Technika pro údržbu travnatých ploch

Aby trávníky splnily všechny požadavky na ně kladené, je nutné je různými pracovními operacemi pěstovat a udržovat v požadovaném estetickém vzhledu a v biologicky aktivním stavu. Čím náročnější, kvalitnější a reprezentativnější trávníky chceme mít, tím jim musíme věnovat větší péči, vyšší a komplexnější rozsah údržby.

Údržbových pracovních operací souvisejících s trávníky je celá řada a většinu z nich je možno v podstatě plně mechanizovat. Jedná se zejména o kosení, zarovnávání okrajů, vyhrabování a čištění, hnojení, zavlažování, válení, provzdušňování, vertikální řez, odplevelování, boj proti chorobám a škůdcům a regeneraci trávníků. V jakém období a jak často je třeba uvedené operace provádět záleží na druhu a funkci trávníků.
V současné době již není reálné pěstovat a hlavně udržovat intenzivní typy trávníkových ploch sečením ručně kosou nebo srpem. Důvodem je problém dodržet stejnoměrnou výšku pokosu, což je dáno vlastnostmi uvedeného nářadí a způsobem jeho používání.
Sečení trávníků
Jde o základní údržbovou pracovní operaci. Z tohoto důvodu musí být stroj na úpravu travnatých ploch přiměřené výkonnosti, s požadovanou kvalitou řezu (střihu) a měl by splňovat několik základních požadavků, mezi něž patří např. snadná ovladatelnost, seřízení pojezdu a způsob nastavení výšky strniště (musí být co nejjednodušší), silná robustní konstrukce a pohon přiměřený požadavkům vyplývajících z jeho užívání. Vzhledem k současné situaci na trhu, kde je dostatečná nabídka strojů pro úpravu travnatých ploch v mnoha cenových relacích je při výběru nutno brát v úvahu zejména celkovou výměru trávníku, strukturu plochy, typ trávníku (extenzivní, intenzivní – okrasný), roztříštěnost ploch (zda jde o celistvou plochu, nebo je narušena výsadbami dřevin, záhony květin, cestami apod.), svahovou dostupnost, provozní podmínky (např. nízká hlučnost v blízkosti nemocnic, lázeňských objektů), technickou náročnost na obsluhu, náklady na opravy a údržbu.
Rotační žací stroje
U jednorotorových strojů je žacím ústrojím horizontálně se otáčející nůž nebo nosník, na jehož konci je uchycen nůž pracující na principu sežínání srpem. Celé ústrojí je chráněno krytem, na němž je hnací motor (spalovací nebo elektromotor s možností využívání sluneční energie).
Protože řez je doprovázen úderem, dochází k poškození stébla v délce jednoho až pěti milimetrů. Tato část stébla zasychá, a proto není srpové žací ústrojí vhodné pro sečení jemných hřišťových trávníků. Uplatnění nachází při údržbě trávníků v parcích, zejména na menších plochách.
Do kategorie těchto strojů můžeme řadit též tzv. strunové vyžínací stroje, hodně využívané pro údržbu hůře přístupných míst, obsekávání kolem stromů, obrubníků atd. Využívají setrvačnosti stébel trávy, vystavené úderu kruhově se otáčející nylonové struny. Žací stroj poháněný elektrickým nebo benzínovým motorem má hmotnost jeden až čtyři kilogramy. Nylonová struna o průměru 1,2 až 1,6 mm je navinuta uvnitř rotujícího disku. Konec o délce 200 až 500 mm je z disku bočně vyveden. Rotující struna, které motor udělí rychlost 8500 až 1200 ot/min je vlastním pracovním ústrojím.
Stroje s pohonem pojezdu
Travní sekačky jsou vyráběny z hlediska pohonu jako benzínové nebo elektrické. Benzínové jsou vhodnější pro středně velké a větší zahrady nebo pro větší pracovní plochy. Profesionální benzinové sekačky jsou vybaveny motorovým pojezdem s mechanickým nebo hydrostatickým pohonem zadních kol. V porovnání s benzínovými jsou elektrické sekačky při stejné šíři záběru podstatně lehčí a levnější, málo hlučné, snadněji se přepravují a vyžadují minimální údržbu. Jsou určeny pro menší plochy (200 – 400 m2).
