24.01.2012 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Substráty a systémy výživy pro pěstování rododendronů

Rododendrony a vřesovištní rostliny se pěstují v substrátech s hodnotou pH 4,0–5,0 a středním obsahem živin. V první polovině vegetace vyžadují dostatečný přísun dusíku, ke konci vegetace je nutné zajistit v substrátech přiměřený obsah draslíku. Tento přehled popisuje pěstební substráty a hlavní zásady výživy rododendronů pěstovaných v kontejnerech i na trvalém stanovišti. Jsou zde rovněž uvedeny praktické příklady systémů hnojení, které byly ověřeny ve vegetačních pokusech.

Rhododendrons and heath plants require growing substrate with pH value 4.0–5.0 and medium content of nutrients. In the first part of vegetation period they need sufficient nitrogen feeding. In the second half it is necessary to ensure available potassium. This review describes growing substrates and basic principles of rhododendron nutrition and presents examples of feeding systems which were used in vegetative experiments.

Pěstební substráty
Pro pěstování rododendronů v kontejnerech a pro výsadbu na trvalé stanoviště se používají rašelinové substráty se základní dávkou živin a kyselou reakcí s optimální hodnotou pH 4,0–5,0 (Schmilewski a Härig, 1993). Substráty se dále doplňují NPK hnojivy se stopovými živinami v dávce do 1 kg/m3, z práškových hnojiv se nejvíce používá PG MIX (obsah N-P2O5-K2O v % 14-16-18), z granulovaných YaraMila Complex (12-11-18).
Pro přípravu substrátů se zpravidla používají hrubší frakce borkovaných nebo frézovaných rašelin. V grafu jsou uvedeny fyzikální vlastnosti dvou substrátů pro pěstování rododendronů a vřesovištních rostlin v kontejnerech. Tyto substráty jsou použitelné i pro výsadbu na trvalé stanoviště. Substrát Ko-N byl připraven ze severoněmecké borkované rašeliny doplněné 20 % obj. vláknité rašeliny. Substrát Ko-L měl obdobné složení, pro přípravu byla použita litevská borkovaná rašelina. Borkovaná severoněmecká rašelina mívá vyšší vzdušnou kapacitu než obdobná rašelina litevská (Dubský et al., 2010), substrát Ko-N měl tedy mírně vyšší vzdušnou kapacitu a nižší obsah lehce dostupné vody, ostatní hodnocené vlastnosti byly obdobné.
Při použití substrátů pro výsadbu na trvalé stanoviště někteří výrobci doporučují substrát smíchat s původní zeminou, pokud má hodnotu pH pod 6 v poměru 1 : 1. U půd s vyšší hodnotou pH doporučují požít pouze substrát. Přídavek zeminy pozměňuje hydrofyzikální vlastnosti organických substrátů na bázi rašeliny, snižuje pórovitost a podíl snadno dostupné vody pro rostliny (Verhagen, 2004). Podíl 50 % obj. zeminy v pěstební směsi pro rododendrony je relativně vysoký, příliš snižuje výše uvedené vlastnosti. Pro úpravu fyzikálních vlastností rašeliny nebo rašelinového substrátu postačuje přídavek 10–30 % obj. zeminy. V grafu je uveden vliv přídavku 30 a 50 % obj. sprašové hlíny (substrát S30 a S50) do vrchovištní frézované rašeliny (R-F).
Rašelina s přídavkem zeminy při případném přeschnutí lépe přijímá vodu, zeminou se pěstební směsi dodají živiny (především fosfor a draslík) a jílové částice obsažené v zemině zlepšují poutání živin v substrátu a snižují jejich vyplavování. U směsí rašeliny se zeminou je nutné zkontrolovat výslednou hodnotu pH.
Pokud se pro výsadbu rododendronů použije surová vrchovištní rašelina, je vhodné mírně zvýšit hodnotu pH dolomitickým vápencem v dávce 0,5 kg/m3, zároveň se dodá potřebné množství vápníku a hořčíku. Pro zvýšení hodnoty pH světlé rašeliny lze použít i kombinaci světlé rašeliny s hnědou nebo tmavou rašelinou v poměru 1–2 : 1, nebo výše doporučenou kombinaci rašeliny se zeminou. Místo zeminy je možné přidat 20 % obj. vyhnojeného substrátu s hodnotou pH kolem 6,5.

Termín výsadby
Ideální termín pro výsadbu rododendronů a azalek je zpravidla polovina dubna, může se však sázet hned po rozmrznutí půdy. Na podzim je výsadba vhodná až do konce října, optimální termín je do konce září. Při podzimní výsadbě by se neměly používat příliš vyhnojené substráty. Doporučuje se připravit jámu o dvojnásobné velikosti kořenového balu, pro velké tříleté sazenice rododendronů jámu o průměru 60–80 cm a hloubce 30–40 cm. Na méně vhodných půdách s vyšší hodnotou pH volíme i větší průměr. Při výsadbě na plochy s těžkou nepropustnou půdou nebo podložím se pod substrát používá jako drenáž nevápenatý štěrk.

Text a foto Ing. Martin Dubský, Ph.D., Mgr. Michal Severa,
VÚKOZ, v. v. i., Průhonice 

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2011.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down