07.03.2006 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Travní směsi z OSEVY AGRO Brno

OSEVA, AGRO Brno, spol. s.r.o., držitel mezinárodního certifikátu ISO 9001, se specializuje na produkci certifikovaného osiva trav, přípravu travních směsí a jejich distribuci.

Travní porost vnímáme jako přirozenou součást krajiny, zahradních a sadových úprav i okolí našich domovů. Správně založený a udržovaný trávník má příznivý vliv na mikroklima daného prostoru, zadržuje prachové částice, do určité míry zabraňuje půdní erozi, snižuje povrchový odtok vody při přívalových srážkách. Působí pozitivně na psychiku člověka svou barvou, ale i přímým kontaktem.
Trávníky rozdělujeme dle způsobu využití na zemědělské a nezemědělské. V prvním případě se jedná o travnaté porosty typu luk a pastvin. V druhém případě hovoříme o trávnících okrasných, rekreačních, sportovních a krajinných. Jejich složení se liší dle klimatických podmínek pěstování /sušší a vlhčí/ a doby použitelnosti /krátkodobé, víceleté a trvalé/. Každé stanoviště, na kterém zakládáme trávník je jiné, originální, liší se půdními a klimatickými podmínkami, které musíme při volbě vhodné travní směsi respektovat.
Tento příspěvek zdaleka není schopen postihnout širokou problematiku oborů, kterých se pěstování trávníků dotýká ani poskytnout přesný návod na „anglický„ trávník. Jeho cílem je pouze připomenout určité zásady zejména při výběru travní směsi. Jejich dodržení spojené s úsilím a zkušenostmi každého pěstitele pak přinese radost i užitek z pěkného trávníku.
Při volbě vhodné travní směsi bychom měli zohlednit funkci trávníku a veškeré aspekty stanoviště.
V současné době je nabídka osiva trav veliká, v mnohém nepřehledná. Je proto velmi důležité orientovat se na renomované semenářské firmy, k nimž se OSEVA, AGRO Brno může bezesporu přiřadit a které vysokou kvalitu osiva garantují. Zájem o pěkný trávník stoupá a oprávněně se zvyšují nároky zákazníků.
Použité osivo musí splňovat jak kvalitativní požadavky dané přísnými normativními parametry, tak i kvantitativní, kdy procentické zastoupení jednotlivých travních druhů a odrůd specifikuje druh směsi. Travní porost netvoří pouze jeden travní druh či odrůda, ale společenstvo travin charakteristické pro dané stanoviště a využití, a proto i sestavování receptur travních směsí je poměrně složitou záležitostí. Málokdo má potřebné znalosti k posouzení složení konkrétní směsi a často se necháváme ovlivnit lákavým obalem, reklamou či výhodnou cenou. Nejvhodnější je proto vždy rada odborníka, ať už zahradnické firmy specializující se na realizace travních ploch či přímo výrobce.
K základním zásadám při sestavování všech typů směsí patří zařazení více odrůd jednoho druhu. Každá odrůda reaguje nepatrně odlišně na vnější vlivy a umožňuje porostu lépe překonat stresové období, čímž se docílí zvýšení plastičnosti daného trávníku. Rovněž nelze zaměňovat užití pícní odrůdy, vyšlechtěné na produkci hmoty, do technických trávníků a naopak. Ne ojediněle se setkáváme s výskytem jílku mnohokvětého či dokonce jednoletého v okrasných směsích, kde způsobí mohutný nárůst hmoty a širokolisté rostliny na kráse našemu trávníku jistě nepřidají. Při koupi bychom se měli zaměřit na označení výrobku, kde musí být uveden název směsi, procentické zastoupení druhů s názvy odrůd, šarže a doba použitelnosti.
OSEVA, AGRO Brno tak jako i v minulých letech pro Vás připravila speciální nabídku výše uvedených nezemědělských travních směsí s akční slevou 15%. Sleva se vztahuje na nákup pytlovaného osiva při minimálním odběru 25 kg v období od 1.3. 2006 - 15.5.2006. Všechny uvedené travní směsi i jednotlivé druhy si můžete zakoupit v síti 10 prodejen a na čistících stanicích osiv i prostřednictvím naší agronomické služby v celém regionu jižní a severní Moravy. Nově jsme pro Vás připravili možnost nákupu našich travních směsí (po dobu trvání mimořádné prodejní akce samozřejmě se slevou 15 %) také v Čechách, a to přímo v Praze v provozovně firmy Kejha-Suk, Zahradnické služby (viz inzerát). Při větších odběrech zajistíme dopravu popř. zboží zašleme na dobírku. Rádi Vám sdělíme veškeré informace i na naší zelené lince a internetových stránkách.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down