přispívá k rychlejší rehabilitaci pacientů a tím i úspoře nákladů na jejich hospitalizaci či pobyt v pečovatelských zařízeních, působí proti vandalismu a degradaci v obytných čtvrtích, zvyšuje potěšení z práce a tím i její produktivitu, snižuje nemocnost atd. Při práci v oblasti veřejné zeleně může být nápomocna i brožura Veřejná zeleň, kterou v češtině vydalo Nizozemské velvyslanectví v Praze. Obsahuje konkrétní příklady z praxe i výzkumné poznatky o společenské prospěšnosti tohoto tématu.

Cenné zkušenosti
Jak bylo řečeno, mezinárodní spolupráce má velké výhody zejména z hlediska předávání cenných zkušeností a nových poznatků. Úspěch holandského školkařství a jeho významné mezinárodní postavení se vždy opíraly a dosud se opírají o čtyři základní předpoklady: vysokou profesionalitu (nebo-li řemeslnou zručnost), obchodního ducha, dobrou organizaci a široký sortiment. To jsou samozřejmě i předpoklady úspěchu našich domácích producentů. Z hlediska použití školkařských výpěstků ve veřejné zeleni je obzvláště důležitá vysoká odbornost – znalost celého sortimentu školkařských produktů, dlouholeté zkušenosti s kultivací a vhodným využíváním nejen stromů, ale i trvalek jakožto vhodných rostlin pro veřejnou zeleň, použití uvnitř obytných čtvrtí i mimo jejich hranice.
K úspěchu holandského školkařství přispívají také výzkum a vzdělávání, bez nichž se významné produkční obory v Nizozemsku neobejdou. Tyto tři discipliny dělí velmi tenké hranice a proto spolu vždy velice těsně spolupracovaly. K dalším významným faktorům úspěchu patří neustálá inovace, rychle postupující mechanizace a také to, že tento sektor je připraven neustále modernizovat pěstitelské technologie a pružně reagovat nejen na požadavky svých soukromých zákazníků, ale i na celospolečenskou poptávku.
Jen pro zajímavost, produkční plocha školkařských výpěstků v Nizozemsku zaujímá 13 150 hektarů. V oboru působí 4744 pěstitelů, jejich roční produkce má hodnotu kolem 579 milionů eur (podle údajů za rok 2003). Hodnota vývozu školkařských výpěstků dosahuje 437 milionů eur, z toho do České republiky se vyváží produkce v hodnotě 3,7 milionů eur (2003/2004).

Význam trvalek
Projekt Zelené město je realizován i v České republice a ne náhodou se seminář uskutečnil právě v Jihlavě – společnost Plant Publicity Holland totiž s tímto městem spolupracuje již několik let a výsledky této spolupráce jsou zde evidentní a viditelné na první pohled.
Úloha stromů ve veřejné zeleni je jasná a nezastupitelná, avšak dosud není zcela doceněna role trvalek. Proto na jihlavském semináři zazněly referáty na téma Trvalky ve veřejné zeleni, Zkušenosti z pěstování trvalek v ČR, Praktické ukázky použití trvalek v projekci a také Veřejná zeleň v Jihlavě. Trvalky ve veřejné zeleni jsou nejen zelení vizuální, ale především funkční. Nepotřebují velkou údržbu a jsou-li použity vhodné odrůdy, brání velmi účinně zaplevelení plochy. Jsou tedy vhodné i pro ekologicky udržovanou zeleň, protože není zapotřebí používat pesticidy. Trvalky výrazně daný prostor oživují, protože jsou mnohotvárné oproti tradiční zeleni, která často působí nudně. Celkově tedy mají pro obyvatele větší hodnotu a víc se jim líbí.
Z hlediska sortimentu je vhodné ve veřejné zeleni používat stále zelené druhy nebo ty, které mají na jaře výrazné a bujné olistění, dále z půdokryvných ty druhy, které do jednoho roku vytvoří rostlinný kryt půdy. Při výběru je potřebné posoudit také nenáchylnost k chorobám, potřebu minimální údržby a také odolnost vůči vandalizmu. Výběru trvalek a jejich umístění se podrobně ve svém příspěvku věnovala Ing. Renata Pecičková z firmy Pereny. Z jiných příspěvků se přítomní dověděli podrobné informace o výsadbě a údržbě trvalek a mnoho dalších velmi cenných poznatků.
Po polední přestávce následovala projížďka po zelených plochách krajského města Jihlava. Závěr semináře patřil informativním vstupům zástupců Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a soutěže Entente Florale.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down