24.10.2012 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Také v zahradnictví je možné hospodařit ekologicky

Ekologické hospodaření je trend, který se v České republice rozvíjí již od začátku 90. let. Rozvíjí se především v polních podmínkách, v současné době hospodaří ekologicky více než 4 000 farmářů na výměře téměř 500 000 ha.

V systému ekologického zemědělství je možné pěstovat také zeleninu, ovoce, koření, nebo léčivé rostliny na malých výměrách. Pravidla ekologického zemědělství nestanovují žádnou minimální výměru pozemku, na kterém lze ekologicky hospodařit. V současné době je takových pěstitelů na malé výměře do cca 1 ha několik desítek, především jde o pěstitele zeleniny, zeleninu je možné pěstovat také v meziřadí ovocných stromů.
Na druhou stranu je nezbytné zvážit, zda se na malé výměře vstup do systému ekologického hospodaření vyplatí. Co je tedy nezbytné vzít v úvahu a co všechno vstup do ekologického hospodaření obnáší?

Jasně daná pravidla
Pravidla ekologického hospodaření jsou dána legislativou a to především evropskou legislativou (nařízení Rady ES 834/2007, nařízení Komise ES 889/2008) dále také národním zákonem č. 242/2000 Sb. Především jde o ošetřování rostlin vhodnými agrotechnickými postupy bez použití syntetických přípravků na ochranu rostlin a minerálních hnojiv. Je zde také vyšší podíl ruční práce.
Dodržování těchto pravidel je pravidelně kontrolováno. Ministerstvo zemědělství pověřilo tři kontrolní organizace (KEZ o.p.s., ABCERT AG a BIKONT CZ, s.r.o.), které minimálně jednou ročně provedou komplexní kontrolu na místě. Každý zájemce o ekologické hospodaření si může vybrat se kterou kontrolní organizací uzavře smlouvu o kontrolce a certifikaci. Také si může s vybranou organizací domluvit úvodní kontrolu, kdy mu inspektor sdělí, zda je jeho pozemek způsobilý pro vstup do systému ekologického hospodaření, případně co ještě musí změnit, aby způsobilý byl. Požadavky na kontrolu jsou zde stejné jako u ostatních zemědělců, pravidla a principy ekologického hospodaření jsou jednotné. Kontrola je pro zemědělce placená, každá kontrolní organizace má svůj ceník služeb.
V případě úspěšné kontroly a po uplynutí přechodného období je žadateli vystaven certifikát, který ho opravňuje označovat svoji produkci jako BIO, s využitím národního i evropského loga pro označování biopotravin (obr. 1 a 2), použití obou log je zdarma.

Státní podpora
Možnost státní podpory byla vždy důležitým stimulem pro vstup do systému ekologického hospodaření. V současné době není z tohoto hlediska situace příznivá, protože až do roku 2013 není možné čerpat dotaci na ekologické hospodaření pro nové zájemce. Dotaci tak budou do konce tohoto programovacího období pobírat již zaregistrovaní ekologičtí zemědělci. Jedná se o dotaci, jejíž výše je závislá na ploše, která je zařazena do ekologického zemědělství a dosud byla minimální výměra pro možnost čerpání této dotace 0,5 ha.
V současné době se připravují podmínky dotace na ekologické hospodaření po roce 2013, zásadní diskuse o nastavení dotací (minimální výměra pro možnost čerpání dotace, výše dotace/ha podle jednotlivých kultur apod.) proběhne právě v letošním roce. Každopádně sazba dotace na zeleninu, ovoce, byliny a koření vždy patřila k těm nejvyšším.

Shrnutí
Co je tedy důležité zvážit, zda začít s ekologickým hospodařením? Vzít v úvahu dodatečné náklady, kterými jsou především náklady na kontrolu. Lze také předpokládat, že výše případné dotace nebude vysoká, protože dotace se vyplácí podle výměry pozemků zařazených do ekologického zemědělství. Navíc pro nové zájemce bude možné čerpat dotaci až od roku 2014, současní ekologičtí zemědělci dostávají dotaci ve výši 564 EUR/ha/rok pro pěstování zeleniny, bylin a koření, 510 EUR/ha/rok pro extenzivní ekosady a 849 EUR/ha/rok pro produkční ekosady. Pro získání dotace je nutné mít předmětné pozemky evidované v registru půdy LPIS.
Důležité je také zvážit, pro koho je určena pěstovaná produkce. Získání certifikátu a možnosti bioznačení produkce je komparativní výhoda při plánovaném uplatnění produkce na trhu spíše než při domácí spotřebě produkce, která není pro trh určena.

Text a foto Ing. Martin Leibl, Ph.D., Oddělení ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství ČR 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down