12.08.2005 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strupovitost a padlí nesmí dostat šanci

Proti strupovitosti a padlí, dvěma hlavním chorobám jádrovin, je vždy ideální mít na výběr dostatečný počet přípravků. Ty by měly být vysoce spolehlivé a navíc vykazovat rozdílný princip působení vůči patogenu.

Každý ovocnář si musí na základě znalosti lokality, odrůdy, vlastních zkušeností a za respektování aktuálního vývoje počasí vytvořit vlastní strategii ochrany. Je třeba vybrat a zařadit takové přípravky, které svými vlastnostmi zásadním způsobem přispějí k úspěšnému zvládnutí celoroční ochrany proti houbovým chorobám.
Tandem přípravků Zato a Euparen Multi je schopen při vhodném umístění do fungicidního sledu splnit nejnáročnější očekávání. Především pomocí strobilurinu Zato je optimální vytvořit základní kostru fungicidní ochrany. Při současných poznatcích o účincích fungicidů není známa kvalitnější preventivní ochrana než právě prostřednictvím strobilurinů. Plnohodnotnou účinnost na obě zmiňované choroby je pak možné zabezpečit kombinacemi s dalšími přípravky. Velmi vhodný je právě Euparen Multi, Merpan nebo Captan.
Zato se vyznačuje především velmi dobrým účinkem proti strupovitosti, dále působí na padlí, černě, mušincovitost jablek a skládkové choroby. Specifickou vlastností tohoto přípravku je jeho mesostemické působení. Projevuje se tím, že největší část účinné látky je po aplikaci lokalizována ve voskové vrstvě listu, odkud trvale brání vzniku infekce. V tomto místě je velmi dobře a dlouhodobě chráněna proti smyvu deštěm. Zároveň je ale její část uvolněna do vnitřních pletiv, kterými translaminárním pohybem prostupuje na protější stranu listu. Z povrchové voskové vrstvičky se účinná látka také uvolňuje odparem a nepřímo chrání i sousedící části rostliny, které nemusely být postřikem přímo zasaženy. Mesostemický efekt tak vlastně poskytuje trojnásobný mechanismus účinku a výrazně se svým principem účinnosti liší od ostatních kontaktních a systémových fungicidů.
Euparen Multi přináší pěstiteli mnohem více než samotný fungicidní efekt. Sadaři je využíván jak sólo, tak v kombinacích po celou sezónu v různých vývojových fázích. Samostatně aplikovaný v době květu chrání jabloně proti strupovitosti, padlí a proti chorobám jádřince a kalichu. Nezastupitelné je jeho místo v boji proti skládkovým chorobám. Euparen Multi je za tímto účelem optimální použít v dávce 2 kg/ha jeden až tři týdny před předpokládanou sklizní. Velmi se osvědčilo přidání listového hnojiva Wuxal Aminocal s vysokým obsahem vápníku, manganu a zinku. Za ocenění a využití stojí i jeho akaricidní vlastnosti. Při minimálně dvojnásobném použití za sezónu jsou svilušky a škodliví roztoči při průměrné intenzitě výskytu pod bezpečnou kontrolou. Díky vlivu na hospodaření s ionty vápníku je Euparen Multi velmi přínosný pro zlepšení pevnosti a vybarvenosti slupky plodů. Tuto vlastnost lze také výhodně využít v průběhu vegetace formou sanitárního zásahu ihned po poškození kroupami nebo hmyzem. U pletiv dochází znatelně rychleji k zacelování takových poškození, a tím se zabrání nekontrolovatelnému šíření hnilob a plísní.
A proč je v úvodu tohoto článku hovořeno o tandemu těchto přípravků?
Oba se totiž ve svém spektru účinnosti velmi dobře doplňují, takže jejich vzájemná kombinace přináší v plné šíři optimální kontrolu nad strupovitostí i padlím. A to je zpravidla požadavek ve většině vývojových fází jádrovin. Spojením strobilurinové a kontaktní účinné látky je navíc velmi dobře zabezpečena antirezistentní prevence.

Pro směs Zato 0,15 kg/ha + Euparen Multi 1 kg/ha je optimální doba k preventivnímu zásahu ve fázi růžového poupěte. Jak již bylo zmíněno, tato kombinace plnohodnotně zabezpečuje účinnost na strupovitost a padlí. Po loňských silných výskytech strupovitosti na většině lokalit je zcela jistě na místě zahájit důraznou preventivní ochranu již v době před květem, následně po aplikovaných kontaktních přípravcích v době rašení až myšího ouška.V dalším postřikovém sledu je třeba respektovat zásadu maximálně trojnásobného použití přípravku Zato s minimálně jedním přerušením přípravky z jiné skupiny účinných látek. Právě Euparen Multi zařazený v době květu zajistí naplnění této zásady. Pak může následovat druhá, případně třetí aplikace přípravku Zato v době po odkvětu. Zde doporučujeme kombinaci Zato 0,15 kg/ha + Merpan 1 kg/ha nebo Captan 1,5 - 2 kg/ha. Aplikujeme v 7-10 denních odstupech, časové rozpětí je nutné přizpůsobit momentální úrovni infekčního tlaku strupovitosti a padlí, ošetření se provádí výhradně preventivně. Zato doporučujeme vždy, obzvláště v intenzivních sadech, kombinovat s kontaktními přípravky. Lze využít výše zmíněné, případně jiné, zaregistrované pro použití v jádrovinách.

Jak již bylo uvedeno i v předcházejících dvou číslech Zahradnictví, Bayer CropScience má pro ovocnáře připravenu dostatečně širokou paletu přípravků pro ochranu ovocných výsadeb, zejména fungicidů, ale také insekticidů a nechybí ani herbicid. Přípravky Zato a Euparen Multi doplňuje systémový fungicid Hattrick, který prostřednictvím dvou účinných látek řeší strupovitost i padlí. Lokálně systémový Baycor nalezne uplatnění jak v jádrovinách proti strupovitosti, tak v peckovinách, kde pěstitelé hojně využívají také Horizon. Přední postavení mezi ovocnářskými insekticidy si získalo Calypso, stále více využívaný je i Alsystin.Pro udržení bezplevelných sadů je k dispozici neselektivní herbicid Basta. V neposlední řadě jsou v nabídce vysoce kvalitní listová hnojiva Wuxal, profilovaná pro jednotlivá vývojová stadia ovoce.
Všechny jmenované přípravky jsou zařazeny do SISPO a všechny budou v letošním roce i v maloobjemovém balení.

Na vydařeném ročníku se podílí celá řada nejrůznějších vlivů. Řadu z nich pěstitel ovlivnit nemůže, naopak o mnohých rozhodne zásadním způsobem. K takovým patří i úspěšně zvládnutá ochrana před chorobami a škůdci.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down