Středomořská zahradnická přehlídka

Každoročně se na výstavišti v italské Padově koná jarní a podzimní mezinárodní zahradnický veletrh Flormart/Miflor. Letos proběhlo podzimní setkání se světem květin a rostlin 13. až 15. září. Již 55. ročník veletrhu nabídl vystavovatelům a návštěvníkům plochu 35 000 m2 a neuvěřitelné množství vystavených exemplářů.

Veletrh se řadí mezi nejvýznamnější a největší školkařské a zahradnické expozice na evropském kontinentu. V příjemném středomořském klimatu se sešlo přes 1200 vystavovatelů – kromě domácích italských firem zde mělo prezentace také 200 účastníků ze 17 zemí celého světa. Množství zúčastněných firem každoročně roste. Mezi nejčastější vystavovatele, kromě domácích italských účastníků, patřili společnosti z Nizozemska, Německa a Španělska a Belgie. Zastoupení, po jednom vystavovateli, mělo např. Estonsko, Litva, Polsko a Rusko a to díky uskutečněné kampani na východoevropských trzích. Z České republiky se žádní vystavovatelé neúčastnili. Z mimoevropských vystavovatelů zmiňme alespoň účastníky z Thajska, Taivanu, Vietnamu či USA.

Italská produkce

V posledních pěti letech se prodej školkařských výpěstků zvýšil o 40 %, z 89 na 125 miliónů eur. Pozitivní spotřebitelský trend zaznamenaly hlavně sezónní a kvetoucí rostliny, hlavní zvýšení poptávky však nastalo v prvních měsících tohoto roku u venkovních rostlin. Itálie pokrývá jednu čtvrtinu evropské školkařské produkce (23 %) a řadí se tím na druhé místo po Nizozemsku. Zde pracuje ve školkařském sektoru 130 000 zaměstnanců ve 22 000 společnostech s celkovým obratem tří miliard euro.

Vystavovatelé a návštěvníci

Jako každoročně se veletrhu během tří výstavních dní zúčastnilo mnoho návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Letos prošlo 11 výstavními halami přes 26 tisíc platících návštěvníků. Takováto účast jenom potvrzuje vedoucí postavení padovského veletrhu mezi podobnými akcemi na evropském kontinentu.
Široký záběr veletrhu je podmíněn účastí vystavovatelů ze všech profesí zahradnického oboru. K vidění byly rostlinné druhy z celého světa a množství různých zahradnických doplňků. Asi největší plochu zaujímali vystavovatelé školkařských výpěstků, kteří zabírali spolu s producenty ovocných rostlin, travních semen, řezaných, hrnkových venkovních a pokojových rostlin tři haly..
Venkovní plochy a celá jedna hala byly obsazeny prezentací nazvanou Maver – výstavou technologií a služeb pro údržbu parkových a zahradních ploch spolu se skleníky a jejich vybavením. Pro floristy a jejich materiál byla vyhrazena jedna výstaví budova, kde současně probíhaly floristické předváděčky.
Další halu zabírala sekce Vivigiardino zaměřená na venkovní zahradnickou architekturu. Zbylé haly byly zaplněny doplňkovým sortimentem pro zahradníky – substráty, hnojivy, květináči, chemickými přípravky pro ochranu rostlin, semeny, cibulovinami, keramikou, zavlažovacími systémy a mnoha jinými produkty. Nezapomeňme zmínit programy pro plánování, navrhování a tvorbu zahrad a parků. Opravdu bylo z čeho vybírat a celý veletrh provázel čilý obchodní ruch.
Na pozvání pořadatelů dorazilo 25 vybraných podnikatelů ze střední a východní Evropy. Snahou bylo rozšíření podnikatelských aktivit mezi vystavovateli a pozvanými podnikateli. Mezi zúčastněnými byli i čeští odborníci Štěpán Prchal ze společnosti Eurostep, s. r. o., Václav Mařík z Flos – zahradnické služby a RNDr. Pavel Poc s manželkou ze Zahradní a parkové, s. r. o., kteří hodnotili svá jednání jako úspěšná.
Pořadatelé se již v tuto chvíli pilně připravují na jarní veletrh, který proběhne 20. až 23. února příštího roku.

Cyklus přednášek

Na programu byly jako každý rok odborné přednášky. Organizátoři, Padova Fiere SPA ve spolupráci s Fiera Milano SPA, vybírali letošní témata ze všech oborů zahradnické činnosti. Pro zájemce byly uspořádány přednášky týkající se školkařství (technická řešení a ekonomické možnosti životnímu prostředí přátelského školkařství), obecná témata jako řešení nedostatku vody v kultuře (nové závlahové systémy, použití xerofytních rostlin v kultuře) či pěstební substráty. Největší zájem byl o přednášku řešící budoucnost zahradních center či o přednášku s názvem Současná, minulá a budoucí situace zahradnictví v Itálii. Pozvaní přednášející byli reprezentanti univerzit, známých projekčních kanceláří a veřejných organizací.

Vyznamenané novinky

Součástí podzimní etapy veletrhu je předání vyznamenání vybraným zahradnickým odborníkům. Z mnoha ocenění jmenujme cenu časopisu Oroflor, která je udělována porotou složenou z odborných novinářů. To je určeno novinkám nebo důležitým produktům určených pro profesionální zahradníky, které jsou k vidění na výstavě a na italský trh se dostaly v nedávné době. Letošní cenu za rostlinný produkt získala společnost Genflora Company za Aglaonema odrůda ´Letizia´. Tato odrůda pokojové rostliny snáší nedostatek světla a v bytových podmínkách dobře roste. Vyznačuje se krásnými tmavě zelenými listy se stříbrným proužkováním.
V další sekci – ocenění za novinkový zahradnický produkt – zvítězila společnost Sgravati Tessile s miniaturními sadbovými kontejnery. Tato balení, skládající se ze spodní neprůhledné a vrchní průhledné vaničky, mohou obsahovat sadbu jak zelenin, tak okrasných květin a slouží jako zajímavý prodejní displej.
Ocenění za přínos do oblasti veřejné zeleně získala společnost Florafit. Použití Phyla nodiflora ´Summer Pearls´, půdopokryvné rostliny odolné k vysokým teplotám, suchu, chorobám a škůdcům a nenáročné na údržbu, zaručuje stálezelenou pokrývku veřejných prostranství, zahrad a sportovních areálů. Díky odolnosti proti sešlapu je vhodná jako náhrada trávníku. Tato rostlina pro své vlastnosti vzbudila pozornost i na veletrhu v nizozemském Boskoopu.
Čestné uznání udělené porotou Oroflor získala společnost Flora Toscana za zajímavě zbarvené růstové vrcholy Leucadendron salignum ´Red Devil´.
Odlišně je zaměřeno ocenění časopisu Flor magazine. Porota je sice opět složena z novinářů, ocenění je však udělováno za produkt určený přímo konečnému spotřebiteli. Vítězných produktů bylo více. Jednou z oceněných byla novinka společnosti Verde Vita za řadu květináčů Vascolari, vyrobených z přírodního materiálu – palmového dřeva. Vyznamenání za novinku v rostlinné říši obdržela společnost Raffeiner za orchidej Vanilla planifolia, určenou přímo pro domácí pěstování.

Exkurze krajem vína

Pro novináře se v rámci veletrhu Flormart/Miflor stala již tradicí exkurze po vybraných školkařských provozovnách. Letos byla skupina deseti odborných novinářů z celé Evropy pozvána do Toskánska, kraje vína a olivových hájů, proslulého uměním, historií a působivými přírodními scenériemi.
Půvabné Toskánsko s úrodnými údolími, bohatou vegetací a příjemným klimatem se rozkládá ve střední Itálii. Našim cílem byly dva školkařské podniky – Floramiata a Zelari Piante. Obě společnosti patří k do sdružení Florconsozi. To bylo založeno v roce 1999 spojením 70 producentů rostlinných výpěstků. Krédem společnosti je pěstování rostlin s ohledem na zdravé životní prostředí. Pro všechny členy společenství platí přísná kvalitativní kritéria. Výhodou tohoto sdružení je 100% pokrytí sortimentu.

Využití alternativní energie
První navštívený podnik, Floramiata S. P. A., se nachází zhruba 80 km od města Sieny. Je zde zaměstnáno 250 pracovníků a roční produkce dosahuje tržeb devíti miliónů euro. Společnost pokrývá plochu 125 hektarů, z čehož zabírají 22 hektarů skleníky, které se rozdělují do tří různých center, ke kterým samozřejmě příslušejí sklady. Centrum A je konstruováno jako 24 skleníků, každý o velikosti pěti tisíc metrů čtverečních, s balírnou. Centrum B má osm skleníků či fóliovníků, centrum C se skládá z 80 skleníků či fóliovníků. Zde bylo v prosinci 2005 zničeno zhruba 50 % skleníků a laboratoří při bouři, ale většina způsobených škod byla již odstraněna.
Mezi jejich aktivity patří klasická produkce květin a ve spolupráci s odborníky z univerzit či vědeckých výzkumných ústavů provozují moderní výzkumnou laboratoř s meristematickou množárnou. Podmínkou in vitro propagace je prostředí se stálými teplotními a světelnými podmínkami, což vyžaduje vysoké náklady na specializované laboratoře. Vynaložené finance jsou však získávány zpět díky vysokému množitelskému koeficientu. Dalšími výhodami množení in vitro je možnost načasování produkce k určitému termínu, ozdravování rostlinného materiálu či zkrácení množitelského cyklu.
Hlediskem pro výběr právě této lokality byla, vedle příznivých klimatických podmínek pro pěstování rostlin a vhodného umístění podniku vzhledem k italským a celosvětovým trhům, hlavně možnost využívaní geotermální energie jako ideálního zdroje pro vytápění skleníků. Geotermální energie je projevem tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění) či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, je levná a dostupná v neomezeném množství. Do skleníků je přiváděna díky vysoce moderní výrobní a dopravní technologii neobvyklých rozměrů. Médium je po podniku rozváděno soustavou podzemních potrubí, dosahujících délky tří kilometrů.
Podle generálního ředitele společnosti Stefana Cesaretti, za úspěchem společnosti je produkce kvalitních rostlin a orientace na spokojeného zákazníka.

Významní školkaři
Společnost Zelari Piante prosperuje díky používání nejmodernějších pěstebních technologií a kvalitě produkovaných rostlin. Za dobu její více než padesátileté existence nikdy nedošlo k zastavení exportu, ročně je vyvezen více než milión rostlin do 16 evropských zemí.
Zakladatel společnosti a současný předseda společnosti, Lidiano Zelari, hodnotí jako základ úspěchu společnosti tři faktory: příznivé klima, vhodné půdní podmínky a odborné znalosti.
V roce 2003 oslavili již 50. výročí existence společnosti. Původně se orientovali na ovocné stromy, ale postupně se zaměřili na produkci okrasných výpěstků. Společnost v současné chvíli hospodaří na 150 hektarech, z čehož 40 hektarů zabírají plochy s kontejnerovanými dřevinami. Pokrývají veškerou šíři sortimentu a nejsou zde výjimkou ani vzrostlé stromy dosahující přes deset metrů výšky. Vyvážejí hlavně do Velké Británie a USA, ale v poslední době se díky účasti ve sdružení Florconsozi orientují i na trhy ve východní Evropě. Ve společnosti pracuje zhruba 200 zaměstnanců, 90 % z nich Italů.
Ve spolupráci s předními italskými architekty navrhli a odzkoušeli tzv. ”zelenou stěnu” a v letošním roce plánují její patentování. Zjednodušeně se jedná o konstrukci porostlou zelení snižující hluk a emise z automobilové dopravy. Dlouho řešenými problémy byla vysoká teplota uvnitř a v okolí stěny, dosahující v extrémních podmínkách až 80 oC, nedostatek vody a s tím související optimální složení pěstebního substrátu. Skutečným oříškem bylo vhodné osázení v závislosti na orientaci ke světovým stranám. Po šesti letech testů byly tyto problémy vyřešeny – byly prověřeny odolné rostliny vhodné do těchto náročných podmínek, nedostatek vody byl odstraněn zavedením závlahového systému a použitím upraveného substrátu pro střešní zahrady. Výška konstrukce nejčastěji dosahuje čtyř metrů, ale možné jsou i jiné varianty. Péče o tuto zástěnu je minimální – jedenkrát ročně řez rostlin a závlaha. Důležitou otázkou je finanční náročnost této novinky, která by neměla překročit náklady skleněných zástěn.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *