24.03.2010 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tradičně se sešli v Luhačovicích

Příjemné klima největších moravských lázní Luhačovic se koncem listopadu stalo místem setkání pořádaného občanským sdružením Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT). Koncem listopadu loňského roku se zde sešlo na Dnech zahradní a krajinářské tvorby množství odborníků a zástupců mnoha firem. Ti měli po tři dny konání akce možnost vyslechnout zajímavé přednášky, seznámit se blíže se sortimentem více než 30 firem a také zhodnotit proběhlý rok.

Ústředním tématem loňských již čtrnáctých Dnů zahradní a krajinářské tvorby byly rostliny, jako jeden z prvků, kterými zahradní a krajinářská architektura organizuje a ztvárňuje prostor a současně prvek, jež je podstatou identity oboru. Zajímavé téma, ale i možnost neformálního setkání s kolegy, přilákala do Luhačovic více než 300 účastníků. Spolupořadatelem loňského ročníku se stala společnost Arboeko, s. r. o.

Příspěvky z mnoha oblastí
Zvolené široké téma nabídlo prostor příspěvkům mnoha autorů z mnoha specializovaných oborů a zúčastnili se i zahraniční přednášející. Slavnostního zahájení se ujal statutární zástupce SZKT doc. Ing. Miloš Pejchal, Csc., z lednické Zahradnické fakulty a Ing. Pavel Kafka, jednatel spolupořádající společnosti Arboeko.
Doc. Ing. Miloš Pejchal později přednesl svou přednášku představující faktory určující charakter současné krajinářské architektury a jejich odraz v použití rostlin ve světě i u nás. Po něm k řečnickému pultu přistoupil jeho kolega z lednické fakulty doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., aby pohovořil o vlivu technologií zakládání a údržby zeleně na použití rostlin. S dotačními tituly pro obnovu zeleně seznámil zúčastněné Ing. Josef Tuček, z Agentury EPG Praha. Upozornil na možná úskalí při zpracování a poradil, jak jim čelit.
V rámci druhého přednáškového dne představil Ing. Pavel Bulíř ml. ze Zahradnické fakulty v Lednici nově zpracovávané hodnocení proměnlivosti rostlin v průběhu roku. Fenologické záznamy poskytují cenné informace o délce trvání vegetačního období, o počátku a délce trvání důležitých růstových, vývojových a tedy i esteticky působivých period. Pro práci zahradního architekta jsou zmiňované informace klíčové a jejich poznání je tedy nanejvýše žádoucí.
O zajímavé prezentace se postarali i zaměstnanci Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice (VÚKOZ). Zdeněk Kissenbauer seznámil posluchače s výsledky hodnocení pnoucích a pokryvných růží ve sbírkách Dendrologické zahrady v Průhonicích, poznatky z pokusných ploch trvalkových výsadeb s extenzivní péčí představil Ing. Adam Baroš a Ing. Ivana Barošová pohovořila o výzkumných a vzdělávacích projektech probíhajících na VÚKOZu.

Pro města to nejlepší
S novými kultivary do městských výsadeb v sortimentu společnosti Arboeko seznámil posluchače Ing. Zdeněk Málek. Základem pro volbu vhodného taxonu je uvědomění, že většinou nemáme k dispozici velká prostranství a široké bulváry. Naše města se často vyznačují úzkými křivolakým ulicemi, ve kterých se uplatní málo vzrůstné kultivary. Ty však zároveň musí snést často nevyhovující podmínky pro růst. Sáhnout proto musíme především po odolných kultivarech.
Za vznikem nového kultivaru často stojí náhodné mutace. Ty se později namnoží a pokud si udrží požadované vlastnosti, zavedou se do prodeje. V posledních letech pronikají do sortimentu dříve méně používané dřeviny v tomto prostředí – např. Acer ginnala, Cornus mas, stromové Magnolia či dnes velmi oblíbené okrasné jabloně.
Vítané jsou i méně vzrůstné kultivary dřevin dorůstajících velkých rozměrů jako kompaktní kulovitá až široce vejčitá forma Platanus acerifolia ´Alphens Globe´. Úzkou sloupovitou korunou se může pochlubit v poslední době velmi poptávaný kultivar ´Tremonia´. I v kultivarech Fraxinus excelsior nalezneme kultivar do městského prostředí – kulovitý ´Nana´. Vysokého stupně obliby dosáhly i nové kultivary okrasných třešní. Prunus ´Umineko´ se uplatní díky sloupovitému vzrůstu v úzkých ulicích.
Do sortimentu používaného ve městech začínají pronikat i dříve zřídka používané druhy jako Sorbus intermedia, Cornus mas nebo Amelanchier lamarckii. Jejich nevýhodou však může být opad plodů a jejich barvení. Vyšší potřebu péče a pečlivý výběr místa musíme zajistit při výsadbě Hybiscus syriacus.
Vedle optimálně zvoleného druhu do daných podmínek je nutná dostatečná následná péče o výsadbu a prevence mechanického poškození bází dřevin.

