Tropická zeleň v pavilonu hrošíků

Použití kapkové závlahy, která velmi významně pomáhá vytvářet optimální podmínky pro růst rostlin je velmi široké – od sadů, vinic, okrasných záhonů veřejné zeleně a skalek až po závlahu zimních zahrad v interiérech. Jednou z oblastí, ve které se s ní můžeme setkat jsou i pavilony v zoologických a botanických zahradách.

Není snad čtenář, který by alespoň jedenkrát za život nenavštívil zoologickou zahradu – místo zastávek školních výletů, deštivých dovolených nebo klidných podvečerních procházek. Místo s několika sty exempláři různých rodů a čeledí z celého spektra živočišné říše, s neustálou snahou o jejich předvedení v moderně pojatých expozicích, vyhovujících jak potřebám zvířat, tak náročným návštěvníkům.
Masivní mříže a holý beton, tak často k vidění ještě před dvaceti lety, jsou dnes už spíše raritou, a žádná moderní zoologické zahrada nechce ukazovat zvířata bez toho, aniž by zároveň neukázala kousek biotopu, kousek životního prostředí, charakteristický pro daný druh nebo skupinu. Kulisy deštného pralesa, pouští, stepí a dalších oblastí jsou vytvářeny nejen za pomoci vody, kamení, písku, ale také rostlinami. Zkušenosti, získané budováním těchto expozic, se díky mezinárodní spolupráci rychle šíří po evropských zooparcích a stranou dění nemůže být ani Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. A právě zde v průběhu několika let vzniklo hned několik expozic, zajímavých nejen pro chovatele a návštěvníky, ale i pro zahradníky.
Například nově rekonstruovaný pavilon hrošíků. Původní domovinou hrošíka liberijského (Choeropsis liberiensis), je tropický prales západní Afriky, kde v přítmí husté vegetace, na pokraji močálů, žije samotářským způsobem. Asi tak vypadala první zjednodušená úvaha při projektování tohoto pavilonu. Výsledkem je imitace podemletého břehu nejmenovaného toku s mělkým jezírkem a torzy kmenů s deskovitými kořeny.
Podmínky pro vegetaci
Po zkušenostech z původního pavilonu, podobně koncipovaného, je podmínkám pro vegetaci věnována při projektování velká pozornost. Například střecha – pro zajištění dostatku světla je vybrán průhledný makrolon, který má zároveň dobré izolační vlastnosti. Střešní konstrukce musí unést nejen sníh, ale také váhu robusních lián. Nutností je udržet teplotu v rozmezí 24 – 28 °C a vzdušnou vzdušnou vlhkost na úrovni 100 %. Severní stěna je proto nutno více zateplená proti promrznutí, přiléhající rostliny by chlad poškodil. Potřebné bylo i vytvoření dostačeného prostoru pro zeminu, který vyžadoval důkladné odizolování a vytvoření drenáže. Nezbytností je účinné větrání, filtrace vody z jezírka, odolnost a zároveň hygienická, pardon – zoohygienická – nezávadnost použitých nátěrových přípravků. Dalším, dnes samozřejmým prvkem je využití kapkové závlahy. Nízkoprůtokový rozvodný systém s časovým spínačem, instalovaný firmou J+J Ing. Jeřábek Jiří ze Semic, zajišťuje pravidelné, z pohledu návštěvníka, neviditelné přesné dávkování nejen vody, ale i hnojiva ke každé rostlině – to vše pro snazší, ale hlavně preciznější údržbu a tudíž výraznější efekt celé expozice.
Osázení pavilonu
Pro zahradníka teď už zbývá vybrat vhodné a odolné rostliny, dotvářející dané prostředí, navozující atmosféru. Pro zakrytí průhledu mezi chovatelskou a expoziční částí je vybráno několik zástupců rodu Ficus, hlavně Ficus benjamina a Ficus cyathistipula, díky vytvořeným podmínkám je však nutné jejich růst spíše omezovat řezem než podporovat. Snad ještě dravější jsou vysazené liány – Tetrastigma voinierianum, Clerodendrum thomsoniae, Bougainvillea, během prvních měsíců radost z rychlého vzniku vrchního patra, poté úporná snaha o udržení v patřičných mezích. A pak už jen vytvořit podmáčené místo pro Cyperus, na kmeny připevnit atraktivní zástupce čeledi Bromeliaceae, nejlépe kvetoucí, ve stinném podrostu se dobře ujme Spathiphyllum wallisii, Scindapsus pictus a Philodendron scandens. Pro zpestření ještě několik Calathea a do expozice je opatrně přemístěn první hrošík. Po prvních pár dnech je jasné, které rostliny byly použity jako krmivo, a které jsou již mimo dosah zvědavého zvířete. Rychlým růstem vegetace se postupně mění mikroklima v pavilonu, vzdušná vlhkost stoupá, zvířata se zdají být spokojenější, klidnější. Z pohledu návštěvníka mizí nosné konstrukce a holé zdi. Pracovníkům zahradnické údržby však mnoho práce neubylo. Každodenní kontrola, regulace růstu, hnojení, dosadba, likvidace škůdců v daném případě bez možnosti použití chemických přípravků, to všechno je činnost, která je návštěvníkům skryta, a přesto velmi významně přispívá k celkovému dojmu.
Pavilon hrošíků byl rekonstruován v letech 2001 a 2002, znovuotevřen v listopadu 2002. Součástí pavilonu jsou i nově upravené a zvětšené venkovní výběhy včetně bazénů. V nich budou moci návštěvníci vidět hrošíky liberijské s několika zástupci ptačí říše od května tohoto roku.
Ing. Jiří Děd
vedoucí výživy a zahradní údržby
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem
Firma J+J Ing. Jeřábek Jiří ze Semic, specializující se na instalaci kapkových závlah, byla založena v roce 1992. Díky filozofii majitele firmy, která je postavena na vysoké kvalitě precizně odvedené práce, je objem zakázek v současnosti dvacetkrát vyšší než před deseti lety. Bohaté zkušenosti a vysoce kvalitní používaný materiál od špičkových izraelských firem umožňují realizovat požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Kromě závlahy zeleniny, sadů (v loňském roce 200 ha), parků a zahrad (35 – 40 % celkového objemu zakázek), vyřeší i zavlažování zimní zahrady, skalky, truhlíků ve velkých budovách, fotbalových hřišť. Kuriozitou je například realizované zavlažování rozptylové loučky nebo zvlhčování pro krokodýly v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Dalibor Auf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *