31.03.2010 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stavebně-technické požadavky na vinařské provozy

Trvalý rozvoj vinařských provozů se z dlouhodobého hlediska neobejde bez investic do modernizace technologických zařízení a výrobních kapacit. Jejich základem jsou výrobní a skladovací haly včetně sklepních prostor. Velmi často se jedná o architektonicky, dispozičně i funkčně odlišně řešené objekty s rozdílnými požadavky na výstavbu.

Výrobní a skladovací haly dnes tvoří nedílnou součást moderních převážně středních a velkých vinařských provozů. Díky svým vlastnostem jako je např. jednoduchá montáž, snadná údržba či dlouhá životnost vystihují nejnovější trendy kladené na objekty určené pro potravinářskou výrobu. V porovnání se zděnými stavbami je jejich výstavba většinou časově i finančně méně nákladná.

Dispoziční řešení a příprava
Výrobní a skladovací haly představují nejčastěji standardní montované stavby, zpravidla obdélníkového půdorysu o rozměrech vycházejících z požadavků investora.
Dispoziční řešení vinařského provozu musí zahrnovat následující úseky, které mohou být řešeny samostatnými vzájemně propojenými halami nebo být začleněny v rámci jednoho stavebního objektu:
• příjem hroznů (příjmová vana, drtič, doprava),
• zpracování hroznů (lisovna s nakvášecími tanky, vinifikátory, rototanky),
• skladovací a finalizační zázemí (skladovací tanky, mycí a lahvovací linka aj.),
• ostatní (sklad materiálů, degustační místnost, laboratoř, administrativní místnost, garáž).
Přípravné práce při výstavbě hal spočívají ve zpracování projektové dokumentace, která řeší technické a dispoziční řešení celého objektu. Jedná se především o dostatečné půdorysné rozměry s ohledem na zpracovatelskou kapacitu a použitou technologii, dále o dimenzování nosné konstrukce, volbu vhodného typu opláštění s ohledem na zajištění požadovaných tepelně-izolačních vlastností, volbu stavebních materiálů pro podlahy, podhledy, stěny apod., dále zejména požadavky na rozvody vody a elektřiny.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví číslo 2/2010.

Text a foto doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down