Pohovořili i zahraniční hosté
Z Vídně do Luhačovic zavítala Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Sabine Plenková, z Universität für Bodenkultur, aby zde prezentovala možnosti a omezení využití stepních rostlin a společenstev v městské zeleni. Popsaný projekt „Hugo Wolf Park” reprezentuje první zkušenosti se stepní výsadbou ve veřejném parku. Vegetace tolerující sucho se velmi dobře hodí do konceptu ekonomicky úsporné a ekologické zahrady, která se v těchto časech stává stále populárnější, hlavně ve veřejné zeleni. V průběhu vegetační doby jsou výrazné jarní a letní aspekty, kdy se objevují pestrobarevné květy, na podzim a v zimě jsou struktury mnohých rostlin stále viditelné.
Další zahraniční přednášející byla Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Pithaová také z Universität für Bodenkultur. Ta představila probíhající projekty použití štěrkových trávníků jako náhrady betonových ploch parkovišť a tramvajových pásů. Výhody projektu jsou nejenom ekologické (průsak vody, životní prostor pro drobné živočichy a mikroorganismy, zlepšení mikroklimatu ploch), ale i ekonomické. K jejich vytvoření se využívá kombinace recyklovaných stavebních materiálů a materiálů organického původu. Směs v poměru 80:20 (např. vápencový štěrk:kompost) doplňuje výsevek 10 – 20 g semen/m2. Zapojená společenstva mají nízké nároky na údržbu a slouží jako prevence záplav. Tuto technologii lze využít pro méně často využívané plochy jako jsou krajnice, koleje, lesní cesty či pro pohyb záchranných vozidel. Jelikož se jedná o pružný povrch, nedoporučuje se pro bezbariérové přístupy či in-line bruslařské trasy.
Jedním ze zkušebních projektů štěrkových trávníků je realizace parkoviště s převážně víkendovým provozem v Tulenu nedaleko rakouské metropole Vídeň. Po odstranění původního povrchu se na ploše vytvořil základ štěrkového trávníku ze dvou vrstev vápencového štěrku (20 a 30 cm) zhutněného silničním válcem. Následovala vrstva kompostu, do níž se v polovině srpna vyselo 15 g osiva travin a bylin na 1 m2. Po šest týdnů se zde po dobu dvakrát 15 minut denně zavlažovalo deseti litry vody na metr čtvereční a v říjnu 2007 byl porost připraven na zátěž.
Dalším ze zkušebních projektů jsou tramvajové pásy v rakouském Grazu. Jednalo se pokusnou plochu 131 metrů dlouhou a 1,32 metru širokou. Zde se využilo dvou druhů stavebního recyklátu, kompostu a tří různých výsevních směsí, v nichž 70 % zaujímaly traviny, 5 % bobovité a 25 % byliny. Jelikož se výsev prováděl za provozu tramvají (interval okolo pěti minut), bylo nutné zabezpečit vysetá semena proti odfuku projíždějící tramvají. K tomu posloužilo organické lepidlo.

Nejen o přednáškách
Po všechny tři dny konání Dnů zahradních a krajinářských dnů měli návštěvníci možnost shlédnout prezentace více než tří desítek firem ze zahradnického oboru. V předsálí přednáškového sálu probíhala živá obchodní jednání. A o tom, že toto setkání nebylo pouze pracovní, svědčily plně obsazené společenské večery.

Helena Piková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down