01.03.2022 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systémy v bodě zlomu (SOLAW 2021)

Souhrnný report FAO Stav světových zdrojů půdy a vody pro výživu a zemědělství (SOLAW 2021) upozorňuje na nadměrný tlak na půdní systémy a vodní zdroje, které se v současnosti dostávají na hranice své produktivity. Dopady klimatických změn již nyní způsobují vyčerpávání půdy a vodních zdrojů, ztrátu biologické rozmanitosti, související degradaci, znečištění a nedostatek primárních přírodních zdrojů nad rámec dalších environmentálních důsledků vyplývajících z desetiletí jejich neudržitelného využívání.

Report FAO SOLAW 2021 navrhuje řešení, která se odklánějí od dosavadního přístupu a zdůrazňují nutnost uskutečnění nezbytné transformace globálních potravinových systémů i na politické úrovni. Uspokojování měnících se stravovacích návyků a zvyšující se poptávka po potravinách v návaznosti na růst světové populace zvyšuje tlak na světové zdroje vody a půdy. Zemědělství může přesto být velkým příslibem zmírnění těchto tlaků a poskytuje mnoho příležitostí, jak přispět k dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje. Udržitelné zemědělské postupy vedou k úsporám vody, udržitelnému hospodaření s půdou, ochraně přírodních zdrojů a přínosům pro ekosystém.

SOLAW 2021 poskytuje aktualizaci dat a informací k této problematice a předkládá soubor doporučených reakcí a opatření, na která by měli příslušní experti a zákonodárci reagovat ve veřejném, soukromém a občanském sektoru ve snaze o přechod od degradace a zranitelnosti k udržitelnosti a odolnosti. Soubor opatření obsahuje například investice do vodního hospodářství a zapojení smart řešení včetně dostatečné dostupnosti kvalitních dat.*

Zdroj:MZe

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down