02.11.2013 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Teplomilné trávníkové trávy II.

V minulém čísle časopisu jsme vás seznámili s druhy Buchloe dactyloides (buvolí tráva), Cynodon dactylon (troskut prstnatý), Zoysia japonica. V tomto čísle pokračujeme Eremochloa ophiuroides a Paspalum vaginatum.

Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.
Pochází z jižní Číny a jihovýchodní Asie. Již počátkem minulého století byl druh introdukován do USA, kde se pěstuje ve státech v oblasti Mexického zálivu (angl. Centipedegrass).
Morfologie
Vytrvalý výběžkatý pomalu rostoucí druh šířící se stolony, tvořící mělký kořenový systém. Rostliny mají světlezelenou barvu, střední až hrubší texturu listových čepelí, které jsou 2-4 mm šíroké, krátké (1,5-3 cm). Stébla jsou poměrně krátká, vzpřímená. Květenství je klasovitý hrozen 7-12 cm dlouhý, načervenalé barvy, zploštělý, s klásky ve dvou řadách.
Biologické vlastnosti
Nejlépe roste na plném slunci, i když toleruje i mírný stín. Je adaptován na poměrně chudé půdy s pH 5,0-5,5. Na bazických půdách trpí nedostatkem železa, což se projevuje žloutnutím rostlin. Jeho rozšíření je limitováno na oblasti s mírnou zimou. Je náchylný k poškození mrazem; pokud teplota klesá pomalu a rovnoměrně, je schopen přežít teploty pod bodem mrazu (až -8 ˚C). Na podzim porost zhnědne a na jaře se zazelená poměrně pozdě. Potřeba hnojení trávníku je v porovnání s ostatními druhy menší (uvádí se jednou ročně na jaře na podpoření růstu) a přehnojení N způsobuje snížení vitality rostlin. Frekvence sečení je také nižší a výška seče činí 4-5 cm. Je méně tolerantní k suchu než Cynodon spp. nebo Zoysia spp. a vyžaduje alespoň nepravidelnou závlahu. Netoleruje silnější zátěž. Množí se generativně i vegetativně. Vývoj po založení a zapojení trávníku je pomalý.
Použití
Druh je považován mezi teplomilnými trávami za nejméně náročný na ošetřování nezatěžovaných trávníků přiměřené kvality (odtud vtipný název "lazy man's grass") v oblastech vlhkého tropického klimatu. Výsledkem intenzivní péče je ovšem atraktivní hustý a bezplevelný trávník. Je určen pro užitkové a parkové trávníky, golfové rafy. V listině OECD (2010) je zapsána jediná generativně množená odrůda 'TifBlair'.

Paspalum vaginatum O. Swartz

Pravděpodobně pochází ze západní Afriky, byl však introdukován do tropických a subtropických oblastí celého světa (např. do USA na otrokářských lodích, kde se tato tráva používala jako podestýlka pro spaní v podpalubí). Roste ve vodních a mokřadních biotopech pobřežních oblastí, které jsou ovlivněny vysokou hladinou slané nebo brakické vody (angl. Seashore Paspalum).
Morfologie
Vytrvalý druh se sníženou klíčivostí semen, který se rozšiřuje především vegetativně výběžky (rizomy i stolony). Stéblo je vzpřímené, vysoké 10-80 cm. Listová čepel tmavší modrozelené barvy je široká 3-8 mm (u šlechtěných materiálů užší), 2,5-15 cm dlouhá, ostře zašpičatělá, u báze s dlouhými chloupky. Jazýček je 1-2 mm dlouhý. Tvoří prstovitě uspořádané květenství, složené obvykle ze dvou vzpřímených klasů délky 1-8 cm.
Biologické vlastnosti
Ve srovnání s jinými teplomilnými trávami vyžaduje pro svůj růst relativně méně živin a je schopen vytvořit kvalitní trávník i na chudých půdách s vysokým rozpětím hodnot pH 4-10. Ceněna je tolerance vůči zasolení. Vytváří rovnoměrně zapojený hustý tmavý trávník s hlubokým kořenovým systémem, který při správném ošetřování odolává zátěži a zaplevelení. Vyžaduje pravidelné sečení (na výšku do 2,5 cm); vhodné je i mulčování porostu jako náhrada živin trávníku. Snáší sice i období sucha, závlaha se však doporučuje podle potřeby pro udržení pěkného vzhledu porostu. Může být zavlažován i méně kvalitní odpadní, a dokonce i mořskou vodou. Nevýhodou je nízká tolerance vůči chladu, nesnášenlivost vůči déle trvajícímu mrazu a také malá tolerance vůči zastínění. Množí se převážně vegetativně, na trhu je však již dostupné i osivo generativně množené odrůdy.
Použití
Od 90. let minulého století se začíná využívat pro okrasné, sportovní i krajinné trávníky (ke stabilizaci půdy na pobřeží, rekultivaci zasolených půd, mokřadů aj.). Největší význam má jeho pěstování na golfových hřištích v přímořských oblastech. Využívá se rovněž jako pícnina pro pastvu dobytka a koní. V listině OECD (2010) je zapsána jediná generativně množená odrůda 'Sea Spray'.

Text Ing. Magdalena Ševčíková, Oseva vývoj a výzkum, s. r. o., Zubří
Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 11/2011.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Vážená paní inženýrko,
    potřebujeme osivo nízkovzrůstných nebo dobře obrůstajících trav i v sušších podmínkách. Pozemek je k jihu orientován. Závlaha je sice možná, ale rád bych ji používal jen omezeně.
    Pozemek je chráněn před severními větry a tudíž je zde teplota vždy vyšší než v okolí o +5 stupňů.

    Za radu děkuji . Ing. Lubomír Hánečka

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down