08.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Súčasný stav vo výrobe bezvirózneho biologického materiálu na Slovensku

Po vstupe našej krajiny do EÚ sa náš trh rozšíril z piatich miliónov obyvateľov na viac než 300 miliónov. Súčasne s touto zmenou sa mení aj požadovaná skladba odrôd jednotlivých ovocných druhov. V krajinách západnej časti EÚ sa dnes produkuje viac ako 50 miliónov ovocných stromčekov jadrovín.

Problém produkcie bezvirózneho biologického materiálu riešili pôvodné krajiny EÚ desiatky rokov. Za týmto účelom bolo vybudovaných niekoľko testovacích pracovísk, kde sa robilo testovanie, ozdravovanie a v konečnom dôsledku aj dopestovanie základného bezvirózneho biologického materiálu. Z toho sa následne zakladali produkčné matečnice očiek a podpníkov. Súbežne s množením bezviróznych ovocných stromčekov sa robil aj monitoring zdravotného stavu v produkčných výsadbách a účinná eradikácia chorých jedincov. Postupne došlo k tomu, že dnes takmer 90 % produkcie ovocných stromčekov je rozmnožovaných z bezvirózneho východiskového biologického materiálu.
Podstatne iná situácia je v pristupujúcich krajinách, kde celý proces produkcie zdravého bezvirózneho materiálu je ešte len v začiatkoch. Je zrejmé, že aj u nás bude tento proces ozdravovania trvať niekoľko desiatok rokov. Aj napriek tomu je však už dnes produkcia bezvirózneho biologického materiálu v SR pomerne vysoká. U jadrovín sa ročná produkcia pohybuje v rozmedzí od 1,3 do 1,8 miliónov stromčekov, z toho bezvirózny biologický materiál tvorí takmer jeden milión stromčekov, čo je 60 – 65 %. Výroba bezviróznych podpníkov M9 klon 337 v SR je 250 až 300 tisíc kusov za rok. Výroba očiek z domácich matečníc, ktoré spĺňajú podmienky bezvirózneho biologického materiálu je veľmi nízka, približne 150 tisíc kusov očiek. Znamená to teda, že ovocné stromčeky dopestovávané na Slovensku majú svoj pôvod v krajinách Západnej Európy. Po zmene legislatívy je možné východiskový biologický materiál s rastlinnými pasmi dovážať z registrovaných matečných stromov a v našej republike z neho dopestovať ovocné stromčeky. Toto je aktuálne najmä vtedy, keď sa množia odrody alebo klony, ktoré sú chránené a ich množenie je vykonávané na základe licenčných a sublicenčných zmlúv.
Kvalitný biologický materiál
Úspešné ovocinárstvo je okrem všetkých intenzifikačných faktorov pri dopestovávaní kvalitného ovocia podmienené tým, aby sa pri výsadbe používal kvalitný biologický materiál. Škôlkári musia mať na pamäti, že výroba stromčekov s vnútornou biologickou hodnotou v konečnom dôsledku nerieši samotných škôlkárov, ale ide tu predovšetkým o producentov ovocia. Šetrenie peňazí na úkor vnútornej biologickej hodnoty stromčekov sa pestovateľom v neskorších rokoch vypomstí.
Ako dopestovať stromček s vnútornou biologickou hodnotou? Odborníci majú rozdielne názory na to, aké stromy pestovať. Preto neexistuje ani univerzálny, ani jediný správny názor na to, ako ovocné stromčeky produkovať. Celkový trend výroby stromčekov je určený tým, že ide o nepriame vegetatívne rozmnožovanie ovocných drevín očkovaním, resp. vrubľovaním. Pri každom rozmnožovaní, ktorého výsledkom je certifikovaný alebo konformný (CAC) materiál je potrebné použiť zdravý východiskový biologický materiál bez vírusových ochorení. Práve vírusy znižujú životaschopnosť budúceho jedinca na minimum a čo je horšie, takýto jedinec sa môže stať nebezpečným pre svoje okolie, ktoré môže viac, či menej infikovať. Organizácia práce v poľných podmienkach začína vhodným výberom stanovišťa pre ovocnú škôlku, vhodnou prípravou pôdy, hnojením a ďalším ošetrením pesticídmi. Následne pokračuje škôlkovaním podpníkov a kopulátov do optimálneho sponu, ktorý z časti závisí aj od dostupnej mechanizácie. Veľmi dôležitou a rozhodujúcou činnosťou v ovocnej škôlke sú počas vegetačného obdobia „zelené práce“. Okrem špeciálnych agrotechnických zásahov zabezpečuje škôlkár v tomto období bežné ochranné opatrenia proti všetkým nepriaznivým patogénom prostredníctvom zvýšenej chemickej ochrany. Ovocnú škôlku pre rôznorodosť ovocných druhov, odrôd a klonov, sústredených na relatívne malej ploche, je potrebné udržať pod chemickou clonou. Priaznivá výživa, závlaha, odburiňovanie a prevzdušňovanie pôdy sú ďalšími dôležitými činiteľmi v pestovateľskom cykle počas vegetácie. Formovanie mladých rastlín stromčekov je zabezpečené manuálnymi prácami rôzneho charakteru, najčastejšie však rezmi, ktoré robia odborní pracovníci. Ďalšie práce pomocného charakteru sú napr. fixovanie stromčekov k opornej konštrukcii. Počas vegetačného kľudu sa robí pravidelná kontrola, opatrenia proti poškodeniu stromčekov divou zverou a ak to počasie dovolí, aj rôzne rezy. Počas jednotlivých pestovateľských rokov prebieha uznávacie pokračovanie podpníka a jednoročných až trojročných ovocných stromčekov. Počas uznávacieho konania sa hodnotí celkový stav porastu, jeho druhová a odrodová čistota, zdravotný stav, izolačné vzdialenosti, pôvod osiva, pôvod podpníkov, vrúbľov a očiek. Na uznané výpestky vystaví ÚKSÚP uznávací list. Uznaný biologický materiál sa uvádza do obehu ako certifikované ovocné stromčeky. Posledné práce tvorí zber, triedenie a expedovanie stromčekov.
Praktické skúsenosti
Zakladanie produkčných ovocných sadov z ozdraveného biologického materiálu má viacero výhod. Ovocinár, ktorý chce produkovať kvalitné ovocie, sa pri zakladaní ovocného sadu nerozhoduje na jeden rok, ale na niekoľko rokov. Keď pri zakladaní sadu urobí chybu, reparát ho vyjde draho. Ak na založenie sadu použije ovocné stromčeky dopestované z bezvirózneho biologického materiálu, nemusí sa spravidla báť, že nebude dosahovať dobré úrody počas budúcich 15 rokov. Je to doba, počas ktorej ovocný sad prináša úrodu. Ak na výsadbu nepoužije bezvirózny biologický materiál, časť stromov z produkčnej plochy skôr či neskôr musí zlikvidovať, čím si znižuje tržby za ovocie. Poznamenávame, že 15 úrodných rokov nie je pre ovocinára žiadnym víťazstvom, ak na založenie ovocného sadu použije stromčeky, ktoré začali rodiť v štvrtom až piatom roku po výsadbe. V dnešnej dobe majú producenti ovocia veľmi dobrý výber kvalitných ovocných stromčekov, ktoré sú v ovocnej škôlke pestované takou technológiou, aby mal stromček 3, 5, 7 a viac bočných výhonov. Jedná sa buď o jednoročné stromčeky s predčasným bočným obrastom alebo o dvojročné stromčeky, tzv. knipp stromy, čo je jednoročná časť ovocného stromčeka s bočným obrastom, ktorá vyrastá z dvojročného dreva vo výške 0,7 – 0,9 m. Treťou možnosťou sú dvojročné stromčeky s bočným rodivým obrastom, ktorý je zakončený kvetnými pukmi. Technologické postupy dopestovania takýchto stromčekov v ovocných škôlkach sa na Slovensku bežne používajú, o čom svedčí aj to, že niekoľko stotisíc ovocných stromčekov vyrobených na Slovensku je vysádzaných v iných častiach Európy.
Z niekoľkých literárnych prameňov, podložených praktickými výsledkami mnohých pestovateľov ovocia viem, že bezvirózne ovocné stromy v produkčných výsadbách prinášajú vyššiu úrodu až o 30 %. Je zrejmé, že ak by takýto materiál nebol podložený všetkými intenzifikačnými faktormi v stanovených agrotechnických termínoch, prednesené očakávania by nesplnil. Už dnes úroda 40 t/ha v krajinách EÚ je na pokraji rentability. Zvýšiť úrodu o 10 až 15 ton a dosahovať ju stabilne nám certifikovaný biologický materiál zaručuje. Oplatí sa to? Určite áno!

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down