01.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trávy pro trávníkové využití

Odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ rozhodl v roce 2005 ve správním řízení po ukončení zkušebního cyklu na základě výsledků provedených zkoušek o registraci a zapsání do Státní odrůdové knihy 12 odrůd trav pro trávníkové využití.

Nově byly registrovány 3 odrůdy jílku vytrvalého, 5 odrůd kostřavy červené, 1odrůda kostřavy ovčí, 1 odrůda kostřavy rákosovité, 1 odrůda psinečku tenkého a 1odrůda psinečku výběžkatého. Ze strany domácích i zahraničních přihlašovatelů je trvalý zájem o registraci odrůd trav v ČR a jejich uvádění na tuzemský trh. Jako čerstvou informaci předkládám popisy nově registrovaných trávníkových odrůd trav.

Jílek vytrvalý ‘Filip‘
‘Filip‘ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva Uni, a. s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ‘Handicap‘
‘Handicap‘ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně široký, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ‘Patrik‘
‘Patrik‘ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva Uni, a. s.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ‘Barmalia‘
‘Barmalia‘ je hexaploidní, krátce výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Agrogen, spol. s r. o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ‘Calliope‘
‘Calliope‘ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ‘Casanova‘
‘Casanova‘ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Cebeco Seeds, B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Cebeco Seeds, s. r. o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ‘Leonora‘
‘Leonora‘ je hexaploidní, krátce výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ‘Petra‘
‘Petra‘ je hexaploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva Uni, a.s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava ovčí ‘Lucka‘
‘Lucka‘ je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva Uni, a. s.
Odrůda je raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je velmi krátký. Stéblo je velmi krátké, květenství je velmi krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava rákosovitá ‘Barlexas II‘
‘Barlexas II‘ je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Agrogen, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Psineček tenký ‘Vivaldi‘
‘Vivaldi‘ je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu je středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné specifické trávníkové plochy.

Psineček výběžkatý ‘Oasis‘
‘Oasis‘ je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké, květenství je krátké.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné specifické trávníkové plochy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down