Srbsko sa vracia do Európy

Napriek tomu, že Srbsko je v našich mysliach v posledných rokoch spojené skôr s nepokojnou politickou situáciou a bojom o demokraciu, ľudia tu žijú svoj každodenný život. Ten je v znamení očakávaných zmien spojených so vstupom do Európskej únie. Aktivity, ktoré sú najmä po voľbách spojené s prípravami na členstvo v EÚ a zapojením sa do medzinárodnej spolupráce v našom sektore, naberajú na intenzite. Jednou z nich je aj prihláška Srbska do Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu.

Prihlášku predložili zástupcovia srbského Ministerstva poľnohospodárstva na plenárnom zasadnutí Schémy v decembri 2007. Na základe toho sa v júni 2008 uskutočnila hodnotiaca misia Schémy v Srbsku, ktorej som bola členom. Úlohou misie bolo zhodnotiť funkčnosť inšpekčného systému pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny a úroveň uplatňovania noriem kvality. Počas troch dní nám srbskí kolegovia predstavili inšpekčnú službu, umožnili nám vidieť uplatňovanie noriem v praxi a samozrejme, tak ako každý, snažili sa ukázať to najlepšie, čo v záhradníckom sektore majú. V priebehu misie sme mali možnosť navštíviť dve rozdielne spoločnosti – jednu pomerne mladú, založenú v roku 1992 a druhú s dlhšou históriou, ktorá siaha až do 60. rokov minulého storočia. Obidve nás však presvedčili o svojej kvalite.

Libertas – kvalita predovšetkým
Spoločnosť Libertas s. r. o. je súkromnou firmou, ktorej zámerom bolo pri vzniku v roce 1992 stať sa jednou z najdôležitejších poľnohospodárskych spoločností v Srbsku. Dnes môžeme povedať, že sa to podarilo. V súčasnosti pestujú drobné ovocie na ploche viac ako 100 hektárov. Sídlo spoločnosti je neďaleko Belehradu, pestovateľské plochy, ako aj spracovateľské zázemie je pri meste Šabac. Táto oblasť je známa čistým vzduchom a pôdou bez zaťaženia reziduami pesticídov. Preto nie je prekvapením, že celá produkčná plocha je v systéme integrovanej produkcie a ročne je firma schopná vypestovať a zároveň aj spracovať 4000 ton drobného ovocia. Okrem malín, hlavnej plodiny, pestujú aj černice, jahody, višne a slivky. Veľká časť produkcie je určená na spracovanie, súčasťou spoločnosti sú moderné chladiarne a mraziareň ovocia, ktorých celková skladová kapacita dosahuje 4200 m2 . Ovocné sady sú všetky situované v okruhu do 2 km od spracovateľskej základne, čo umožňuje dodávky a spracovanie ovocia čo najrýchlejšie po zbere. Pri spracovaní sa používa spôsob fluidného zmrazovania schopného uchovať chuť a čerstvosť finálneho produktu. To znamená, že spoločnosť je schopná kontrolovať všetky aspekty spracovania – od kvality pôdy, zberu a ovocia po zbere až po finálne balenie čerstvého a mrazeného ovocia. Vysokú kvalitu výrobkov zaručujú dosiahnuté certifikáty systémov ISO 9001:2000, HACCP, BRC a EUREPGAP. Produkcia spoločnosti Libertas sa pomaly stáva známa aj na zahraničných trhoch, predovšetkým vďaka filozofii majiteľov, že iba najkvalitnejšie ovocie môže niesť značku spoločnosti.

Skoré broskyně výhodou na trhu
Druhou spoločnosťou, ktorú sme počas misie navštívili, je družstvo PIK Južni Banat. V porovnaní s predchádzjúcou firmou má PIK dlhoročnú tradíciu v ovocinárstve. Družstvo bolo založené v roku 1960, v časoch bývalej Juhoslávie. Od roku 2003 sa zmenila vlastnícka štruktúra a dnes je akciovým družstvom, väčšinovým akcionárom je Agromarket Kragujevac. Družstvo sa nachádza na juhovýchode Srbska, na hranici s Rumunskom. Údolie medzi riekou Nera a kanálom Dunaj – Tisza – Dunaj je ideálnym miestom na pestovanie ovocia a hrozna a keďže v blízkosti sa nenachádza žiadny znečisťujúci priemysel, aj z hľadiska ekológie má výhody. Hlavnou náplňou družstva je pestovanie ovocia, ale okrem toho sa venujú aj iným činnostiam, napríklad pestovaniu certifikovaných škôlkarskych výpestkov, najmä jabloní. Okrem toho sa družstvo venuje aj výrobe drevených obalov na prepravu ovocia a výrobe rakije z jabĺk a hrozna.
Z celkovej plochy 1830 hektárov, na ktorej hospodári, sa pestujú trvalé ovocné kultúry na rozlohe 600 hektárov a vinohrady zaberajú 155 hektárov. Každoročná úroda sa pohybuje okolo 16000 ton rôznych druhov ovocia a 1600 muštového a stolového hrozna. Zastúpenie jednotlivých druhov ovocia je 350 hektárov jabloní, 175 hektárov broskýň a nektáriniek a hrušky, višne, marhule a slivky sú pestované na menších plochách. Najväčšie zastúpenie majú odrody jabĺk ´Idared´, ´Belgolden´, ´Golden Delicious´ a ´Granny Smith´, ale uvažujú o zmene sortimentu, keďže preferencie spotrebiteľov sa výrazne menia. Broskyne sú zastúpené predovšetkým odrodami ´Springold´, ´Springcrest´ a ´Red Haven´. Jednou z výhod chránenej polohy Južneho Banatu je aj zber skorých broskýň už v júni.
Na pozberovú úpravu a skladovanie ovocia má družstvo modernú triediacu linku na jablká a broskyne a vybudované chladiace sklady s kapacitou 6500 ton. Technológia je holandská, jablká sa triedia vodnou cestou, aby sa predišlo poškodeniu a družstvo je schopné pripraviť pre zákazníkov podľa želania niekoľko typov obalov. Na finalizáciu sa používajú výhradne drevené obaly, plastové box-palety sú využívané iba na prepravu ovocia zo sadov do triediarne. Družstvo je certifikované v systéme ISO 9001:2001 a v blízkej budúcnosti plánuje dosiahnuť certifikáty HACCP a EUREPGAP.

Ovocinárstvo v Srbsku sa dynamicky rozvíja, svoju produkciu sa snažia orientovať viac na vývoz predovšetkým do krajín EÚ. Aj slovenský trh už má skúsenosti najmä so srbskými broskyňami, ktoré vďaka klimatickým podmienkam a relatívne krátkej prepravnej vzdialenosti majú výborné chuťové vlastnosti. Investície do moderných technológií a pozberovej úpravy sú viditeľné už dnes a pomáhajú srbským ovocinárom byť nebezpečnou konkurenciou na európskom trhu pre tradičných pestovateľov z EÚ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *