10.09.2022 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strategie ochrany proti strupovitosti jabloně v ekologické produkci

Aplikace pomocných bio přípravků Fertipen® C, Altela a Memcomba a jejich zařazení do systému ošetření proti strupovitosti jabloně byly testovány v experimentální výsadbě ve VŠÚO Holovousy v letech 2020 a 2021. Tank-mix aplikace vykazovaly velmi dobrou účinnost při ošetření proti primárním (askosporovým) infekcím i při ošetření na sekundární (konidiové) infekce.

Napadení se u těchto aplikací pohybovalo do výše 5 % na listech a do 2 % na plodech v obou letech. Obsah terpenů v přípravku Fertipen® C zvyšuje přilnutí na povrchu listů a není tudíž potřeba použít smáčedlo. Tank-mixy těchto přípravků aplikovaných před předpokládanými infekcemi se jeví jako perspektivní varianta ošetření v ekologické i integrované produkci.

Přípravky a jejich zařazení do systému ošetření proti strupovitosti jabloně byly testovány v letech 2020–2021 na odrůdě Golden Delicious vykazující vysokou citlivost na strupovitost jabloně. Zjišťováno bylo napadení na listech po primárních (askosporových) infekcích a na plodech po sekundárních (konidiových) infekcích. V roce 2020 došlo u odrůdy Golden Delicious k pomrznutí květů a následně k velmi nízké násadě plodů. Vyhodnocení napadení strupovitostí na plodech proto nebylo v tomto roce možné. Z tohoto důvodu bylo vyhodnocení napadení na plodech provedeno v roce 2020 u odrůdy Idared. Přípravky byly aplikovány podle signalizačních modelů vždy před předpokládanou infekcí.

Napadení listů a plodů strupovitostí ve variantách a účinnost testovaných přípravků byla vyhodnocena na listech v polovině června po ukončení primárních (askosporových) infekcí a na plodech v termínu sklizně jablek po sekundárních (konidiových) infekcí. Pro hodnocení intenzity napadení na listech i plodech byla použita stupnice 0–4 podle velikosti skvrn strupovitosti jabloně (0 = žádný výskyt; 1 = 25 mm2; 2 = >25–100 mm2; 3 = >100–400 mm2; 4 = > 400 mm2). Celkem bylo testováno 100 listů a plodů z každé varianty (20 plodů v každém vzorku odebraných v pěti opakováních). Intenzita napadení listů a plodů strupovitostí byla vyjádřena v procentech pomocí Townsend-Heubergerova vzorce (Townsend a Heuberger 1943). Účinnost ošetření přípravků ve variantách byla vyjádřena v procentech podle Abbottova vzorce (Abott 1925).

V roce 2020 bylo napadení na listech po primárních infekcích na neošetřené kontrole zaznamenáno 67% u odrůdy Golden Delicious respektive 60% u odrůdy Idared. V roce 2021 bylo napadení 60% u odrůdy Golden Delicious. Napadení na plodech po sekundárních infekcích bylo v roce 2020 vyhodnoceno na odrůdě Idared 64%, v roce 2021 na odrůdě Golden Delicious 67% (grafy 1–8). Nejnižší napadení na listech i na plodech bylo zaznamenáno v obou sledovaných letech ve variantě tank mix Fertipen® C + Altela + Memcomba. V roce 2020 bylo nejnižší napadení na listech vyhodnoceno ve variantě s nižšími dávkami (4 %) s účinností 94 %. Hodnocení napadení na plodech bylo provedeno na odrůdě Idared, kde nejnižší napadení (1 %) bylo ve variantě tank mix Fertipen® C + Altela + Memcomba ve vyšší dávce s účinností 98 %. V roce 2021 bylo napadení na listech i na plodech vyhodnoceno ve variantě tank mix Fertipen® C + Altela + Memcomba s vyšší dávkou 5 % na listech a 1 % na plodech s účinností 92 % na listech a 99 % na plodech. Rozdíl napadení ve variantě tank mix Fertipen® C + Altela + Memcomba v nižší dávce byl v roce 2021 zanedbatelný. Na listech bylo napadení 5 % a na plodech 2 % s účinností 92 %, respektive 97 %. Ve variantách tank mix Altela a Memcomba bez přípravku Fertipen® C bylo napadení mnohem vyšší v obou letech na listech i na plodech. Též ve variantě tank mixu síry a hydrogenuhličitanu draselného bylo napadení vysoké a účinnost ošetření velmi nízká v obou letech hodnocení.

Text a foto Ing. Radek Vávra, Ph.D.,1 Ing. Vladan Falta, Ph.D.,2 RNDr. Tomáš Litschmann,3

1VŠÚO Holovousy s.r.o., 2BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., 3AMET

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 9/2022 s tématem měsíce Ovocnářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down