26.05.2006 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systém ochrany a výživy jabloní firmy Arysta LifeScience Czech s.r.o. je opět levnější

Již druhým rokem předkládá naše společnost pěstitelům jabloní komplexní systém ochrany a výživy, který vychází ze stále širšího spektra přípravků a hnojiv v její nabídce. Vzhledem k tomu, že společnost není nucena prodávat jen omezený sortiment produktů jediného výrobce, snažíme se do nabídky zařadit přípravky a hnojiva tak, aby byla co nejkomplexnější a poskytovala záruku spolehlivosti při rozumných cenách. Spokojenost pěstitelů s postřikovými programy v loňském roce nás ubezpečuje v tom, že je potřeba tímto směrem pokračovat.

Proto jsme náš systém opět doplnili, věříme, že zkvalitnili a navíc u některých položek díky předpokládanému nárůstu jejich prodejů poměrně výrazně zlevnili:
 Prvním důležitým zásahem ve výsadbách jabloní na jaře je postřik měďnatým přípravkem Champion 50 WP v dávce 3 kg/ha. Měď aplikovaná na začátku rašení má jednak funkci desinfekční (brání rozšiřování bakteriálních chorob), je však také účinná proti časnému napadení strupovitostí jabloní.
 V další fázi ochrany proti strupovitosti doporučujeme využít předností přípravku Syllit 65 WP. Těmito přednostmi je velmi dobrá účinnost již od 6 oC a lokálně systémový efekt, který zaručuje delší dobu ochrany oproti kontaktním přípravkům, v této době většinou používaným. Samotná účinná látka tohoto přípravku (dodine) se chová jako detergent a velmi snadno proniká i dovnitř za šupiny rašících pupenů, což nedokáže žádný jiný fungicid. Proto Syllit velmi dobře chrání proti infekci strupovitostí i vyvíjející se kališní lístky. Právě raná infekce kališních lístků při rašení je příčinou časté pozdější strupovitosti plodů v okolí kalicha. Již pro letošní sezónu by naši nabídku měla obohatit tekutá formulace přípravku pod názvem Syllit 400 SC. Tuto novou formulaci však nebude možno letos ještě použít ve výsadbách, zařazených do dotací v rámci integrované produkce. Nemá rovněž registraci pro použití v broskvoních. Už před květem je u jabloní vhodné aplikovat na list zinečnaté hnojivo – v našem doporučení je to 1 kg hnojiva Zinran s 50 % Zn ve dvou různých formách.
 Proti pupenovým obalečům, květopasům, podkopníčkovi ovocnému a dalším časným škůdcům jabloní spolehlivě a hlavně okamžitě účinkuje insekticid Trebon 10 F. Jeho hlavním cílem v ochraně jabloní je ale později obaleč jablečný. Proti němu se aplikuje v dávce 0,5 l/ha těsně před vylíhnutím larviček, tj. když jsou vajíčka obaleče ve stádiu černé hlavičky. Vedle obaleče účinkuje také proti pilatkám, mšicím, podkopníčku spirálovému a dalším škůdcům tohoto období. Trebon 10 F je tolerantní k dravým roztočům Typhlodromus pyri a je registrován v SISPO. Po roční přestávce byl Trebon 10 F Nařízením vlády č. 515 ze dne 7. prosince 2005 opět zařazen mezi přípravky použitelné v integrované produkci ovoce i pro pěstitele, žádající o dotace v rámci HRDP. Tito pěstitelé jej zde mohou použít 1x za vegetaci. Příznivá je i cena ošetření – 319 Kč/ha. Trebon 10 F nepůsobí na svilušky ani jiné škodlivé roztoče. K tomuto účelu je v jabloních registrován akaricid Sanmite 20 WP. Pro jeho nasazení je třeba se rozhodnout tehdy, pokud počet svilušek převyšuje v období do poloviny června 2 – 3 ks na list při 60 % napadení listů, od poloviny června potom 5 svilušek na list. Sanmite 20 WP se používá nejvýše 2 x za vegetaci vždy s dostatečnou dávkou vody, protože vyžaduje pro spolehlivou účinnost dokonalé pokrytí všech částí rostliny. Je také tolerantní k dravým roztočům T. pyri a dalším užitečným organismům, je použitelný v integrované produkci.

