Staré lokální odrůdy révy vinné poutají pozornost vinařů

Marketing vína je velmi důležitou součástí vinohradnictví a vinařství v České republice. Vinařské podniky neustále hledají možnosti jak přitáhnout zákazníky k produktům svého vinařství, působit vzdělávání konzumentů vína a zlepšit tím marketing svého podniku.

Jednou z mnoha možností jak toho dosáhnout je nabízet spotřebitelům vína vyrobená ze  zajímavých odrůd révy vinné nebo výroba vína tradičními technologiemi. Vinaři se proto vrací zpět do historie, do doby, kdy se v Čechách a na Moravě pěstovala réva vinná na vedeních „na hlavu“. V této době se také pěstovaly u nás odrůdy, které se přechodem na pěstování na drátěnkách a introdukcí nových odrůd révy vinné, postupně vymizely. Průkopníkem v pěstování starých lokálních odrůd révy vinné je bezesporu Znovín Znojmo a.s. se sídlem v Šatově, který se už mnoho let věnuje pěstování a propagaci tohoto typu odrůd. Zajímavá sbírka těchto odrůd je také ve Vinařství Sádek na Vysočině, kousek od Třebíče.

Mezi nezajímavější odrůdy patří Portugalské šedé, Sylvánské červené, Ryzlink červený, Tramín bílý, Modrý Janek nebo Frašták. Tyto odrůdy jsou dále rozšířené především ve vinicích malovinařů.

Portugalské šedé

Na jižní Moravě je možné najít ještě nějaké vinice malovinařů pěstované systémem „na hlavu“, kde se je možné setkat s odrůdou Portugalské šedé. Odrůda se k nám dostala pravděpodobně z Dolního Rakouska. Vznikla podle všech předpokladů jako pupenová mutace z Portugalského modrého. V první čtvrtině 20. století se tato odrůda na Moravě poměrně hojně rozšiřovala. Hrozen je malý až středně velký. Bobule jsou kulaté. Slupka bobule má špinavě šedou barvu. Slupka je tenká a dužnina šťavnatá. Odrůda dozrává v polovině září. Vyhovují jí spíše suché půdy a sušší lokality. Odrůda snáší velmi dobře krátký i dlouhý řez. V minulosti se pěstovala na nízkém vedení „na hlavu“, dnes je možné doporučit střední vedení. Víno má zelenožlutou barvu, velmi jemné aroma a nižší kyseliny. Dosahuje velmi dobrých cukernatostí a bylo by zajímavé vyzkoušet výrobu vín vyšších kategorií. Problémem, ale budou nižší kyseliny.

 Text a foto doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2013.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *