03.03.2005 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Testování feromonů v Číně

Čeští odborníci se již po několik let podílejí na mezinárodním projektu testování feromonů. Ing. Petr Patřičný a Michal Kubáč z firmy Bio-Trend Mělník testovali feromony v polovině minulého roku v listnatých a jehličnatých lesích a čajových plantážích Číny.

Po příletu do Šanghaje se naše cesty rozdělily. Michal Kubáč prováděl testování v severních provinciích. V provincii Jilin byl ve smrkových porostech instalován feromon proti Ips typographus. V první polovině června byly denně odchyceny desítky až stovky brouků, v jednom dni v půlce června dokonce odchyt přesáhl přes tisíc kusů.
V provincii Heilongjiang byl testován feromon na odchyt Ips acuminatus, který byl opět velmi
úspěšný. V první polovině června bylo denně odchyceno průměrně 400 - 500 brouků, ve dvou dnech dokonce více než 1000 exemplářů.
Do ostatních provincií (Hebei, Inner Mongolia, Xinjiang, Ouinghai, Liaoning a Guizhou) byly feromony poslány i s lapači a návodem na použití poštou (jednalo se, podle oblasti, střídavě o tyto feromony - IT, ID, IAC, LMD, CP, CF, PC a XL).
Oblasti na testování feromonů jsou vytipovány Ministerstvem zemědělství a Akademií věd ČLR Nejprve jsem odjel do města Hangzhou ( provincie Zhejian). Podle pokynů jsme tedy po pár dnech odletěli do Xi' Anu, hlavního města provincie Shanxi (bylo hlavním městem Číny až do 4. století našeho století). Všude na cestách (při odchodu i příchodu na hotel, při přesunech auty nebo letadly) byla nám i čínskému tlumočníkovi měřena teplota, průměrně třikrát denně. Důvodem této rozsáhlé celostátní akce, při které místy vznikaly na dálnicích mnohakilometrové fronty, byl SARS.
Po jednání se zástupci lesního hospodářství jsme odjeli do lesů vzdálených asi 400 km. Kromě
lesníků a pracovníků ochrany rostlin s námi jeli i zástupci stranicko společenských orgánů (což je ve východní Asii úplně běžné).
Teplota v těchto se pohybuje mezi 22 - 25 0C. Jako první byl instalován lapač Ekotrap
s feromonem proti Ips acuminatus uprostřed kotlíku borovic. Místní porost se skládal z borovic Pinus armandii (dominantní) a Pinus tabulaeformis (většinou jen keřovitá forma, 2 - 3 m vysoká). (obr.1)
V nejbližším okolí těchto hustě zalesněných hor (výška asi 1500 – 1800 m) jsou porosty smrků
Picea brachytyla (?) s malými zakřivenými šiškami. Je to hlavní těžební smrk čínského středo západu. Keřové patro v okolí je tvořeno různými druhy rodů Cornus, Spiraea, Sorbus, Viburnum, Euonymus, ojediněle Aralia, Buddleja, keřovité Acer grosseri, popínavý drobně bíle kvetoucí Clematis sp. apod.
O pár kilometrů dál a výš, v horách blízko Ninzha (přes 2000 m n. m.) jsou téměř monokultury (obr. 2) modřínu Larix potaninii, vysoké 6 – 10 m. Kromě modřínu jsou zde porosty stejných druhů borovic a smrků jako na předešlém stanovišti. (obr. 3).
Na podmáčených horských loukách s mnoha potůčky jsou nejvíc rozšířeny půl metru vysoké trávy, ostřice, keřovité drobnolisté vrby (Salix sp.), různé nízké listnaté keře atd. Místy se vyskytuje i krásná, až 70 cm vysoká přeslička (Ephedra sp.) s přímými nevětvenými, asi 0,5 cm silnými stonky.
Na strmém kopci v porostu smrků a borovic (lýkožroutem značně zeslabených) byl instalován další lapač, tentokrát s feromonem proti Pityogenes chalkographus. Keřové patro tvoří tytéž druhy Spiraea, Viburnum, Cornus, maliníky atd. Na této lokalitě je umístěna i žlutá lepová deska s feromonem pro odchyt bekyní (Lymantria monarcha a L. dispar) přímo ve smrkovém porostu. Feromon na monitorování Ips typographus byl Číňany odvezen do jiných hor.
Po několika dnech odlétáme do Chengdu (hlavní město provincie Setchuan). Je zde tepleji (až 28 0C) a dusno. V horských, hlavně bambusových lesích této provincie žije známý medvídek - panda velká
Rozsáhlé oblasti hlavně jižního Sečuánu jsou ryze zemědělské. Asi 150 km jižně od hlavního města jsou nekonečné sady broskvoní. Půdy jsou převážně červenky.
Po mnoha dalších kilometrech (už jen po polní cestě) jsme se dostali do listnatých lesů, tvořených převážně duby a topoly (Quercus sp., Populus sp.), kde nadmořská výška dosahuje 300 - 400 m. Větší či menší pole a políčka na okraji listnatých lesů jsou oddělena 10 - 20 m širokými pásy zeravu východního (Thuja orientalis) s podrostem nízkých listnatých keřů. Zeravy jsou v žalostném stavu a místy je i na nich holožír housenek Lymantria. Proto je zde umístěna žlutá lepová deska s feromonem proti oběma druhům. (obr. 4)
Na polích se pěstuje velké množství kukuřice a mnoho různých druhů zelenin. V blízkosti vodních nádrží (přirozených i uměle vytvořených) jsou všude rýžová pole. Mezi políčky jsou nepravidelné ostrůvky porostů 6 - 8 m vysokých bambusů z rodu Phyllostachys. O několik kilometrů dál tvoří rozsáhlé neproniknutelné porosty.
Další zastávka byla opět v Hangzhou. Čekal nás poslední důležitý úkol a sice testování feromonu proti "čajové můře" (Euproctis pseudoconspersa). Zkoušky byly založeny na čajovníkových plantážích v Anji, (obr. 5) vzdáleném asi 150 km. Nadmořská výška je zde 500 - 800 m, teplota asi 25 0C. Tyto nízké hory (spíš kopce) mají zaoblené, někdy dost táhlé hřbety a jsou porostlé stromovitou a keřovitou vegetací až na vrcholy. V údolích se nacházejí různě velká jezera plná ryb. V lesích kolem čajovníkových plantáži, které jsou téměř neprostupnou džunglí jsou hojně rozšířeny různé keře a menší stromy, které známe i z našich botanických zahrad nebo okrasných školek. U nás samozřejmě více či méně omrzají a zůstávají většinou jen nízké, keřovité. Zde v subtropickém klimatu, který je jejich domovem, jsou nádherné. Ve smíšených porostech se vyskytuje ze zajímavých dřevin např. Metasequoia glyptostroboides (třetihorní relikt, objevený živý teprve v roce 1941), cypřišek Chamaecyparis pisifera, krvptomérie, Crvptomeria japonica, Sassafras albidum, Pseudolarix amabilis, Broussonetia papyrifera.
Albizia lophantha, Nandina domestica, Osmanthus heterophyllus, Cunninghamia lanceolata apod. Na březích lesních potůčků (i na mokrých kamenech v nich) rostou různé rostliny, které u nás pěstujeme jako pokojové. Např. vranečky (Selaginella), puškvorce (Acorus), Trachelospermum jasminoides, Tradescantia sp., různé kapradiny a mnoho dalších. Některé oblasti v těchto horách jsou porostlé monokulturou několika druhů bambusů. V těchto (obr. 6) lesích nemají žádné jiné dřeviny šanci existovat, nebo jen výjimečně někde na jejich okrajích. Bambusy porůstají celé kopce až na vrcholy. Jsou to vzrůstné 5 - 8 m vysoké druhy s kmeny (stébly = bambus je tráva) silnými až 10 cm. Nejvíce rozšířeným druhem je pravděpodobně Phyllostachys pubescens. Všechny druhy se sklízí (těží) na tyčovinu různých průměrů a slouží k výrobě nábytku, jako stavení materiál i na výrobu běžných předmětů pro domácnost.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down