19.06.2018 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy v oblasti údržby rostlinného pokryvu v meziřadí vinic

Rostlinný pokryv v meziřadí vinic je limitujícím faktorem z hlediska spotřeby vody a živin. V praxi je tedy nutné s přihlédnutím k lokálním podmínkám a fenofázím révy regulovat vzájemnou konkurenci mezi rostlinným pokryvem a samotnými keři. Ke standardním operacím využívaným v současnosti patří mulčování. V praxi se však stále častěji ověřují nové metody údržby využívající prořezávání, hluboké podřezávání nebo podsekávání rostlinného pokryvu.

Stroje pro mulčování rostlinného pokryvu v meziřadí trvalých porostů jsou označovány jako mulčovače. Nejčastěji se jedná o traktorové nesené stroje, které svými pracovními orgány drtí nadzemní části rostlin, rozmělňují je a rozprostírají podrcenou hmotu na povrchu pozemku. Působením pracovních orgánů je tedy rostlinný pokryv téměř okamžitě odstraněn, což nevyhovuje nejnovějším požadavkům kladeným na údržbu meziřadí z hlediska rychlé ztráty půdní vlhkosti, obnažení půdního povrchu a zhoršení podmínek pro udržení rovnováhy složek zajišťujících biodiverzitu. Proto jsou ověřovány a rozvíjeny další technologie, které umožňují šetrnější způsob ošetření rostlinného pokryvu bez okamžité likvidace jeho nadzemní části.

Za účelem prořezávání rostlinného pokryvu jsou využívány talířové nebo hvězdicové brány. Intenzita prováděného zásahu je vedle počtu a nastavení pracovních orgánů závislá především na pojezdové rychlosti. Pro intenzivní omezení růstu porostu je potřebná rychlost 8–12 km/h. Při využití tohoto nářadí musí být vhodné půdní poměry. Zejména pokud je povrchová vrstva půdy zhutněná, je zahloubení těchto strojů do půdy obtížné. Provedení operace v jarních termínech podporuje proces mineralizace a koloběh dusíku.

Text

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,

Ing. Jana Burgová, Ph.D.,

MENDELU v Brně,

Zahradnická fakulta v Lednici

Foto archiv

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 6/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down