 V kritickém období pro možný rozvoj strupovitosti jabloní a padlí jabloňového, tj. období těsně před květem, během kvetení a po odkvětu, lze velmi spolehlivě ochránit výsadby ošetřováním kombinací přípravků Punch 10 EW v dávce 0,25 l/ha + Captan 50 WP v dávce 2,5 kg/ha. Flusilazole, účinná látka přípravku Punch 10 EW, je velmi rychle přijat do rostliny a plně systemicky rozváděn, takže chrání i nové přírůstky. Ze skupiny azolů je tato látka zatím nejméně zasažena rezistencí patogena. Pro zabránění rizika jejího nástupu je však doporučována právě kombinace s kontaktně působícím Captanem 50 WP. Na účinné látce captan dnes prakticky stojí ochrana jabloní proti strupovitosti ve všech vyspělých ovocnářských zemích. Je to z důvodu neexistující rezistence strupovitosti k této látce, příznivého vlivu na kvalitu plodů (omezuje rzivost) a také příznivým toxikologickým parametrům. Oba přípravky budou letos nabízeny opět v balíčku 10 kg Captanu 50 WP + 1 l přípravku Punch 10 EW za ještě nižší cenu - jen 3750 Kč/balíček. Balíček vystačí na ošetření 4 ha v kritickém období nebo 5 ha za nižšího infekčního tlaku v pozdějším období.
 S ochranou proti strupovitosti a padlí v období kolem květu je vhodné spojit 3 aplikace přípravku Goëmar BM 86 v dávkách po 3 l/ha. Tento francouzský produkt připravovaný patentovanou technologií z mořských řas zajistí spolehlivější opylení a diferenciaci buněk v počátečním růstu plůdků. Výsledkem je nárůst konečné velikosti plodů přibližně o 1,5 – 1,7 mm vztaženo na jejich průměr. Samozřejmostí při vyšších násadách plodů by měla být chemická probírka některým z registrovaných přípravků.
 V cílené listové výživě je třeba pokračovat zvláště po odkvětu. Pro doplnění celé škály potřebných živin, zejména mikroelementů, nastupuje nejdříve komplexní hnojivo Samppi v dávce 1 l/1000 l postřikové kapaliny. Je to hnojivo zcela nové koncepce, které už obsahuje fosfor a vápník spolu v tekuté formě, příjmu živin zde napomáhá podpůrný systém cukrů a organických kyselin, obsahuje výborné smáčedlo a jeho dávkování je přibližně 4 x nižší než u jiných komplexních listových hnojiv. Pokud je Samppi aplikováno i v pozdějším období, má kladný vliv na tvorbu cukrů a zlepšuje vybarvení plodů. I tento produkt budeme v letošním roce nabízet za nižší ceny než loni, zejména v originálním balení po 152 litrech (sleva 18 Kč/l). Už brzy po odkvětu je třeba začít se systematickým doplňováním vápníku, který se vyznačuje špatnou pohyblivostí v rostlině, zvláště za horkého suchého počasí. Za tímto účelem doporučujeme aplikovat 1x za 7 – 14 dnů (podle náchylnosti odrůdy) vápenato-dusíkaté hnojivo s hořčíkem, manganem a zinkem Fruton Kombi. Začíná se na dávce 3 kg/ha, později se dávka zvyšuje až na 6 kg/ha. Mnozí ovocnáři se listové aplikace dusíku bojí kvůli zvýšení vnímavosti pletiv k chorobám. Amidický dusík aplikovaný na list pravidelně a v menších dávkách však dokáže velmi dobře stimulovat nárůst plodů zejména za extrémních teplot a nedostatku vláhy v letních měsících.
 Vysoké teploty a nadměrný sluneční svit v letních měsících jsou v posledních letech také nejčastější příčinou stresování výsadeb jabloní. Projevy stresů jsou zřetelné zejména tam, kde není možnost doplňkové závlahy. K potlačení stresu lze účinně využít rostlinný stimulátor Atonik Pro, který je možno aplikovat v kombinaci s pesticidy nebo s listovými hnojivy. Atonik Pro v dávce 0,2 l/ha funguje v rostlině přibližně 12 – 14 dní jako určitý doping, který jí pomáhá stresové vlivy lépe snášet. Rostlina je schopna díky urychlení pohybu buněčné plasmy asimilovat a opatřovat si z půdy živiny i za zhoršených podmínek.
 Od srpna a zvláště v období před sklizní je u jablek důležité výraznější doplnění vápníku, který má kladný vliv na mechanickou pevnost pletiv a skladovatelnost. Pro tento účel je určeno čistě vápenaté hnojivo Fruton Ca, jehož aplikace by měly plynule navázat na předchozí použití hnojiva Fruton Kombi. Fruton Ca po nástřiku dokonale přilne nejen na listy, ale i na plody. Při nižších dávkách se tak dostává do plodů dostatečné množství vápníku a značně se snižuje riziko fytotoxicity, která je u vyšších dávek vápenatých hnojiv koncem léta problémem. Rovněž toto loni nové hnojivo bude letos vzhledem k předpokladu podstatného nárůstu prodejů zlevněno, a to z 59 na 39 Kč/l!
 Propuknutí skládkových chorob je velmi nepříjemným průvodcem skladování jablek. Vedle „nadopování“ plodů vápníkem je možno jejich výskyt omezit předsklizňovou aplikací fungicidu Captan 50 WP nebo Syllit 65 WP při dodržení předepsaných ochranných lhůt. V zahraničí jsou nejčastěji k tomuto účelu používány fungicidy s ú.l. captan, přičemž se ochranné lhůty pohybují od 7 do 1 dne před sklizní. V ČR je zatím možno Captan 50 WP (ú.l. captan) použít nejpozději 35 dnů před sklizní, což je velká škoda, ale nepodařilo se nám zatím prosadit zkrácení tohoto intervalu. Předsklizňové fungicidní ošetření jablek v žádném případě nedoporučujeme tam, kde jsou plody určeny pro výrobu dětské výživy.
Přípravky a hnojiva, kterých se týkají jednotlivá doporučení, jsou distribuovány prostřednictvím prodejců agrochemikálií po celé ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down