Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky

Nový výrobek vyžaduje nový obal nebo naopak je potřeba starý výrobek odít do nového, nápaditého šatu. Po čem sáhnete, kde si vyberete nový obal? Budete hledat mezi nabízenými obaly běžně používanými, mezi novinkami, nebo dokonce si necháte navrhnou úplně nový, originální obal pro váš výrobek? Kdo se zapojuje do soutěže Obal roku? Kde to vše začíná? Možná, že právě na odborné škole ve Štětí.

Střední odborná škola a Vyšší škola obalové techniky patří mezi státní školy a v současné době studuje na SOŠ 250 žáků a na VOŠ 100 posluchačů.
Posluchači středního odborného vzdělání si mohou volit studijní obory – obalová technika a informační technologie.
Studijní obor obalová technika připravuje žáky pro uplatnění v oblasti výroby obalového materiálu, obalové techniky a obalového a grafického designu v různých odvětvích.
Vyšší odborné studium a studiový obor obalový a grafický design je určen pro absolventy středních škol s maturitou. Cílem školy je, aby studenti během tří let získali ucelenou praktickou kvalifikaci potřebnou pro budoucí uplatnění jako obalový designer nebo počítačový grafik v DTP studiích nebo jako samostatný výtvarník. Obsah studia VOŠ klade důraz na praktické znalosti, i když je nutné zvládnout zkoušky i z obalové techniky, tiskových nauk, nauky o materiálu, ale také z dějin výtvarné kultury a odborného cizího jazyka. Stále většímu zájmu posluchačů se těší počítačová grafika.
Škola nabízí pro výuku výroby obalů technické a výtvarné zaměření. Přesto, že VOŠ má výtvarný charakter, nejde zde o studium kreslení nebo malby. Žáci musí být vybaveni i technickými znalostmi o materiálech, konstrukci obalů a tiskových technikách. Grafický design se týká především grafické úpravy obalů, což je jednou z částí praktické absolventské práce. Toto zaměření však nevylučuje tvorbu artefaktů různého zaměření, včetně těch, které se mohou týkat zahradnických produktů, včetně floristických.
Velkou předností školy je možnost navrhnuté konstrukce obalů ihned vyhotovit pomocí vzorkovacího plotru Aristomat. Škola také vlastní profesionální programové vybavení pro návrh a konstrukci obalů MarbaCad. Žáci tak mohou zhotovit návrhy obalů na počítači a na stolovém vzorkovacím plotru je mohou ihned vyřezat nebo mohou zhotovit vysekávací desku a na vysekávacím stroji zhotovit kompletní obal.
Vzhledem ke specifickému zaměření školy a tím i k absolutnímu nedostatku odborné literatury, škola zajistila vlastní učební texty a skripta. Sledují novinky z oboru na Internetu a v odborných časopisech.
Škola je členem zaměstnavatelských organizací jako je SYBA, obalové sdružení ČR a Svazu průmyslu a papíru a celulózy ČR.

První záznamy o Štětí, které se rozkládá v nadmořské výšce 158 m nedaleko Roudnice, pocházejí z roku 1314, kde se píše o poplužním dvoře. V roce 1549 vystavil král Ferdinand I. v Praze na žádost Zdislava Berky z Dubé majestát o udělení městské pečeti a erbu. Dnes má město Štětí 9186 obyvatel a sdružuje dalších devět obcí.
Škola byla úzce spjata se Severočeskými papírnami Štětí, které se začaly stavět v roce 1949. Během vývoje došlo k několika majetnickým změnám, takže papírny se změnily na Sepap Štětí a později na papírny Frantschach Pulpe & Paper Czech, což je v současné době největší výrobce buničiny v ČR. Kromě ní však vyrábí také balicí a pytlový papír, pytle apod. Do této firmy jsou začleněny i Norske Shog – výrobce novinového papíru, Amersil – filtrační papíry a Neograph – zajištěné a cenné papíry.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *