23.12.2004 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Súťaž v meniacej sa Európe

V dňoch 11. a 12. mája 2004 sa v ženevskom Paláci národov OSN uskutočnilo Exekutívne fórum pod názvom „Súťaž v meniacej sa Európe“. Hlavnými témami fóra boli uplatňovanie medzinárodných noriem a opatrenia na podporu obchodu.

Európska hospodárska komisia OSN je jedným z kľúčových hráčov na poli tvorby medzinárodných noriem a podporuje tak efektívne fungovanie obchodných infraštruktúr. Poľnohospodárske normy kvality, ktoré sa tvoria a schvaľujú na zasadnutiach špecializovaných sekcií Pracovnej skupiny pre rýchlo sa kaziace výrobky WP7 pri EHK/OSN, slúžia práve na podporu rozvoja medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.
Exekutívne fórum rokovalo vo viacerých pracovných sekciách. Ovociu a zelenine venovali osobitnú pozornosť v sekcii Integrovanie regionálnych trhov na tému Propagácia konkurencie schopného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva a medzinárodných sietí, dodávajúcich potraviny. Tejto sekcii predsedal David Priester, prezident Pracovnej skupiny WP 7 a zástupca Ministerstva poľnohospodárstva USA.
Pozornosť sa sústredila najmä na novú, rozšírenú Európsku úniu, ktorej výhody a nevýhody prezentoval profesor Alan Matthews z Trinity univerzity v Dubline (Írsko). Vo svojej prednáške sa venoval celkovému prehľadu agropotravinárskeho obchodu v 10 nových členských štátoch EÚ. Zaujímavým zistením bolo, že aktívnu exportnú bilanciu v obchode s ostatnými členskými štátmi EÚ má iba Maďarsko.
Predpokladané zmeny v EÚ s 25 členmi sú najmä v oblasti rôznych obchodných efektov – osobitne v tvorbe a diverzifikácii obchodu. Samozrejme, jednou z najväčších zmien je predovšetkým reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Očakáva sa od nej liberalizácia obchodu a určité obmedzenie produkcie poľnohospodárskych produktov.
Situácia v nasledujúcich 5. až 7. rokoch sa bude meniť v prospech vzrastu dopytu po agropotravinárskych výrobkoch v nových členských štátoch a otvorenia nových perspektívnych trhov pre nové štáty v „starej“ pätnástke. Taktiež sa dajú očakávať nové príležitosti pre výrobcov z pôvodných členských štátov na trhu nových členov, predovšetkým v obchode s mliekom, mliečnymi výrobkami a bravčovým mäsom. Stále dôležitejšiu úlohu bude mať dodržiavanie hygienických požiadaviek a bezpečnosti potravín, ako aj vystopovateľnosť potravín až k primárnemu producentovi.
David Holliday, riaditeľ Záhradníckej marketingovej inšpekcie (HMI) z Veľkej Británie vo svojej prednáške upriamil pozornosť na možnosti zvyšovania konkurencie schopnosti pomocou uplatňovania poľnohospodárskych noriem kvality.
Uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ktoré sa tvoria na pôde EHK/OSN, má a bude mať kľúčovú úlohu v medzinárodnom obchode s ovocím a zeleninou. Používanie týchto noriem slúži ako spoločný jazyk pre kupujúcich a predávajúcich, čo samozrejme vedie k uľahčeniu medzinárodného obchodu odstraňovaním obchodných prekážok a zabezpečením priehľadnosti trhu. Dôležitou výhodou používania noriem kvality je ľahšie splnenie požiadaviek spotrebiteľa a taktiež poskytnutie väčšieho rozsahu informácií pre neho.
Netreba zabúdať na to, že hoci výhody uplatňovania noriem kvality sa prejavujú v dobrom marketingu, tieto normy sú iba „štartovacou čiarou“. Okrem noriem kvality treba brať do úvahy aj iné faktory, ktoré pomáhajú rozširovaniu obchodných možností. Medzi ne určite patria aj špeciálne požiadavky supermarketov, bezpečnosť potravín a záruky dodržania hygienických požiadaviek.
Podpora obchodu v poľnohospodárstve pomocou zlepšených dodávacích sietí - prednáška zástupcu EAN International, Bolivara Pereiru patrila skôr do skupiny podporných technických systémov. Využitie nových systémov identifikácie a komunikácie pre produkty je známe po celom svete najmä používaním tzv. čiarových kódov. Tento systém však tvorí iba zlomok aktivít, ktoré ponúka globálny systém EAN/UCC. Ako veľmi dobrý príklad praktického využitia kódových systémov a noriem kvality slúžia výsledky spoločnej práce EAN a EHK/OSN v oblasti zavedenia kódovacieho systému pre sektor mäsa. Tento systém obsahuje údaje medzinárodných noriem kvality EHK/OSN pre mäso.
Francúzska spoločnosť Auchan patrí medzi najväčšie siete supermarketov na svete. Jej stratégiu pri propagácii konkurencie schopnosti a trvalo udržateľného životného prostredia prezentoval Pierre Frisch. Predovšetkým predstavil spoločnosť Auchan, ktorá je 17. najväčšou distribučnou spoločnosťou na svete. Od svojho vzniku v roku 1961 sa snažila spotrebiteľovi ponúknuť čo najvyššiu kvalitu potravín, od roku 1993 sa orientuje stále viac na biologickú produkciu. Na podporu svojej obchodnej stratégie vytvorili vlastnú značku kvality „Filliere“, pod ktorou predávajú produkty od svojich 600 zmluvných dodávateľov. Títo dodávatelia sú väčšinou na regionálnej úrovni. Základnou myšlienkou firmy Auchan je ponúknuť spotrebiteľovi potravinové výrobky najvyššej kvality, s dôrazom na bezpečnosť potravín a ich vystopovateľnosť tak, aby zabezpečili spokojnosť spotrebiteľov.
Posledná prednáška, ktorá odznela v sekcii Integrovanie regionálnych trhov - Propagácia konkurencieschopného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva a medzinárodných sietí, dodávajúcich potraviny, bola mierne kontroverzná. Jej autor, Marcin Swiecicki, zástupca OSCE, sa zameral na prezentovanie dôvodov na odstránenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Predstavil iný pohľad na SPP EÚ - OSCE zastáva názor, že SPP je najväčšia ekonomická absurdita EÚ. Jedným z argumentov, ktorým obhajoval tento názor, je aj pripravovaný rozpočet EÚ, v ktorom sa plánuje viac ako polovicu finančných prostriedkov použiť na financovanie SPP. Takéto financovanie bude viesť podľa OSCE k výhodám pre veľmi malý okruh veľkých farmárov, ale zvyšná časť EÚ bude znášať náklady. Z tohto dôvodu je v blízkej budúcnosti nevyhnutná reforma SPP, musí sa však uskutočňovať iba cestou zvyšovania konkurencie schopnosti so svetovými poľnohospodárskymi trhmi. Toto sa môže dosiahnuť len odstránením prekážok v obchode a zavedením novej obchodnej politiky EÚ voči tretím krajinám.
Závery zo zasadnutia Exekutívneho fóra sa dajú zhrnúť do troch najdôležitejších bodov:
1. Je potrebné venovať pozornosť implementácii spoločných noriem kvality, a tak zabezpečiť priehľadnosť v obchode a vyhnúť sa prekážkam v medzinárodnom obchode.
2. Do úvahy treba brať, najmä v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, záujmy spotrebiteľa. Stále viac sa do popredia dostáva otázka splnenia hygienických požiadaviek pri výrobe poľnohospodárskych produktov.
3. Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov je nevyhnutné mať globálny systém, ktorý pomôže lepšej vystopovateľnosti poľnohospodárskych produktov v medzinárodnom obchode.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down