Některé typy strojů především s pohonem pojezdu nebo i ručně vedené s motorovým pohonem jsou vybaveny zásobníkem, kam je pomocí ventilačního účinku nožů dopravována posečená hmota. Pro sečení méně přístupných míst je vhodné srpové žací ústrojí v úpravě jako vznášedlo, kde konstrukční řešení nože při vysokých otáčkách způsobuje vztlak a celý stroj udržuje v malé výšce nad zemí. U benzínových sekaček by měla být větší pojezdová kola (kvůli větší dostupnosti a větší míře bezpečnosti sečení – odlétávání zeminy) a snižuje se možnost poškození nože.
Travní malotraktor
Zahradní traktor určený pro ty, kteří chtějí sekat velké a členité pozemky a zároveň přepravovat těžší předměty na vozíku nebo odhrnovat sníh v zimě. Žací ústrojí bývá nejčastěji zavěšeno mezi přední a zadní nápravou a má několikastupňové výškové nastavení. Posečená hmota je dopravována středovým tunelem nebo tangenciálně plastovou rourou do zavěšeného koše nebo přívěsného zařízení. Zvláštnost práce na malých pozemcích a na libovolných druzích půd vyžaduje od strojů velmi dobrou manévrovací schopnost a dobrou průjezdnost terénem.
Vertikutátory
Prořezávače se používají především jako speciální stroje k racionální údržbě velmi často sečených intenzivních trávníků, u nichž dochází soustavně ke zplstnatění travního drnu. Pracovním ústrojím vertikutátorů jsou ploché trojúhelníkové nože nebo hvězdice upevněné na vodorovně se otáčející hřídeli. Protisměrnou rotací vnikají do hloubky asi čtyř milimetrů a nařezávají travní drn ve vzdálenosti 30 – 50 mm od sebe podle konstrukce nožového hřídele.
Některé prořezávače jsou kombinovány se zařízením na přisévání travního semene. Do určité míry též rozrušuje ztvrdlý povrch půdy. Je tím nahrazeno podstatně pracné ruční vyhrabávání trávníků.
Aerifikátory
Provzdušňování půdy je údržbovou pracovní operací, při níž se mechanicky propichuje půda přibližně do hloubky osm centimetrů, čímž se urychluje rozklad organických zbytků, umožňuje se lepší pronikání vody a hnojivých roztoků ke kořenům trav. Příznivě se ovlivňuje oteplování vrchní půdní vrstvy, travám se umožňuje hlouběji zakořeňovat a zvyšuje se též jejich odnožování. Uplatňuje se hlavně u trávníků, které jsou vystaveny sešlapování (sportovní, rekreační apod.)
Provzdušňovač je tvořen rámem k němuž je horizontálně otočně uložen hřídel, nebo zařízení vykonávající vertikální přímovratný pohyb, které nese pracovní orgány. Vyzvednutí a roztrhání trávníku zabraňují lyžiny, postupující současně před verifikačními hroty. Hroty vytvářejí jamky a narušují tak travní plochy.
Aerátory jsou nejčastěji traktorové návěsné nebo nesené a též samojízdné. Vynesené válečky půdy s průměrem 10 – 15 mm padají na povrch trávníku, odkud se současně nebo v následující pracovní operaci shrnou, naloží a odvezou ke kompostování. Mohou se též rozmělnit síťovými bránami po povrchu trávníku.
Následovat může dle potřeby rozprostření slabé vrstvy písku smíchaného případně s dusíkatými hnojivem nebo přísevem. Utužená svrchní vrstva se zlehčí a stane se přístupnější pro vzduch. Kořeny trav rychle prokoření dutiny s aplikovanými komponenty a zvýší se tak odnožování. Těžké a jílovité půdy a trávníky hodně zatěžované se doporučují provzdušňovat dvakrát ročně.
Pro propojení podloží s nově navezeným substrátem se používají plné nože, délky 150 mm, které působí jako páka a nahrazují tak hloubkové kypření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *