Stromy v kontejnerech pro letní výsadby

Ideální čas pro výsadby je samozřejmě období jara a podzimu. Současná doba si však žádá, aby práce probíhaly i v období letních měsíců a mnohdy vyvstane problém, jaký rostlinný materiál použít, aby nedocházelo k jeho úhynu.

Bohužel, jsme dodnes svědky takových postupů, kdy se v letních měsících vysazují podtržené rostliny pouze za účelem splnění termínu dokončení stavby.
Pro většinu zahradnických firem realizujících své zakázky od jara do podzimu je výsadba keřů z kontejnerů již samozřejmostí. Staronovou záležitostí je ale výsadba vzrostlých stromů z kontejnerů. Jelikož jsou kolem této problematiky neustálé pochybnosti, rádi bychom zde podali několik základních informací o pěstování a výsadbě stromů v kontejnerech.
Pěstování stromů v kontejnerech
Stromy se do kontejnerů vysazují jak prostokořenné, tak balové. Zpravidla se kontejnerují stromy ve velikosti 8- 10 cm až 12-14 cm obvodu kmene v 1m výšky. Vyjímkou ale nejsou ani velikosti větší a to až 25-30 cm a více.
Substrát se míchá z bílé a černé rašeliny s doplňkem lávové drti, kompostu apod. Hlavním úkolem substrátu je umožnit stromům rychle kořenit, to znamená, že substrát musí být vzdušný a stále přiměřeně vlhký. Pro transport a manipulaci s kontejnery je důležité, aby substrát byl zároveň lehký.
Živiny jsou ke stromům v kontejnerech dodávány formou pomalu rozpustných hnojiv.
Pro úspěšné prokořenění kontejneru a růst stromů je nutný dostatek vody. Denní dávka vody k jednomu stromu se pohybuje v závislosti na velikosti od 17 do 20 litrů.
Stromy se kontejnerují v předjaří a na jaře. Při sestavování sortimentu se klade důraz na jeho šíři s ohledem na poptávku po nejfrekventovanějších druzích a kultivarech. Balové stromy prokořeňují déle, nicméně je možné je vysazovat z kontejnerů dříve, coby výsadbu z „mobilní zakládky“ za předpokladu rychlého transportu a precizního dodržení správné technologie výsadby. Tato výsadba připadá do úvahy pouze v období těsně po ukončení jarní sezony, nejpozději do konce června.
Nakontejnerované prostokořenné stromy jsou k dispozici zpravidla už v červenci, balové pak na konci srpna.
Stromy by neměly být v kontejneru déle jak 2 roky.
Jak kontejnerované stromy sázet ?
Pro stromy vysazované v letních měsících je nejdůležitější neustálý dostatek vláhy. Je nutné si uvědomit, že stromy v kontejnerech přicházejí ze školek „rozmazlené“ kapkovou závlahou a zároveň lehkým tzn. rychle vysychajícím substrátem. Doporučujeme proto provést výsadbu „do vody“. Strom usadíme ve výsadbové jámě, zakotvíme, jámu naplníme do 2/3 vodou a postupně zasypeme připraveným substrátem nebo zeminou. I při použití závlahových sond (flexibilů) je nezbytné po výsadbě vytvořit dostatečně velkou stromovou mísu – v závislosti na velikosti stromu by měla pojmout až 50 litrů vody na jedno zalití.
Prokazuje se, že je dobré přimíchat do výsadbového substrátu hydroabsorbent. Tyto látky, které jsou schopné absorbováním vody až stonásobně zvětšit svůj objem, se teprve prosazují. Jejich význam v souvislosti s výsadbami stromů ve městech, a to nejenom v letním období, bude narůstat.
U letních výsadeb není vždy nutné provádět klasický povýsadbový řez. Většinou jsou stromy ořezány již před výsadbou do kontejnerů a při výsadbě nedochází k redukci kořenového systému. Odstraňujeme tedy pouze poškozené větve po transportu. Jako v ostatních případech platí i zde, že terminál stromu zásadně nezakracujeme (pokud se nejedná o kulovitý nebo kotlovitý habitus stromu) !
Pro výsadbu stromů ve větších velikostech je zapotřebí odpovídající technika a to jak pro transport na místo výsadby , tak pro samotné usazení stromů do výsadbových jam. Oproti stromům s balem je zde problém nejenom větší hmotnosti kontejneru se substrátem, ale zároveň problém nesnadné manipulace při vyjímání stromu z kontejneru. Zejména při časnějších výsadbách může při neopatrné manipulaci dojít k poškození jemných kořínků .
Následná údržba
Základní potřeba stromu po výsadbě je dostatek vláhy a v případě letních výsadeb z kontejnerů to platí dvojnásob. Pokud zabezpečíme dostatek vláhy tak, aby strom neuschl, ale pouze přežil, může se stát, že tzv. „zůstane sedět“. Riziko pak přichází v zimním období, kdy rostlina dostatečně nevyzrálá a s minimem zásobních látek může být poškozena mrazem. Strom který zastaví růst z důvodu nedostatečné zálivky může mít problémy ještě dva roky po výsadbě!

Doposud stále nevyužita zůstává problematika smluvního pěstování stromů v kontejnerech. Je zcela přirozené, že ve stavebnictví se nemohou vždy zcela přizpůsobit termínům vyplývajícím ze školkařské technologie. V okolní Evropě je již běžnou záležitostí, že stromy se připravují na termín výsadby po dohodě s investorem, respektive s dodavatelem sadovnických realizací dlouho dopředu. U nás, bohužel, často dochází k tomu, že se stromy shánějí na poslední chvíli a málokdy je možné přesně dodržet daný projekt. Řešením tohoto problému může být seznámení investorů a ostatních zainteresovaných stran s možností přípravy stromů do kontejnerů pro letní realizace. Komunikace mezi zahradníky a stavebníky není jednoduchá, ale je třeba, aby i v této oblasti se častěji prosazovala profesionalita našeho oboru. V případě smluvního pěstování stromů v kontejnerech nejde o vyšší náklady, ale pouze o komunikaci a včasnou přípravu realizace.
Pokud se dodrží správná technologie, jsou rizika letní výsadby stromů z kontejnerů minimální. Oproti běžným sezónám je nevýhodou pouze omezený sortiment a rozsah velikostí stromů. Vzhledem k narůstající poptávce po stromech v kontejnerech je však nutné počítat, že v blízké budoucnosti se používaní této technologie stane běžnou záležitostí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *