Trvalkový seminář podesáté

Jubilejní desátý trvalkový seminář se nesl v duchu netradiční údržby a rozvoje trvalkových záhonů. Pořadatelem byl Český spolek perenářů a akce se uskutečnila ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Součástí bylo rovněž představení nové publikace z vydavatelství Profi Press s. r. o. Smíšené trvalkové výsadby, jejímiž autory jsou Ing. Adam Baroš a Ing. Jiří Martinek, Ph.D. V obsáhlé knize se autoři podrobně zabývají trvalkovými výsadbami určenými pro slunná a suchá stanoviště. Autoři nejvíce čerpali z poznatků a zkušeností získaných při práci s výsadbami v Dendrologické zahradě v Průhonicích a dlouhodobých pozorování prvních výsadeb záhonů v Praze. Zkušenosti si vyměňovali i s kolegy z různých institucí v Německu a Rakousku. Účastníci semináře získali mimo jiné souhrnný sborník příspěvků z Trvalkových seminářů z let 2007 až 2018 a certifikovanou metodiku Smíšené trvalkové výsadby pro stinná a polostinná stanoviště, na které autoři Ing. Adam Baroš, Ing. Ivana Barošová a Ing. Renata Pešičková pracovali více než tři roky. Shrnuje poznatky výzkumu reálných výsadeb na Dendrologické zahradě v Průhonicích a v areálu trvalkové školky Pereny v Hlavenci. Publikace se věnuje mimo jiné také plánování, zakládání a údržbě těchto výsadeb. Je zde popsáno složení a procentuální zastoupení druhů u deseti vyzkoušených nejperspektivnějších trvalkových směsí.

 

Strategie údržby trvalkových výsadeb

V dopoledním bloku trvalkového semináře vystoupil německý odborník Till Hofmann a spolu s překladatelem Radmilem Hradilem představil výsledky výzkumu zabývajícího se údržbou a rozvojem trvalkových záhonů. Pro úspěšnou výsadbu trvalek je třeba si uvědomit, že mají svůj časový a prostorový rozměr. Případných chyb se vyvarujeme, pokud rostliny dobře známe (vzrůstnost, způsob vysemeňování apod.). K faktorům, které rostliny ovlivňují nejsilněji, patří především stres a různé narušování. Stresované rostliny nepřijímají živiny a celkově neprospívají. Příčinou stresu u rostlin může být nedostatek živin v substrátu, příliš nízká teplota, sucho nebo naopak přílišné množství vláhy, případně konkurence jiných rostlin.

Text a foto: Lucie Poláková a Arnošt Jílek

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 5/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down