29.01.2013 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systém hodnocení a managementu velkých populací stromů – ISAT (Integrated system of assessing trees)

Efektivní správa dat z inventarizací velkých populací stromů je poměrně zásadním problémem, se kterým se potýkají všichni správci stromů na veřejně přístupných plochách. Parametr zajištění provozní bezpečnosti se v posledních letech stal základní složkou prováděných inventarizací. Adekvátní úroveň opakovaných kontrol a prováděných aktualizací je však stále oblastí, která není obecně metodicky uchopená a která může zcela diskreditovat rozsáhlé databáze v průběhu několika málo let.

Možným nástrojem pro řešení tohoto problému je nově vytvořená metoda ISAT (Integrated system of assessing trees). Umožňuje stanovení rozsahu adekvátního typu kontrol a aktualizací, ale i možného postupu při zadávání navržených pěstebních zásahů. Svými principy vychází z metody kvantifikace rizik v oblasti posuzování stromů, známé pod zkratkou QTRA (Quantified Tree Risk Assessment) a zahrnuje národně-specifické postupy a náplň hodnocení, která se v ČR již stává obecně uznávaným standardem.
Metodu ISAT dělíme do tří úrovní na základě dostupných informací o spravovaném území.

První úroveň systému ISAT
Základním předpokladem pro sestavení elementárního plánu je získání alespoň následujících informací o spravované populaci solitérních stromů:
• rozdělení do ploch (logické členění, které může odpovídat základní ploše pasportu zeleně),
• hodnota stability plochy,
• hodnota intenzitní třídy údržby,
• lokalizace stromu.
Hodnota stability plochy a intenzitní třída údržby jsou údaje vztažené ke každé ploše. Charakterizují ji obecně z pohledu rozsahu možného selhání stromů nebo jejich částí a z pohledu frekvence využívání stanoviště a možnosti vzniku škod či poškození zdraví osob v případě takového selhání.
Doprovodnou informací je časový koeficient, který člení plochy podle data poslední kontroly. Takto konstruovaný koeficient zajišťuje, aby v případě kontrolního procesu ploch, který každoročně neobsahuje všechny plochy, nedocházelo k opomíjení ploch méně frekventovaných nebo s výskytem především mladých stromů.
Z těchto údajů je kalkulovaná kategorie důležitosti každé plochy, která určuje její prioritu buď pro návrh dalšího postupu hodnocení stromů nebo pro stanovení režimu kontrol ploch v daném roce.
Výsledkem procesu ISAT v první úrovni je množství stromů a seznam ploch v zájmovém území tzn. městě nebo obci, které je nezbytné zkontrolovat v daném roce. Výsledné plochy jsou uspořádány na základě kategorie důležitosti, která vyjadřuje frekvenci provozu na daném místě, celkovou stabilitu stromů na ploše, intenzitní třídu údržby plochy a dobu od data poslední kontroly. Množství ploch je variabilní na základě zvoleného intervalu kontroly a disponibilních prostředků.

Druhá úroveň systému ISAT
V rámci druhé fáze je podkladovým materiálem základní úroveň inventarizace – tedy zjištění taxonomické struktury a dendrometrických parametrů stromů v zájmovém území.

Text a foto Jaroslav Kolařík, Ph.D., Ing. Andrea Szórádová, Rosice

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down