Stanovisko ÚKZÚZ ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou

Před rozhodováním o kácení je třeba vždy u každého stromu odborně posoudit, zda je takový zásah nutný. Až na výjimky však nejsou objektivní důvody k tomu, aby se během zimy 2015/2016 plošně kácely smrky pichlavé (Picea pungens), které byly na jaře 2015 poškozeny mšicí smrkovou (Elatobium abietinum) a následně i suchem.

Lze očekávat, že většina stromů během příštího jara (a postupně v dalších letech) zlepší svůj zdravotní stav i vzhled vytvořením nového obrostu, pokud do té doby nebudou vystaveny nadměrné stresové zátěži. Aktuální odstranění je odůvodněné jen u jedinců, u nichž na jaře 2015 letorosty ve větší části koruny nevyrašily a v průběhu vegetace odumřely, anebo z jakýchkoliv důvodů prokazatelně hrozí nebezpečí pádu stromu. Pokud jde o mšici smrkovou, je málo pravděpodobné, že by se její přemnožení opakovalo hned v následujícím roce; je ale každopádně žádoucí, aby se nárůst početnosti mšice od předjaří 2016 sledoval a v případě potřeby byly napadené stromy včas ošetřeny vhodným insekticidním přípravkem.

 

Zdroj: (ÚKZUZ)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *