31.01.2005 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SZaŠ Ostrava-Hulváky

Ostrava, železné srdce republiky, černá Ostrava to už je všechno minulosti. Kdysi na dotaz , kde je zemědělská nebo zahradnická škola každý s údivem odpověděl: „… znám hutnickou, hornickou, chemickou, ale zahradnickou školu to nevím.“ To dnes už dávno neplatí město Ostrava se v posledních létech skutečně změnilo v kulturní, výchovné a společenské středisko, s bohatou vzrostlou zelení a záhony plných květin.

Pár slov k historii
Škola se zrodila z velké lásky a obětavosti několika předních a pokrokových rolníků obce Zábřeh nad Odrou a přilehlých obcí okresu Ostrava. Iniciativní návrh podal poslanec zemského sněmu, ředitel měšťanské školy v Ostrava-Zábřehu, Josef Mňuk. Velkou zásluhu na vybudování školy má i starosta obce a rolník Jan Černý. Dávný sen postavit školní budovu se podařilo v roce 1907 nákladem obce. Žáci školy spolu s odbornými učiteli, jako projev vděčnosti, založili u kostela a zámku veřejný parčík – dnešní Mičanův sad.
Život přináší mnohé změny a s nimi se mění i tvář školy. Ve školním roce 1996 – 1997 byla změněna přístavbou a nadstavbou celá školní budova na moderní, architektonicky velmi zajímavou a přívětivou budovu s krásnými interiéry, učebnami a aulou. Za toto dílo patří velký dík především paní ředitelce školy PaedDr. Aleně Hlavinové. Byla to velká oběť, ale i dar všech pracovníků k devadesátému výročí založení školy.

Nový učební plán
Od roku 2000 je v platnosti nový učební plán a učební osnovy, na jejichž přípravě se podílela převážně naše škola. Tyto dokumenty umožňují škole mnohem pružněji reagovat při přípravě studentů na jejich uplatnění na trhu práce. Výsledkem jsou nová studijní zaměření na ekologii a tvorbu krajiny, exteriéry, interiéry a design. Studijní obor 41-44-M Zahradnictví připravuje žáky pro činnost technicko-hospodářských pracovníků v oblasti přípravy a řízení zahradnické výroby, na náročné pracovní činnosti, které zvyšují nároky na odborné vědomosti a intelektuální schopnosti, pro podnikatelskou sféru a pro výkon prací v ochraně a tvorbě životního prostředí. Žáci se připravují i ke studiu na vysokých školách, zejména zemědělských, ekonomických, na přírodovědeckých fakultách a pod.
Studenti se připravují na své budoucí povolání jednak studiem vzdělávacích předmětů, jako jsou např. Český jazyk a literatura, Němčina a Angličtina, Matematika, Fyzika, Dějepis, Zeměpis, Výpočetní technika, Občanská nauka a pod., dále studiem základních odborných předmětů, mezi které patří Základy zahradnictví, Biologie, Chemie, Stroje a zařízení, Ekonomika a podnikání, Ochrana rostlin a především Květinářství, Zelinářství, Sadovnictví a Ovocnictví. Podle zvolené profilace studují rovněž předměty Estetiku, Ekologie a tvorba krajiny, Vazačství a Sadovnickou tvorbu. Kromě těchto předmětů si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů jako jsou Interiérové květinářství, Architektura zahrad a parků, Trávníkářství, Školkařství, Pěstitelská pomologie, Aranžerství a výstavnictví, Speciální zelinářství nebo Učetnictví.

Zázemí školy
V součastné budově školy je osm kmenových učeben, dvě jazykové učebny, chemická a biologická laboratoř, učebna výpočetní techniky, vazárna, sbírkový skleník, studovna, multimediální učebna, dále šatny a velké atrium, které slouží jako jídelna pro studenty a přednášková místnost.

Ubytování je na vysoké úrovni
Škola má také domov mládeže a školní jídelnu s kuchyní na ulici Dolní v Ostravě-Zábřehu. Domov mládeže ubytovává i žáky z jiných středních škol v Ostravě. Z kapacity 75 žáků, je 22 míst určeno pro chlapce. Vybaveností je DM zařazen do 1. kategorie.
Žáci se zde mohou věnovat se kromě studia i libovolným zájmovým činnostem, popřípadě i zálibám mimo DM. Přímo v DM je pro jejich aktivní odpočinek a volný čas fitnes-centrum s posilovnou, tenisový stůl, tři klubovny s televizi, video, moderní šicí stroj, počítače, stolní společenské hry a knihovna. Jednou týdně využívají žáci tělocvičnu na sousední ZŠ, denně hřiště u domova mládeže. Také další nabídka je pro ubytované středoškoláky pestrá, pořádají se besedy, soutěže, kvizy, sportovní turnaje, plavání apod. Každoročně se pořádají osvědčené společenské akce: vánoční slavnostní večer, sportovní odpoledne, táboráky, při dobrých sněhových podmínkách soutěž: „O nejlepší stavbu na sněhu“ a jiné.
Život v domově mládeže sebou přináší umění žít v kolektivu spolužáků, občas se podřizovat, respektovat určitý řád a pravidla. Žáci, kteří zde krásná studentská léta prožijí v kolektivu spolužáků, rozhodně nemají ve svém dalším osobním životě problémy s navazováním přátelství, jsou tolerantnější a zodpovědnější.

Cíle a aktivity školy
Cílem školy v dnešní době je vychovat kulturního, vzdělaného a mravního člověka, občana vědomého si své svobody a součastně zodpovědnosti, schopného samostatně myslet, rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Pod vedením pedagogických pracovníků se studenti zapojili jako jediní zástupci středních škol z České republiky, do mezinárodního projektu „Berlín 2000“, později do projektu „Evropa 2000“. Studenti školy se účastnili nejen zahraničních exkurzí, ale i tříměsíčních a pětitýdenních stáží v Německu. Čerství absolventi školy mají možnost získat stáže ve Švýcarsku. Anglii a Německu. Škola se rovněž reprezentuje na veřejnosti pořádáním výstav a akcí, sama každoročně pořádá podzimní výstavu ovoce a zeleniny doplněnou vítěznými vazačskými pracemi žáků školy, vánoční a velikonoční výzdobou na zámku v Kravařích.Významnou akcí žáků a pedagogů školy je příprava květinového plesu. Posledním počinem byla výsadba pěti kruhových záhonů v Parku osobnosti v Ústavu sociální péče v Hrabyni. Svůj kruh a znak z květin zde má Baník Ostrava, Hokejový klub Vítkovice, miss Evropy Monika Žídková, Jaromír Jágr a Jaromír Nohavica. Odborní učitelé jsou velmi známi mezi širokou veřejnosti svými odbornými přednáškami a poradenskou činnosti
Střední zahradnická škola je jedinou školou tohoto typu v rámci severní Moravy na níž se vyučuje studijní obor 41-44- M /001 Zahradnictví.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down