Suchá hniloba brambor

V době, kdy se začíná objevovat plíseň bramborová snadno zapomínáme, že existuje ještě řada dalších významných chorob brambor. Takové choroby, jako například fuzáriová hniloba kořenů nejsou minulostí.

Suchou fuzáriovou hnilobu způsobuje řada druhů fuzárií, avšak nejdůležitější z nich je Fusarium sambucinum a Fusarium coeruleum. Napadení jednotlivými druhy lze vždy snadno rozlišit, a to podle charakteru hniloby hlízy. Hniloby hlíz brambor působené houbou Fusarium sambucinum má pravidelný vzor s nekrotizovanou dužinou žlutavě až světle hnědě zbarvenou. Oproti tomu, Fusarium sambucinum namátkově způsobuje tmavě hnědě čokoládové až černé zbarvení hlíz, které vede často k vytváření dutin. F. coeruleum se zdá být významným agens působujícím hniloby sadby a F. sambucinum způsobuje škody spíše při skladování brambor, jen zřídka si ale tyto role vyměňují.
Tato fuzária, jež způsobují hniloby brambor mají mnoho společných vlastností. Žádný z patogenů nezpůsobuje listové škody na bramborách, jsou přísní patogeni hlíz. Obě produkují milióny výtrusů, jimiž se množí. Aby tato fuzária mohla infikovat hlízy, vyžadují poranění bramborových hlíz. Z toho důvodu nejdůležtitějším faktorem ochrany proti suché hnilobě je snížit riziko poranění a pomačkání hlíz. K nejhoršímu typu poranění dochází při řezání hlíz za účelem zmnožení sadby.
Odborníci často doporučují jako dobrou ochranu vůči hnilobám aplikaci fungicidů na řízky sadbových brambor. Aplikace fungicidu v práškové formě nabývá na významu zejména v případech pokud řízky bramborové sadby ponecháme nějaký čas volně uskladněné za účelem suberinizace před výsadbou.
Při sázení sadby brambor je nutné dbát na to, abychom nesázali do přemokřené půdy. Rovněž není dobrý výskyt tvrdých hrud na poli v době sklizně, protože brambory dopadající na takové hroudy se snadno poškodí. V západních zemích se za účelem změkčení hrud půdy provádí předsklizňová závlaha.
Jedním z faktorů, které ovlivňují infektibilitu brambor je teplota hlíz. Hlízy se nemají sklízet, pokud jejich teplota dosahuje 18,5 0C. U teplé dužiny se zvyšuje riziko poškození fuzárii a pythiem, proto je třeba vyčkat až dojde ke snížení teploty.
Je třeba modifikovat sklízecí zařízení a vybavení při ručním sběru tak, aby docházelo k minimalizaci poškozování hlíz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *